Přírodní vědy - JCTT

Laboratoř environmentální a analytické chemie

Ústavu chemie a biochemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Laboratoř fyziky plazmatu

Ústavu fyziky a biofyziky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity