Laboratoř environmentální a analytické chemie

Ústavu chemie a biochemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Konktaktní informace:

Ing. David Kahoun, Ph.D.

http://www.prf.jcu.cz/uchbch/vyzkum/laborator-environmentalni-a-analyticke-chemie.html

laborator chemie a biochemie1

Laboratoř analytické chemie Přírodovědecké fakulty JU je vybavena moderními přístroji umožňující stanovení extrémně nízkých koncentrací širokého okruhu organických sloučenin v nejrůznějších vzorcích (matricích). V laboratoři jsou prováděny nejen rutinní analýzy, ale rovněž i vývoj, optimalizace a validace nových analytických metod dle aktuální poptávky. Veškeré činnosti jsou prováděny kvalifikovanými pracovníky, kteří mají mnohaleté zkušenosti z akreditované analytické laboratoře zaměřené na analýzu vzorků ze životního prostředí.

Instrumentální vybavení:

LC-MSn

LC-PDA-FLD

GC-MS/MS

GC-FID/ECD

Automatický extraktor ASE, automatický vzorkovač vzduchu, rotační vakuové odparky, soxhlety, homogenizátory aj. 

     laborator chemie a biochemie3laborator chemie a biochemie2