Reference

CzechInvest České Budějovice

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je pro CzechInvest významným partnerem v rozvoji vzdělávání, vědy a výzkumu. Kancelář transferu technologií nabízí firmám vysoký standard služeb v oblasti inovací a ochrany duševního vlastnictví.“

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

,,Patentová kancelář PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při ochraně mnoha kvalitních výstupů vědy a výzkumu v ČR i v zahraničí.“

Jihočeská hospodářská komora České Budějovice

Jihočeská hospodářská komora úzce spolupracuje s Kanceláří transferu technologií. Mezi naše společné aktivity se řadí vzdělávací semináře, networkingové akce a poradenství jihočeským podnikatelům. Dlouhodobě podporujeme rozvoj podnikatelského prostředí v jižních Čechách.“

Skřivánek s.r.o.

Společnost Skřívánek s.r.o. spolupracuje s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích již řadu let. Pro Kancelář transferu technologií momentálně překládáme do německého a z německého jazyka webové stránky a publikaci v rozsahu 200 normostran. Pro ostatní oddělení překládáme články do anglického jazyka pro zahraniční publikace.“

Martina Vališová – Džemy Vališ

" Vážíme si toho, že firma regionálního významu Džemy Vališ je pro Jihočeskou univerzitu rovnocenným partnerem. Spolupráce trvá již několik let a to především v oblasti testování ovocných džemů a vývoje nových receptur pro zdravé potraviny."