Ohlédnutí za jihočeskými transferovými akcemi

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2022 proběhly v Českých Budějovicích dvě zásadní transferové konference. Kancelář transferu technologií byla hlavním organizátorem obou akcí.

9.11. proběhlo první setkání přeshraničních kanceláří transferu technologií z ČR, Rakouska a Německa. Akce přinesla velmi pozitivní ohlasy a spoustu podnětů pro další budoucí spolupráci. Místem konání byl rektorát Jihočeské univerzity.

Přítomní účastníci konference byla taktéž seznámeni s aktivitami KTT JU, kterými jsou v rámci tohoto tématu zejména přeshraniční projekty. Projekt Kreativní přihraničí je realizován v rámci programu Interreg ČR-Bavorsko. Projekt Rozvoj třetí role univerzit, Transfer technologií pro podporu inovací je realizován v rámci EHP fondů. Přítomni byli podrobně seznámeni s aktivitami těchto projektů. K projektu Kreativní příhraničí se zároveň následující den konala Závěrečná konference.

Hlavní věcné aktivity projektu Rozvoj třetí role univerzit, Transfer technologií pro podporu inovací jsou aktualizace studijních plánů v oblasti duševního vlastnictví zaměřeno na inovace a nakládání s nimi v případě průmyslově právní ochrany a posílení spolupráce s centrem transferu technologií v Norsku. Projekt je realizován s inovační agenturou Apenhet. A právě o vývoji a posunu v rámci těchto aktivit byli přítomní seznámeni stejně jako s poznatky a zásadními informacemi ze vzájemných tzv. Peer-Learningových aktivit které mezi partnery projektu proběhly. Prostředí Transferu technologií je v obou zemích dosti rozlišné, proto jsou získané poznatky velmi přínosné pro obě strany.

EEA grants4x

Tisková zpráva z konference ke shlédnutí pod odkazem zde.

Fotofokumentace z akce:

DSCF5168DSCF5172DSCF5250DSCF5305

 

Hned následující den, 10.11. proběhla Závěrečná konference přeshraničního projektu Krativní příhraničí / Grenzland Kreativ. I zde se akce setkala s pozitivní zpětnou vazbou a taktéž přinesla mnoho podnětů pro budoucí spolupráce. Přítomní hosté byly seznámeni mimojiné s výstupy projektu, kterým je tzv. Katalog opatření, který vznikl zejména na základě shrnutí vstupů z akcí konaných v rámci projektu, malých a velkých kulatých stolů na české i německé straně. Dalším zajímavým výstupem je zmapování kulturního a kreativního potenciálu v obou dotčených regionech a stanovení tzv. Kreativního indexu.

Konference se konala na Výstavišti České Budějovice.

Tisková zpráva z akce ke shlédnutí pod odkazem zde.

Fotodokumentace z akce:

DSCF5554DSCF5567DSCF5471DSCF5584