Bridge4Innovation

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Cílem projektu bridge4innovation bylo vybudovat multifunkční platformu pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platformu spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje. B4I je souborem nástrojů na podporu spolupráce mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou. B4I zprostředkovává propojení univerzity a vědeckovýzkumných institucí z jihočeského regionu s podnikatelskou sférou, s důrazem na komerční využití výsledků výzkumu a vývoje.

Název projektu: Bridge4Innovation
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0099
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.4 Partnerství a sítě
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2012

 

Partneři

Biologické centrum AV ČR

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., je veřejná výzkumná instituce, založená v roce 2006 Akademií věd České republiky. Biologické centrum je jedním z největších evropských pracovišť ekologicky zaměřeného výzkumu, některé týmy se věnují biomedicíně a nanotechnologiím.


Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání

Spolupráce při podpoře a rozvoji inovací v Jihočeském kraji, podpora podnikatelských subjektů, provoz I. etapy Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP).