Dokumenty ke stažení

OBECNÉ

 

SOUTEŽ JU INnovation: Pravidla soutěže, přihláška do soutěže

JU INnovation competition: Conditions of JU INnovation, application form

 

Skripta Úvod do problematiky duševního vlastnictví

Katalog inovačních příležitostí – výsledky vzniklé v rámci projektu č. 48 Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska

Katalog inovačních příležitostí – výsledky vzniklé v rámci projektu TAČR GAMA Proof of concept

Kniha Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska ke stažení.

 

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTVICTVÍ NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ

Opatření rektora R 274 Nakládání s nehmotnými statky na JU

- Dodatek č. 1 k Opatření rektora R 274

- Příloha č. 1 Oznámení původce (formulář)

- Příloha č. 2 Uplatnění výsledků vůči původci (formulář)

- Příloha č. 3 Schéma zajištění ochrany předmětů průmyslových práv na JU

- Příloha č. 4 List popisu dílčího projektu/záměru (formulář)

- Příloha č. 5 Formulář průběžné zprávy

- Příloha č. 6 Formulář závěrečné zprávy

- Příloha č. 7 Schéma komercializace poznatků na JU

Opatření rektora R 273 Zřízení a činnost Rady pro komercializaci

Opatření rektora R 294 Smlouvy o výzkumu

 

TAČR GAMA

Návrh dílčího projektu:

Přihláška dílčího projektu

Strukturovaný životopis – formát TA ČR

Prohlášení děkana a vedoucího pracoviště k návrhu projektu

Realizace dílčího projektu:

Průběžná zpráva dílčího projektu

Závěrečná zpráva dílčího projektu

Žádost o změnu