Dendrochronologická analýza dřeva

Dendrochronologická analýza dřeva

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 1016
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifikace

Služba je založena na terénním odběru dendrochronologického vzorku buď Preslerovým vrtákem nebo motorovou pilou, případně jiným způsobem. Vzorky jsou přepraveny do laboratoře a změřeny na přístroji TimeTable. Výsledky jsou porovnány se standardními křivkami pro specifické druhy dřeva. Je určen, pokud je to možné, datum smýcení stromu, případně stanoveno stáří jednotlivých dřev historické konstrukce.

Ukázka: http://lape.prf.jcu.cz/specializace/dendrochronologie/

Podmínky

Laboratoř provede v lokalitě zákazníka odběr vzorků pro analýzu, zajistí skladování a přesun materiálu a jeho komplexní analýzu. Obvykle počítáme čas technického odběru a konzultace, při vlastní analýze pak čas analytika, strávený na daném projektu. Cena se většinou pohybuje kolem 400 Kč na hodinu bez DPH. Produktem je komplexní analytická zpráva, obvykle předávaná v digitální podobě. Cena jednotlivého měření se pohybuje mezi 500-1000 Kč za změřený vzorek.

Analýza rostlinných makrozbytků a pylu

Analýza rostlinných makrozbytků a pylu

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifikace

Služba se zabývá vyhledáváním, separací a vyhodnocením rostlinných makrozbytků a pylu z různých nálezových prostředí především z archeologických nalezišť. Jde o kulturní vrstvy a výplně archeologických objektů nebo o výplně trvale zamokřených lokalit a objektů, například studní, jímek, vodovodů, sklepů, ale i jezer nebo slepých ramen řek. Hledanými objekty jsou především semena rostlin nebo části plodů, ale i jehličí, pupeny, plevy obilnin, zbytky slámy. Na základě nalezené druhové skladby rostlin je pak možno usuzovat, jaké hlavní užitkové rostliny (obilniny, luštěniny, ovoce, zelenina, koření, technické plodiny) byly na lokalitě pěstovány či sbírány, ale nejen to. Podle nalezených semen planě rostoucích druhů lze alespoň přibližně popsat nejbližší okolí lokality, tj. pole, louky, rumiště, podmáčená stanoviště, lesy, křovinaté formace apod.

Ukázka:

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 1016
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifikace

Předmětem archeozoologické analýzy je studium kostí, zubů a dalších částí živočišných těl (např. rohoviny, paznehtů, schránek měkkýšů atd.) v archeologickém kontextu. Analýza využívá a propojuje poznatky přírodních a humanitních oborů. Velice úzká je spolupráce především s archeologií, která rozšiřuje zoologická zjištění např. o časové a prostorové informace.

Ukázka: http://lape.prf.jcu.cz/specializace/archeozoologie/

Podmínky

Laboratoř provede v archeologické lokalitě zákazníka odběr vzorků pro analýzu nebo zajistí odvoz zvířecích kostí na místo analýzy. V laboratoři se  provádí vlastní analýza, spočívající v podrobném popisu a měření každé kosti podle archeozoologických standardů. Data jsou ukládána do archeozoologické databáze. Obvykle počítáme čas technického odběru a konzultace, při vlastní analýze pak čas analytika, strávený na daném projektu. Cena se většinou pohybuje kolem 400 Kč na hodinu bez DPH. Produktem je komplexní analytická zpráva, obvykle předávaná v digitální podobě.

Archeozoologická analýza kostí

Archeozoologická analýza kostí

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 1016
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifikace

Předmětem archeozoologické analýzy je studium kostí, zubů a dalších částí živočišných těl (např. rohoviny, paznehtů, schránek měkkýšů atd.) v archeologickém kontextu. Analýza využívá a propojuje poznatky přírodních a humanitních oborů. Velice úzká je spolupráce především s archeologií, která rozšiřuje zoologická zjištění např. o časové a prostorové informace.

Ukázka: http://lape.prf.jcu.cz/specializace/archeozoologie/

Podmínky

Laboratoř provede v archeologické lokalitě zákazníka odběr vzorků pro analýzu nebo zajistí odvoz zvířecích kostí na místo analýzy. V laboratoři se  provádí vlastní analýza, spočívající v podrobném popisu a měření každé kosti podle archeozoologických standardů. Data jsou ukládána do archeozoologické databáze. Obvykle počítáme čas technického odběru a konzultace, při vlastní analýze pak čas analytika, strávený na daném projektu. Cena se většinou pohybuje kolem 400 Kč na hodinu bez DPH. Produktem je komplexní analytická zpráva, obvykle předávaná v digitální podobě.

Analýzy vzorků sinic a řas z vodních i terestrických lokalit

Analýzy vzorků sinic a řas z vodních i terestrických lokalit

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Na Zlaté stoce 1
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifikace

Mikroskopická analýza materiálu dodaného zadavatelem. V případě potřeby je pro zadavatele možno zajistit i odběr vzorků na určeném místě. Fotodokumentace významných nálezů.

Ukázka:

Podmínky

Cena se sjednává individuálně podle rozsahu a náročnosti zakázky.

Analýzy vzorků sinic a řas z vodních i terestrických lokalit

Analýzy vzorků sinic a řas z vodních i terestrických lokalit

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Na Zlaté stoce 1
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifikace

Mikroskopická analýza materiálu dodaného zadavatelem. V případě potřeby je pro zadavatele možno zajistit i odběr vzorků na určeném místě. Fotodokumentace významných nálezů.

Ukázka:

Podmínky

Cena se sjednává individuálně podle rozsahu a náročnosti zakázky.

Izolace kmenů sinic a řas

Izolace kmenů sinic a řas

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Na Zlaté stoce 1
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifikace

Izolace kmenů sinic a řas dle požadavku zadavatele na standardních i modifikovaných médiích.

Ukázka:

Podmínky

Cena se sjednává individuálně podle rozsahu a náročnosti zakázky. Izolace axenických kmenů se neprovádí.

Testování odolnosti materiálů k porůstání fototrofními biofilmy

Testování odolnosti materiálů k porůstání fototrofními biofilmy

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Na Zlaté stoce 1
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifikace

Testování materiálů probíhá podle požadavků zadavatele pro vodní, nebo terestrické prostředí přírodní směsí sinic a řas. Délka testů závisí na typu prostředí pro testování od jednotek týdnů ve vodním prostředí po měsíce až roky v prostředí suchozemském.

Ukázka:

Podmínky

Cena se sjednává individuálně podle rozsahu a náročnosti zakázky.

Inventarizační průzkumy sinic a řas

Inventarizační průzkumy sinic a řas

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Na Zlaté stoce 1
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifikace

Několikanásobný odběr vzorků a mikroskopická analýza sebraného materiálu z biotopů dle požadavku zadavatele. Fotodokumentace významných nálezů.

Ukázka:

Podmínky

Cena se sjednává individuálně podle rozsahu a náročnosti zakázky.

Invazní rostliny

Invazní rostliny

Charakteristika

Tým invazí rostlin na PřF JU sleduje šíření mnoha invazních i potenciálně invazních nepůvodních druhů rozličného původu na území ČR i jinde ve světě. Ve spolupráci se zahraničními univerzitami řeší studie jednotlivých invazních druhů i zhodnocení jejich vlivu na domácí společenstva.

Kde nás najdete?

//www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=přírodovědeck%C3" target="_blank">Zobrazit mapu

Kontaktní údaje

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
adresa:

PřF Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

IČ: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://botanika.prf.jcu.cz/invaze/

Monitoring výskytu invazních druhů ČR v krajině

Modelování šíření invazních druhů

Přednášky a exkurze pro veřejnost na téma Invazní rostlin

 

Zhodnocení vlivu invazních druhů na konkrétní území

Poradenství při omezování a likvidaci populací invazních druhů

«ZačátekPředchozí123456NásledujícíKonec»
Strana 1 z 6