Ocenění pro FROV JU ve 2. ročníku Transfera Technology Day

Finalista Transfera Technology Day 2021 pan dr. Ján Regenda z Fakulty rybářství a ochrany vod získal ocenění Cena Sympatie.

Pan dr. Regenda soutěžil se svou technologií Aerační a oxygenační vložka do rybářských kádí. Na základě skvělé prezentace při které dokázal zaujmout veškeré přítomné v sále Národní technické knihovy v Praze mu byla udělena tzv. Cena Sympatie, která byla odbornou porotou zřízena na místě. I když se neumístil na prvních třech příčkách chtěli jej ocenit za provedení prezentace, kdy měl na místě k dispozici předmětný prototyp a také za perfektní znalosti v oboru, kdy bylo zjevné, že svou práci dělá srdcem.

Do finále postoupil z celkově přihlášených 32 technologií a projektů, kde mezi sebou již soutěžilo 13 vybraných.

Za postoupení do finále a speciální ocenění velice gratulujeme a těšíme se na další spolupráci.

Za KTT: Veronika Trajerová

 TTD predani  

Kaviárová kosmetika míří do Asie

Kaviárová kosmetika s chráněným označením Sturgeon Friendly expanduje na asijské trhy. Produkt Fakulty rybářství a ochrany vod, který je ceněný pro kaviárový extrakt získaným z kaviáru jeseterů šetrným způsobem je licencován společnosti Český kaviár a právě tato společnost využívá příležitosti a prostřednictvím obchodní platformy s názvem IC Mall rozšiřuje svou obchodní činnost do Asie.

Celý článek o této obchodní aktivitě společnosti Český kaviár ke shlédnutí zde.

 

denni krem nocni krem 

Interview pro bavorskou televizi

Vedoucí kanceláře transferu technologií, paní dr. Růžena Štemberková, byla oslovena pro zprostředkování rozhovoru na téma Pandemie COVID.

Tématem rozhovoru je tedy jak nastalá situace ovlivnila zejména přeshraniční spolupráci, která je v Kanceláři transferu technologií Jihočeské univerzity běžnou činností.

Rozhovor lze shlédnout zde prostřednictvím YouTube.

Europaregion logo           jctt pozitiv

Dny otevřených ateliérů v Jihočeském kraji - prezentace projektu Kreativní příhraničí

Ve dnech 8. - 10. října 2021 se konají "Dny otevřených ateliérů v Jihočeském kraji".

V rámci úvodního dne bude v diskuzním fóru nazvaném "Je krativita umění" představen přeshraniční projekt realizovaný Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity, Jihočeským vědeckotechnickým parkem, Odborem kultury Jihočeské kraje ve spolupráci s dalšími partnery z Německa. Název projektu je "Kreativní příhraničí / Granzland Kreativ". Projekt je zaměřen na kulturní a kreativní průmysl.

Program celé akce je následující:

pátek 8. října od 10:00 do 15:30 diskuzní fórum: Je kreativita umění? Místo konání: Galerijní síň Tiskárny Karmášek, České Budějovice. Celý program zde.

pátek 8. října od 18:00 slavnostní zahájení DOA2021 a vernisáž výstavy fotografií Nika Brunová: Tiché světlo. Místo konání: Galerijní síň Tiskárny Karmášek, České Budějovice / výstava potrvá do 30. listopadu a bude přístupná ve všední dny od 9:00 do 16:00 a o víkendu po telefonické domluvě: 777 698 822. Pozvánka zde.

sobota a neděle 9. a 10. října máte možnost navštívit otevřené ateliéry po celém Jihočeském kraji, jejich seznam naleznete zde SEZNAM ATELIÉRŮ.

neděle 10. října od 13:00 do 18:00 DesignMarket + doprovodný program. Místo konání: Tiskárna Karmášek, České Budějovice. Celý program zde.

Mezinárodní konference INPROFORUM 2021

Ve dnech 4. a 5. 11. 2021 pořádá Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity již 15. ročník mezinárodní konference s názvem INPROFORUM 2021.

Letošní téma je zaměřené na "Nové trendy a výzvy v managemementu organizací".

Více o akci se dozvíte na stránkách Ekonomické fakulty JU zde.

EF

Pozvánka na 5G4 Healthcare Symposium a 5G4 Healthcamp (Hackathon)

Sdružení Evropský region Dunaj-Vltava srdečně zvě na dvě nadcházející akce. Obě se konají on-line formou.

První je Sympozium představující aktuální novinky v lékařské péči. Termín konání je 30.9.2021. Více informací na stránkách akce zde, pozvánka v Nj ke shlédnutí zde

Druhou akcí je tzv. Hackathon s názvem "5G4Healthcamp – Create the Change 4 Healthcare". Více informací na stránkách akce zdePozvánka v Nj ke shlednutí zde.

Europaregion logo 

Dr. Roman Franěk (FROV JU) získal prestižní cenu pro mladé vědce

Cenu ministerstva zemědělství pro mladé vědkyně a vědce získal pan Ing. Roman Franěk, Ph.D. za svůj výzkum zveřejněný ve sborníku Aquaculture.

Předmětem výzkumu je zjednodušeně řečeno náhradní rodičovství pro kapra obecného v podobě karasů zlatých. 

V rámci svého výzkum dr. Franěk dokázal možné využití karasů zlatých jako vhodného druhu ryby pro produkci vajíček kaprů obecných. 

S velkou nadsázkou a laicky řečeno vědci vzali zárodečnou kmenovou buňku kapra obecného a nechali jí „dorůst“ v těle jiné ryby, tedy v konkrétně zmíněném karasovi zlatém. A vědecký experiment se povedl. Buňky „dorostly“ do očekávané podoby a karasi po čase začali produkovat jikry či spermie, z jejichž spojení ve vodě vznikl plůdek kapra.

Tento úspěch dr. Fraňka a jeho týmu byl již medializován, celé články k dispozici na odkazech Info.cz, čt 24, dále vyjde rozhovor v JU Journal.

 

Franek 1   Franek 2  Franek 3  Franek 4

 

 

Infolist KTT č. 16

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity vydává Infolist č. 16.

I toto vydání je plné aktuálních informací z oblasti transferu znalostí a technologií, aktuálních projektových výzev a mimo jiné pozvánek na zajímavé akce.

Celé číslo Infolistu zde. Dále také v sekci Ke stažení.

 

Země Živitelka 2021

Ve dnech 26.-31. srpna 2021 proběhl již 47. ročník mezinárodního agrosalonu Země Živitelka.

Zastoupení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prostřednictvím Zemědělské fakulty a Fakulty Rybářství a ochrany vod zde nemohlo chybět. Země Živitelka je největší a nejvýznamnější agrosalon svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku.

Na univerzitním stánku proběhlo mnoho zajímavých setkání se zájemci o studium i o spolupráci. Na dotazy ohledně možné spolupráce v oblasti nabídky duševního vlastnictví dohlížel technologický skaut Kanceláře transferu technologií JU Ing. Václav Nebeský, Ph.D. S několika zájemci z řad rybníkářů byla diskutována technologie chovu Omega 3 kapra včetně dalšího uplatnění v prodejnách MAKRO. Zahraničnímu zájemci z Kazachstánu, který navštívil naší expozici v rámci oficiální návštěvy, byla prezentována naše kosmetika Sturgeon Friendly Caviar a její výhody při získávání jiker. V neposlední řadě jsem pak prezentoval technologie chráněné českým patentem vhodné pro podmínky českého rybářství, především patent "Aerační a oxygenační zařízení, zejména pro rybářské kádě", který má velký aplikační potenciál. Univerzitní stánek zároveň posloužil jako ukázka a prodejní místo produktů z fakultních podniků – Pivovaru Čtyrák a Prodejny ryby a rybích výrobků. Všichni návštěvníci naší expozice od nás odcházeli spokojení a těší se na další ročník agrosalonu Země Živitelka 2022.

Ing. Václav Nebeský, Ph.D.

Cooperation, Innovation, Technology transfer - konference Bratislava

Ve dnech 19. - 21. 10. 2021 proběhne na Slovensku velká transferová konference. Pořadatelem je Centrum vědecko-technických informací, Bratislava. 

Konference proběhne tzv. hybridní formou, tedy část účastníků bude na místě a zároveň bude akce streamovaná on-line.

Kancelář tranferu technologií JU zde bude mít zastoupení na pozici hlavního řečníka. RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D. je v rámci konference uvedena jako Key-note speaker. 

Pozvánka k nahlédnutí zde.

Webové stránky konference jsou cointt.sk.

 

cointt2021        jctt pozitiv      transfera logo

 

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.