Dokumenty ke stažení

OBECNÉ

 

JU INno 

Nová znělka a nové logo soutěže

Leták k soutěži

SOUTEŽ JU INnovation: Pravidla soutěžePřihláška do soutěže

JU INnovation competition: Conditions of JU INnovation, Application form

 

Předmět Ochrana duševního vlastnictví pro studenty všech fakult Jihočeské univerzity.

Letní semestr akademického roku 2022/2023. Více informací zde.

 

Publikace

P.R. brožura Transfer technologií a znalostí v ČR

Publikace Od výzkumu po využívání v praxi

Skripta Úvod do problematiky duševního vlastnictví

Katalog inovačních příležitostí – výsledky vzniklé v rámci projektu č. 48 Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska

Katalog inovačních příležitostí – výsledky vzniklé v rámci projektu TAČR GAMA Proof of concept

Kniha Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska ke stažení.

Publikace Jak nakládat s výsledky aplikovaného výzkumu. Průvodce pro akademické pracovníky.

English version:  How to deal with the results of applied research. The academic guide.

 

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ

Opatření rektora R 493 o nakládání s duševním vlastnictvím a ochraně důvěrných informací na JU

- Příloha č. 1 R 493 Definice pojmů

- Příloha č. 2 R 493 Oznámení původce / spolupůvodceznámení původce / spolupůvodce (formulář)

- Příloha č. 3 R 493 Schéma zajištění ochrany duševního vlastnictví

- Příloha č. 4 R 493 Schéma komercializace poznatků na JU

Opatření rektora R 483 Zřízení a činnost Rady pro komercializaci

Opatření rektora R 494 Pravidla pro zakládání spin-off společností na JU

Příloha č.1 R 494 Studie proveditelnosti

Příloha č.2 R 494 Struktura podnikatelského plánu

Opatření rektora R 294 Smlouvy o výzkumu

 

INTERREG CZ - BY: Kreativní příhraničí / Grenzland Kreativ

Výstupy projektu:

Katalog opatření

Čj verze

Aj verze

Metodika mapování

Čj verze

Aj verze

Metodika síťování

Čj verze

Aj verze

 

TAČR GAMA

Návrh dílčího projektu:

Prezentace pro předkladatele dílčích projektů z 9.2.2021

Přihláška dílčího projektu

Strukturovaný životopis – formát TA ČR

Prohlášení děkana a vedoucího pracoviště k návrhu projektu

Realizace dílčího projektu:

Průběžná zpráva dílčího projektu

Závěrečná zpráva dílčího projektu

Žádost o změnu

Pracovní výkaz

 

 

INFOLIST KTT JU

Infolist č. 1

Infolist č. 2

Infolist č. 3

Infolist č. 4

Infolist č. 5

Infolist č. 6

Infolist č. 7

Infolist č. 8

Infolist č. 9

Infolist č. 10

Infolist č. 11

Infolist č. 12

Infolist č. 13

Infolist č. 14

Infolist č. 15

Infolist č. 16

Infolist č. 17

Infolist č. 18

Infolist č. 19

Infolist č. 20

Infolist č. 21

Infolist č. 22

Infolist č. 23

Infolist č. 24