Predikce vývoje epidemie COVID19 pomocí matematických modelů

Pan doc. Luděk Berec, vědecký pracovník na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty JU a zároveň prorektor pro vědu  a výzkum vysvětluje roli matematických modelů v epidemiologické situaci okolo onemocnění COVID19.

Pan doc. Berec vysvětluje systém a smysl těchto modelů, dále např. jak situaci ovlivní restriktivní opatření, nebo jen důsledné nošení roušek / respirátorů.

Video lze shlédnout pomocí odkazu zde.

Pan děkan FROV JU na iniciační návštěvě ve Volarech

Pan prof. Pavel Kozák, děkan FROV JU navštívil společně s vedoucí KTT JU, dr. Růženou Štemberkovou město Volary a prošel si provozy městského pivovaru a čističky odpadních vod. Jednání bylo vedeno s panem Mgr. Vítem Pavlíkem, starostou města Volary. Obě uvedená místa by mohla být vhodným umístěním pro tzv. Etologický systém pro sledování kvaltiy vody, kdy je případné znečištění hlídáno pomocí biosenzorů v podobě raků. V případě čističky odpadních vod je připravována rekontrukce. Otázka spolupráce je zde tedy velmi široká. 

263846096 221007363408942 6488341172753299850 n 263599806 301655175177442 5118289598138313137 n 263679414 629030701620707 4442721561231543189 n

 

 

Koordinační návštěva ve Freyungu

V sídle cenrály Euroregia v německém Freyungu, který je styčným bodem pro projekty v programu Interreg ČR - Bavorsko proběhla dne 7.12.2021 návštěva zástupkyň Kanceláře tranfseru technologií JU a pana starosty města Volary, Víta Pavlíka. Cílem schůzky bylo společným brainstormingem navrhnout možná projektová témata pro nové období tohoto grantového programu. Na základě schůzky se ukázalo, že možností pro vhodná aktuální témata je vícero. Jsou jimi zejména zdravotně-sociální oblast, velmi akutální bude brzy otázka odpadového hospodářství kvůli změnám v legislativě a také obecně oblast zemědělství.

 

263399483 641532783874333 7676511247739847683 n 263513854 441601640696701 3027799473232071100 n 263454386 233063735617270 3965151064427463160 n

Moderní péče o seniory ze ZSF JU na portálu vedavyzkum.cz

Rozsáhlý článek k významným výsledkům projektu ZSF byl zveřejněn na portálu vedavyzkum.cz. Moderní péče o seniory je velmi zajimavým tématem a i díky výrazné aktivitě hlavní řešitelky projektu, doc. Adély Mojžíšové, jsou výstupy uplatňovány dále. KTT JU je s veškerou navazující aktivitou nápomocna, zejména v propojování na další potenciální zájemce o danou službu.

Celý článek k dispozic zde: Projekt výzkumníků z Jihočeské univerzity zlepší život seniorů v českých městech - Vědavýzkum.cz (vedavyzkum.cz)

 

ZSF RGB POSITIVE

Moderní péče o seniory - představení výstupů projektu Zdravotně sociální fakulty JU

Výstupy projektu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, který byl finančně podpořen Technologickou agenturou ČR, představují moderní trendy v péči o seniory.

Ve spolupráci s městem Tábor vzniká unikátní spolupráce.

Představení výstupů a vznikající spolupráce ve videu ke shlédnutí zde.

Vývoj epidemie předpovídá pan doc. Luděk Berec z PřF JU

Rozsáhlý článek podložený mnoha daty a grafy o velmi pravděpodobném budoucím vývoji epidemiologické situace související s onemocněním COVID19 je zveřejněn na portálu seznamzprávy.cz.

Interview je vedeno s panem dr. Luďkem Berecem, který je na Jihočeské univerzitě prorektorem pro vědu a výzkum a vědeckým pracovníkem na Katedře matematiky Přírodovědecké fakulty.

Pan doc. Berec se matematickým modelování situace okolo epidemie Covidu19 zabývá od samého začátku. Bohužel data jasně ukazují, že situace není dobrá a pokud se chce ČR vyhnout přetíženosti nemocnic s akutními případy hospitalizovaných je potřeba přistoupit k restriktivním opatřením.

Vývoj situace je v článku velmi srozumitelně vysvětlen. Tedy proč se opakuje sitauce z předhozích vln, když se očekávalo, že očkování a promořenost tomu zabrání. 

Celý článek k dispozici zde.

Patent Knowledge Week - konference EPO

 

První listopadový týden proběhla on-line konference Evropského patentového úřadu s názvem "Patent Knowledge Week".

 

Konference trvala od 2. do 5. listopadu a měla několik sekcí. Ve druhém dnu konference běžela PATLIB sekce, které se aktivně účastnila dr. Růžena Štemberková, vedoucí Kanceláře transferu technologií JU.

Další sekce byly zaměřena na:

- malé a střední podniky,

- patentové zástupce,

- univerzity

- a např. poslední den konference byl věnován Asijskému prostoru a jejich specifikům v oblasti průmyslově právní ochrany.

 

Počet účastníků celé konference se pohybuje okolo 2 tisíc, počet účastníků konkrétní Patlib sekce je okolo 2 set.

 

 epo logo 160b        patlib      logo white

Představení technologie LongHand - novinky pro všechny kytaristy

Výborná technologie z oblasti hudebního průmyslu, tak zvaná prodloužená ruka hudebníka / kytaristy představena ve videu zde.

Pomůcka, která dokáže bez jakéhokoliv hrubého zásahu do zesilovače a bez nutnosti ručního přepínaní měnit zvuk kytary.

Představení převratné technologie - antivirové nanomateriály

Převratná technologie zajišťující v podstatě jakémukoliv materiálu antivirový povrch je předmětem dílčího projektu hlavního řešitele dr. Jiřího Kratochvíla, který je realizován za podpory programu TAČR GAMA 2.

Představení technologie na videu ke shlédnutí zde: Kancelář transferu technologií na Jihočeské univerzitě | Facebook

Logolink GAMA 2 55

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.