Finance - JCTT

Aplikace E-Start - Systém prevence kurzového rizika

Aplikace E-Start přináší nástroj pro kvantifikaci kurzového rizika, které je spojeno s pohybem směnných kurzů. Pro malé a střední podniky je to nástroj, který jim pomůže vymezit prostor nejistoty spojený právě s pohybem směnných kurzů. Uživatel v rámci aplikace zadá výši svého závazku nebo pohledávky v cizí měně, délku jeho splatnosti a obdrží informaci k jaké největší kurzové ztrátě či zisku za dané období historicky došlo a to včetně porovnání s tradičně využívanými postupy pro kvantifikaci kurzového rizika. Systém má zároveň roli edukativní, vysvětlující specifika jednotlivých nástrojů, ale zjeména poskytující vzdělávání v oblasti nejistoty a extrémních případů, tedy limitů, které jsou kvantifikaci vlastní.

Odkaz na aplikace zde: VaR (jcu.cz)