Všechny novinky

KTT a FROV se prezentovala na výlovu největšího rybníka v ČR

Ve dnech 12.-14. října 2018 jsem prezentoval Kancelář transferu technologií a Fakultu rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity s jejími výsledky VaV na slavnostním výlovu rybníka Rožmberk. Říjnové počasí akci přálo a na výlov se tak přijelo podívat na 50 000 návštěvníků. Mnoho z nich se zastavilo i na našem stánku, kde se mohli seznámit např. s modelem patentu č. 306339 Zařízení pro nakládání živých ryb, nebo zakoupit skvělou kosmetiku Sturgeon Friendly Caviar. Pro děti byl připraven bohatý doprovodný program v podobě her a kvízů.

Autor: Ing. Václav Nebeský, Ph.D., technologický skaut FROV JU

 

KTT se účastnila stáže v Plzni

Na přelomu října a listopadu 2018 se uskutečnilo setkání zástupců Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity se zástupci Odboru transferu a smluvního výzkumu Západočeské univerzity. KTT  JU tak navštívila své transferové kolegy v Plzni. Během twinningu byly formou řízené komunikace předány zkušenosti, postupy a řešení problematiky transferu technologií mezi oběma útvary, stejně tak byly ale řešené další aktuální otázky, např. ochrana duševního vlastnictví, komercializace, technologický skauting a jiné. Kolegové ze ZČU nám mimo jiné též představili svůj unikátní projekt s názvem Boost Up, který je zaměřen na studenty – potencionální podnikatele. Projekt podává informace, postupy a pomoc v rámci začínajícího podnikatelského života a poskytuje aktérům profesionální podporu. Absolvovaná stáž  byla velkým přínosem pro všechny zúčastněné.

Stáž byla realizována na základě projektu s názvem Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000628.

Autoři: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ing. Ivana Paďourková, Linda Vithová, DiS.; Kancelář transferu technologií

Setkání s velvyslancem Izraele v Praze

Dne 7.11.2018 se uskutečnilo setkání zástupců z řad pracovníků center transferu technologií z vysokoškolských a akademických institucí s izraelským velvyslancem, panem Danielem Meronem. Tuto akci naplánovala a organizovala Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity.

Setkání proběhlo přímo v soukromé residenci pana velvyslance v přátelském duchu a mělo za cíl především zhodnotit aktuálně proběhlou Tech-transferovou misi zástupců center transferu technologií v Izraeli a celkově posílit a utužit česko-izraelskou spolupráci. Bylo konstatováno, že čeští zástupci považují izraelské inovace za velmi inspirativní a oceňují např. funkčnost izraelských inovativních strategií, které oproti naší zemi fungují zcela bez evropských dotací, dále pak spolupráci a podporu ze strany malých a středních podniků, které jsou na zapojené instituce velmi blízce napojeni.

Pan velvyslanec též zhodnotil česko-izraelskou spolupráci za velmi pozitivní a v rámci jejího posílení a zefektivnění momentálně průběžně podniká cesty do jednotlivých regionů právě za návštěvou vysokých škol a akademických institucí.

Autor: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ing. Ivana Paďourková, Kancelář transferu technologií

Etická kultura ve veřejných a státních institucích: Jak jsme na tom a kam dál?

Dne 6.11.2018 proběhla v budově Teologické fakulty beseda na téma „Etická kultura ve veřejných a státních institucích: Jak jsme na tom a kam dál?“. Besedy se účastnili tito hosté:

Růžena Štemberková – vedoucí Kanceláře transferu technologií JU a zastupitelka města Prachatice

Hana Šantrůčková – profesorka PřF a předsedkyně Etické komise JU

Ondřej Doskočil – pedagog ZSF JU

Antonín Sekyrka – ředitel Gymnázia Česká

Robert Huneš – ředitel Hospice v Prachaticích

Jan Kubeš – BELIS

Diskutované téma byla etická kultura v širším pojetí a její dodržování na jednotlivých reprezentovaných institucích, dalším tématem byly mimo jiné právní normy versus etika, zejména jaký je rozdíl vnímání těchto dvou pojmů. Dalším zajímavým tématem besedy byl i generační vývoj v současné společnosti z hlediska uplatňování etiky, v rámci něhož se rozběhla zajímavá diskuze ohledně potřeby výuky etiky na základních a středních školách. Zároveň bylo však konstatováno, že v současné době chybí v naší zemi politické vzory a implementace etiky do společnosti je tak těžkým úkolem.

Celou akcí provázel a besedu moderoval dr. Petr Urban.

Autor: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ing. Ivana Paďourková; Kancelář transferu technologií

Užitný vzor pro zkoumání podvodního života

Dne 6.6.2018 byl Úřadem průmyslového vlastnictví udělen užitný vzor č. 31825 „Podvodní plovoucí světelná past pro odchyt drobných vodních organismů“ jehož původcem je pan doktor Tomáš Ditrich z Pedagogické fakulty. Je to první užitný vzor z této fakulty, který naše Kancelář transferu technologií podala.

Podvodní past je určena pro výzkumné účely při monitoringu zoocenoz vodních nádrží. Díky kvantitativnímu odchytu je při současném použití více pastí možné vzájemné pozorování společenstev vodních nádrží. Tento výsledek je vhodný pro výzkumné ústavy zkoumající podvodní život.

Autor: Petra Střelečková, Kancelář transferu technologií

Profesor Miloš Velemínský převzal na Pražském hradě medaili Za zásluhy I. stupně

Lékař, pedagog a vědec prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c., převzal v neděli 28. října 2018 ve Vladislavském sále Pražského hradu na slavnostním ceremoniálu udílení státních vyznamenání medaili Za zásluhy I. stupně.

Ředitel Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví ZSF JU a bývalý děkan fakulty prof. Velemínský byl mezi 41 osobnostmi, které prezident ČR Miloš Zeman vyznamenal u příležitosti jubilejního stého výročí založení nezávislého Československa. Touto slavností vyvrcholily oslavy Dne vzniku samostatného československého státu. „Velice si vážíme toho, že máme na fakultě člověka, který dostal tak významné ocenění. Pro rozvoj fakulty toho udělal mnoho a stále zde pracuje v plném nasazení,“ uvedla děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

2. Bavorsko-česká burza firem

Dne 25.10.2018 v odpoledních hodinách proběhla již 2. Bavorsko-česká burza firem v Klatovech. V rámci této burzy byli přítomni jak zástupci hospodářských komor za českou i bavorskou stranu, tak i zástupci ze samotných firem a dalších institucí, kteří zde mohli získat velmi zajímavé kontakty a navázat vzájemnou spolupráci. Na burze byly k vidění především firmy z oblasti strojírenství, elektrotechniky, IT a automotive. Pro tyto firmy je důležitou součástí rozvoje i utváření kooperace s univerzitami.

Burza byla pořádána paní Jaroslavou Pongratz, manažerkou kontaktních sítí Bavorsko – Čechy v rámci Evropského regionu Dunaj Vltava, která se specializuje na propojování aktérů z Dolního Bavorska a z okresu Altötting s Jihočeským, Plzeňským a Karlovarským krajem v oblasti vědy a ekonomiky (se zaměřením na malé a střední podniky).

Autor: Ing. Ivana Paďourková, Kancelář transferu technologií

Seminář "Potravinářské normy v ČR a Německu, aktuální inovace v zemědělství"

EUHinweis DCZ sRGBETZ Text DCZ sRGB

 

 

 

 

Dne 25.10.2018 pořádala Kancelář transferu technologií ve spolupráci s pasovskou univerzitou seminář na téma „Potravinářské normy v České republice a Německu, aktuální inovace v zemědělství“. Semináře se zúčastnilo hned několik zástupců z oblasti komerční sféry. V úvodu semináře vystoupila ředitelka Agrární komory, Ing. Hana Šťastná, která přítomné seznámila s projektem Chutná hezky.Jihočesky a s dalšími aktivitami Agrární komory. Neméně zajímavé bylo i vystoupení Ing. Magdy Jansové ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, které se týkalo označování potravin a s tím souvisejících norem a nařízení v EU. Za německou stranu vystoupila dr. Elisabeth Gottwald s tématem Zásobování a dovoz potravinářských výrobků do Německa a v samotném závěru zástupci Zemědělské fakulty, konkrétně dr. Pavel Smetana a dr. Dana Jirotková, prezentovali výsledky a inovace v oblasti potravinářství na Jihočeské univerzitě.

Seminář byl realizován v rámci projektu č. 48 Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Autor: Ing. Ivana Paďourková, Kancelář transferu technologií

 

Pozvánka na seminář - Potravinářství a zemědělství

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou srdečně zvou na seminář s názvem "Potravinářské normy v České republice a v Německu, aktuální inovace v zemědělství".

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 25. 10. 2018 od 10:00 hod. na Jihočeské hospodářské komoře v Českých Budějovicích. 

Realizace semináře proběhne v rámci projektu č. 48: Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Účast je bezplatná, registrace na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 22. 10. 2018.

Pozvánka je ke stažení zde, v německém jazyce zde.

 

«ZačátekPředchozí12345678910NásledujícíKonec»
Strana 1 z 17