Novinka z Evropského regionu Dunaj-Vltava: Cross Border Company Trips

Nová řada akcí zaměřená na prohlídky firem v rámci společného příhraničí bude brzy spuštěná první prohlídkou. Akce je určena pro manažery českých a bavorských firem. 

První akce se bude konat dne 15.3.2023 ve firmě Knaus Tabbert AG, která je zaměřena na výrobu motodomů a karavanů.

Organizátorem této řady akcí je Evropský region Dunaj-Vltava a region Freyung-Grafenau.

Pozvánka Cross Border Company Trips Knaus Tabbert AG 15.03.2023

Artificial Intelligence - kulatý stůl - ČR + Rakousko + Německo

Akce s názvem Trinational Round Table: Artificial Inteligence se bude konat dne 20. 4. 2023 v Pasově.

Akce má za cíl propojit experty na umělou inteligenci z českých, německých a rakouských vysokých škol.

Prezentovány budou aktuální výsledky výzkumu v oblasti strojového účení a souvisejících technologií.

Více informací o celé akci zde.

Europaregion logo

Nové delikatesy ze sladkovodních ryb na Jihočeské univerzitě

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se mimo jiné specializuje na výrobu potravin ze sladkovodních ryb, a to zejména z rybích druhů chovaných v jihočeských rybnících nebo vhodných pro chov v sádkách v ČR. V nabídce má již řadu produktů jako jsou např. polévky a studené saláty.

Novinkou v sortimentu jsou trvanlivé výrobky z čisté svaloviny těchto ryb: kapra, pstruha, tilápie, amura a tolstolobika. V nabídce je šest různých druhů, které jsou zakonzervované ve skle. Navíc jsou obohacené o příchuť, která byla pro daný druh vyhodnocena jako nejvhodnější. Jakou příchuť k danému rybímu druhu zvolit předcházela řada senzorických testování, aby nakonec byly zvoleny ty nejlepší kombinace.

Hlavní ověřovací proces ideálního postupu, tedy takového, aby čerstvá a uzená rybí svalovina vykazovala po termosterilizačním procesu požadované senzorické vlastnosti bylo předmětem projektu podpořeného z programu technologické agentury GAMA 2. Na tento dílčí projekt byl schválen Radou komercializace JU cca 1 mil Kč z projektu, který zajistila a administrovala Kancelář transferu technologií JU.

Proces výběru rybích druhů vhodných pro tento typ výroby byl vskutku komplexní. Na počátku bylo ve hře dvanáct rybích druhů, ze kterých nakonec vyšlo s očekávanými výsledky zmíněných pět. Stejně tak výběr příchutí byl rozsáhlý a zároveň zaměřen na vysokou kvalitu přidaného koření. Dbalo se na to, aby bylo jednodruhové, tedy čisté linie, nikoliv v příměsích.

Po zpracování prvních finálních výrobků byla zorganizována veřejná ochutnávková akce v rámci akce „Vodňanské rybářské dny“, ze které se pečlivě vedly záznamy a bylo provedeno statistické vyhodnocení. Stejně tak byla ochutnávka zajištěna na veletrzích a výstavách, kterých se pracovníci FROV JU účastnili, regionálně nejvýznamnější byla Země Živitelka, kde byly výrobky veřejností velmi kladně hodnoceny. Stejně tak ze strany zaměstnanců Technologické agentury, kde byla zajištěna ochutnávka v rámci vánoční akce (foto ze sídla TA ČR v Praze).

Konkrétně jsou aktuálně v nabídce fakulty tyto nové výrobky: Kapr s příchutí česneku, Tilápie s příchutí chilli, Amur s příchutí levandule, Pstruh na dva způsoby, a to s příchutí tymiánu a uzený a Tolstolobik uzený.

318160159 440207188323087 1505617644103607556 n 318636759 526061565909237 7955399635056872653 n

 

logo TACR zakl

 

Inovativní vzdělávací metodiky na PF JU

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v ČB vytvořila ve spolupráci se společností ENKI o.p.s. Třeboň inovativní vzdělávácí metodiky k velmi aktuálnímu tématu: Role vegetace v koloběhu vody a distribuce sluneční energie v krajině.

O významu a důležitosti vegetace v krajině a městech bude vzdělávání pomocí inovativních vzdělávacích metodik poutavé, atraktivní a prakticky zaměřené.

Více o publikacích určených pro odbornou ale i širokou veřejnost v článku zde. 

PF RGB POSITIVE         enki

Předmět Ochrana duševního vlastnictví - letní semestr 2023

Studijní předmět garantovaný Kanceláří transferu technologií proběhne i v letním semestru tohoto akademického roku.

Předmět je určen pro studenty všech fakult Jihočeské univerzity, bakalářského a magisterského studia. Plakát s hlavními informacemi k předmětu ke shlédnutí zde.

Vzhledem k uskutečňovaným legislativním a dalším relevantním změnám dějící se v oblasti průmyslově právní ochrany a měnícím se podmínkám a trendům je náplň předmětu neustále inovována a aktualizována. Asi jedním z těch zásadních trendů z posledních let je zakládání společností vzniknuvších díky výsledkům vědy a výzkumu na jejichž podstatě je firma postavena. Firmy s univerzitním duševním vlastnictvím se nazývají spin-off firmy. A právě i tato oblast je předmětem zásadních aktualizací náplně předmětu. A díky projektu financovaného z programu Evropské hospodářské pomoci (EHP fondy), který KTT JU realizuje s norskou inovační agenturou Apenhet sídlící v Oslu, může být sylabus obohacen o zkušenosti ze zahraničí. Právě Norsko je jednou ze zemí, kde je k zakládání spin-off firem přistupováno běžně, jako ke komercializaci duševního vlastnictví univerzit.

EEA grants4x

 

 

Průmyslové vzory

PV-34310 Formulář I

PV-34311 Formulář II

PV EU-008591416-0001 Specifický technický prostředek (inovativní manipulační a přepravní jednotka) pro rozvoz kusových zásilek se speciálním systémem kotvení na ložné ploše a s pevnými lokacemi

PV EU-008591416-0002 Specifický technický prostředek (inovativní manipulační a přepravní jednotka) pro rozvoz kusových zásilek se speciálním systémem kotvení na ložné ploše a s výškově stavitelnými lokacemi

PV EU-009108210 Specifický technický prostředek (inovativní manipulační a přepravní jednotka) pro rozvoz kusových zásilek se speciálním systémem kotvení na ložné ploše a s výškově stavitelnými lokacemi a zkoseným rámem)

PV EU-009179690-0001 Přepravní paleta

PV EU-009179690-0002 Přepravní paleta s výztuží     placka finalista

 

 

Pro více informací o průmyslových vzorech nás neváhejte kontaktovat:

Kancelář transferu technologií

Telefon: +420 702 027 182

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a

370 05 České Budějovice

Prezentace na Transfera Technology Day 2022

V rámci letošního ročníku Transfera Technoloy Day, soutěže inovativních technologií určené pro aplikační sféru, byla Jihočeská univerzita opět mezi finalisty. I v předchozích dvou ročnícícíh soutěže měla JU vždy jednu technologi ve finálovém výběru.

Letos byly za JU přihlášeny tři technologie: Substrát s antimikrobiální úpravou, zejména pro respirační masky a vzduchové filtry, hlavním půvdocem je pan dr. Kratochvíl z PřF JU, SW pro hodnocení kvality filet, hlavním původcem je pan dr. Mohamehdi Saberioon z FROV JU a Přepravní palety z papírové lepenky, halvním původce je pan dr. Radek Toušek z EF JU. 

A právě lepenkové palety byly finalistou letošního ročníku. Pro velké pracovní vytížení autorů řešení z EF se prezentace chopila KTT. Za pomoci kolegy z útvaru marketingu bylo natočeno prezentační video ukázkou reálných prototypů. Také v rámci samotné soutěžního dne byla technologie obhájena ze strany KTT. 

Reakce poroty a následně i publika byly velmi kladné. 

plaketa

Ohlédnutí za jihočeskými transferovými akcemi

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2022 proběhly v Českých Budějovicích dvě zásadní transferové konference. Kancelář transferu technologií byla hlavním organizátorem obou akcí.

9.11. proběhlo první setkání přeshraničních kanceláří transferu technologií z ČR, Rakouska a Německa. Akce přinesla velmi pozitivní ohlasy a spoustu podnětů pro další budoucí spolupráci. Místem konání byl rektorát Jihočeské univerzity.

Přítomní účastníci konference byla taktéž seznámeni s aktivitami KTT JU, kterými jsou v rámci tohoto tématu zejména přeshraniční projekty. Projekt Kreativní přihraničí je realizován v rámci programu Interreg ČR-Bavorsko. Projekt Rozvoj třetí role univerzit, Transfer technologií pro podporu inovací je realizován v rámci EHP fondů. Přítomni byli podrobně seznámeni s aktivitami těchto projektů. K projektu Kreativní příhraničí se zároveň následující den konala Závěrečná konference.

Hlavní věcné aktivity projektu Rozvoj třetí role univerzit, Transfer technologií pro podporu inovací jsou aktualizace studijních plánů v oblasti duševního vlastnictví zaměřeno na inovace a nakládání s nimi v případě průmyslově právní ochrany a posílení spolupráce s centrem transferu technologií v Norsku. Projekt je realizován s inovační agenturou Apenhet. A právě o vývoji a posunu v rámci těchto aktivit byli přítomní seznámeni stejně jako s poznatky a zásadními informacemi ze vzájemných tzv. Peer-Learningových aktivit které mezi partnery projektu proběhly. Prostředí Transferu technologií je v obou zemích dosti rozlišné, proto jsou získané poznatky velmi přínosné pro obě strany.

EEA grants4x

Tisková zpráva z konference ke shlédnutí pod odkazem zde.

Fotofokumentace z akce:

DSCF5168DSCF5172DSCF5250DSCF5305

 

Hned následující den, 10.11. proběhla Závěrečná konference přeshraničního projektu Krativní příhraničí / Grenzland Kreativ. I zde se akce setkala s pozitivní zpětnou vazbou a taktéž přinesla mnoho podnětů pro budoucí spolupráce. Přítomní hosté byly seznámeni mimojiné s výstupy projektu, kterým je tzv. Katalog opatření, který vznikl zejména na základě shrnutí vstupů z akcí konaných v rámci projektu, malých a velkých kulatých stolů na české i německé straně. Dalším zajímavým výstupem je zmapování kulturního a kreativního potenciálu v obou dotčených regionech a stanovení tzv. Kreativního indexu.

Konference se konala na Výstavišti České Budějovice.

Tisková zpráva z akce ke shlédnutí pod odkazem zde.

Fotodokumentace z akce:

DSCF5554DSCF5567DSCF5471DSCF5584

Podcast z World IP Forum 2022

Podcast ze Světové fóra duševního vlastnictví na téma transfer technologií v ČR s vedoucí KTT JU, paní dr. Růženou Štemberkovou.

Při příležitosti osobní účasti na WIPF 2022 v Bankoku byl paní Lisou Mueller natočen podcast na téma TT v Česku a s tím spojené výzvy. Hostem Lisy byla paní dr. Štemberková.

Podcast v trvání 24 minut je shrnutím dosavadních kroků v TT v Česku, hlavních milníků a aktivit. Rozhovor byl veden v angličtině.

Podcast si lze jednoduše pustit pomocí těchto odkazů:

Apple

Spotify

Stitcher

 

 

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.