Všechny novinky

Jednání zástupců Laboratoře fyziky plazmatu (UFY PřF) se společností Technicoat

Dne 12.9.2019 se konalo na půdě Přírodovědecké fakulty jednání zástupců Laboratoře fyziky plazmatu z Ústavu fyziky s jednatelem společnosti Technicoat, s.r.o. Za laboratoř byli přítomni pan doc. Straňák a pan dr. Kratochvíl.

Jednalo se o první, seznamovací jednání, ale již toto přineslo velmi pozitivní výsledky. Jednatel společnosti, pan Ing. Kortus, hodnotil činnost laboratoře velmi pozitivně, na vysoké úrovni a s širokým záběrem činnosti.

Možná budoucí spolupráce bude pravděpodobně fungovat na principu zadání projektu, který je ve společnosti aktuálně potřeba vyřešit.

Dalším krokem bude návštěva členů laboratoře v místě společnosti.

Zapsala: Trajerová, KTT

Jihočeské podnikatelské inovouchery pro rok 2019

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. vyhlásil ke dni 4.9.2019 výzvu k předkládání žádostí o Jihočeské podnikatelské vouchery pro rok 2019.
Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům z Jihočeského kraje na nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR. Cílem Jihočeských podnikatelských voucherů je podpořit vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou, pomoci při budování vzájemné důvěry a poskytnout finanční příspěvek na možnost ověření, že vzájemná spolupráce může být pro obě strany přínosná. Garantem celého schématu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem programu je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. Více informací najdete na www.inovoucher.cz.

Těšíme se na Vaše inovativní nápady!

Tým JVTP, a.s.

970x250 004

JU ve spolupráci s Pasovskou univerzitou vydává knihu "Výzkumný a inovační potenciál v příhraniční oblasti Jihočeského kraje a Dolního Bavorska"

Jihočeská univerzita ve spolupráci s Pasovskou univerzitou vydává novou knihu s názvem Výzkumný a inovační potenciál v příhraniční oblasti Jihočeského kraje a Dolního Bavorska

Nová kniha vydaná v rámci projektu č. 48 s názvem Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska pojednává nejen o průběhu samotného projektu, ale také seznamuje čtenáře s jednotlivými regiony, významnými regionálními aktéry či problémy místní vědecké a výzkumné struktury. Kniha je též rozdělena do dvou oddělených částí, kdy každá z nich reprezentuje samostatného partnera. Kniha je též dostupná jak v českém tak i německém jazyce. Pojetí inovačního potenciálu ve vymezeném regionu je jedinou publikací zabývající se do současné doby tímto tématem.

Kniha mimo jiné přináší přehled o zrealizovaných aktivitách, které byly díky projektu uskutečněny, jako jsou například dvě konference či řada zajímavých seminářů, které byly určeny pro širokou veřejnost.

Jihočeský kraj má na svém území velmi významnou a silnou vědecko-výzkumnou základnu, která je soustředěna zejména do Českých Budějovic. Zde sídlí zastoupení Akademie věd České republiky (AV ČR). V Českých Budějovicích se nalézá zejména síť přírodovědně zaměřených pracovišť výzkumu. Střediska aplikovaného výzkumu poté nalezneme na Třeboňsku, Novohradsku, Vodňansku a Jindřichohradecku. Na území kraje působí také řada vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí. Mezi nejvýznamnější patří Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se svými osmi fakultami (Ekonomická, Filozofická, Pedagogická, Přírodovědecká, Rybářství a ochrany vod, Teologická, Zemědělská a Zdravotně sociální). Z toho důvodu byla velkou prioritou podpora nově vzniklých nápadů našich vědeckých a akademických pracovníků, které díky projektu Interreg mohli svým nápadům dát hmatatelnou podobu.

Celkově jsme podpořili ověření 8 dílčích projektů v rámci aktivit proof of concept, s čímž byla spojena mnohdy i následná patentová ochrana.

Projekt si kladl za cíl rozšířit a především přeshraničně propojit technologický transfer Jihočeské univerzity a Pasovské univerzity s aplikační sférou. Základní myšlenkou projektu bylo zintenzivnění společné spolupráce, které následně vedlo k položení základu pro etablování přeshraničního výzkumného a inovačního regionu skrze vědecký skauting a bohatou síť aktivit znalostního a technologického transferu. Výsledkem byl vznik transferového web portálu, výše zmiňované knihy a neméně důležité získání sítě nových kontaktů, která je klíčová pro uskutečnění přeshraniční spolupráce s vědecko-inovačním záměrem či know-how transferem mezi MSP a VaV institucemi, MSP mezi sebou navzájem a VaV institucemi.

Autor: Linda Vithová, DiS.

Editor: RNDr. et. Mgr. Růžena Štemberková

cddd

FROV JU ve vysílání České televize

Fakulta Rybářství a ochrany vod byla jen za první dva srpnové týdny již dvakrát ve vysílání České televize, konkrétě na programu ČT24.

Záznamy z vysílání jsou k dispozici na webových stránkách FROV JU zde

Další úspěch týmu z Ústavu aplikované informatiky PřF JU

Diky konferenci Cloud Computing 2019 byl navázán kontakt s určitou skupinou lidí a výsledkem je publikace v prestižním informatickém časopise s IF=2.217. Účast na zmíněné konferenci byla realizována díky projektu TAČR GAMA, který byl získán a je administrován KTT JU. 

Článek diskutuje tématiku "velkých dat" z pohledu jejich kvality a možnostech zpracování. Jinými slovy, jak a pomocí čeho rozpoznat v rozsáhlých datových množinách, zda tato data mají správné rozložení, splňují závislosti, popřípadě jaké algoritmy ,reprezentace, či jaké výpočetní frameworky lze použít a jaké ne.

Pro představu, co jsou to ta velká data: jedná se např. o data uživatelů sociální sítě (uložených v datacentrech Facebooku po celém světě), o velikosti jednotek PB, která nejsou zpracovatelná klasickým přístupy. Tzn. takováto data musí být uložena na stovkách datových úložišť, fyzicky oddělených a propojených napříč různými kontinety a zpracovávají je výkonné paralelní počítače.

Článek hodnotí data pohledem různých vědců (kognitivního vědce, elektrotechnika, dvou informatiků, softwarového analytika, a bioinformatika) a shrnuje aktuální trendy a problémy v daných směrech.

Odkaz  na publikaci je zde 

Ing. Jan Fesl, Ph.D.

Nový web CZ-BY-TRANSFER

Jedním z hlavních výstupů projektu realizovaném KTT JU a sice projektu č. 48 Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska je nově spuštěný web "CZ-BY_TRANSFER". Jsou zde zveřejněny informace týkající se projektu, ale zároveň jsou zde k nalezení informace o již proběhlých seminářích, konferencích, proof of conceptech, partnerech KTT JU apod. Nově budou stránky zveřejňovat novinky o budoucích chystaných akcích týkající se výzkumu a inovací či projektových výzvách.

Linda Vithová, Dis.

odkaz na web

 

G5_rychlý internet a využití Connecting Europe Facility 2021-2027

Dne 8. 7. 2019 se uskutečnilo ve Freyungu setkání představitelů českých a německých představitelů k tématu G5_rychlý internet a využití Connecting Europe Facility 2021-2027 v bavorsko-českém pohraničí. Zástupci z obou dvou stran hranice jak místní hráči, tak zástupci orgánů Evropské unie se jednoznačně shodli na nutnosti vytvoření a přípravy této infrastruktury.

Zapsala: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková

Inovační politika efektivně

Shaping Effective Innovation Policy

The Netherlands´ Path to a Leading Innovative Country

14. 5. 2019, Praha, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Velmi energické, inspirativní, motivační a zároveň přátelské setkání zástupců vlády ČR, respektive Ministerstva průmyslu a obchodu, vlády Nizozemska, inovačních lídrů a zástupců firem a útvarů transferů technologií proběhlo v Praze na MPO. Zástupce KTT JU byl pozván pořadatelem akce, kterým byl Aspen Institute Central Europe. Jednání probíhalo výhradně v angličtině.

Key findings and challenges:

- The Netherlands is currently in the top group of innovative countries, Czech Republic has ambitions and the potential to move from the 3rd group upwards.

- First steps between the Netherlands and the Czech Republic have been taken, however, approaches have to become more bottom-up.

- Czech Digital Strategy has been approved with the ambition to tackle digitization with a comprehensive approach — Czech Republic in the Digital Europe, e-government and digital economy and society. Top sectors are artificial intelligence & cyber security. Czech government aspires to host the European hub for Al Research (being supported in the National Al Strategy).

- The priority besides the e-government is Industry 4.0 (upgrading and being competitive in the global value chains)

- The innovation strategy "Country for the future" has been approved in the beginning of the year. However, contributions need to come not only from the government but also from businesses.

- Centralized coordination on national communication is needed: to promote the Czech Republic as a country for the future with technical solutions and excellent science, not just a country with stories. The Czech Ministry of Foreign Affairs is responsible for relevant communication strategy.

- The Netherlands believes public- private partnerships are a key to success. Dutch innovation policy is focused on all sectors: from tourism to retail and industry.

- The Netherlands created top teams of each sector with representatives of the government. These teams make an agenda for the sector to become most competitive sector in the world.

- Ask top-sector to make innovation contract with industry and academia. Academia know where science is going and industries know where the market is going. Scientists need to be taught to become entrepreneurs.- Startups and spin-offs need to be supported to help them go global quickly. Currently, obstacles are experienced in creating spin-offs in the Czech Republic. Next step should be creating spin-offs under universities. However, this process is complicated as it would require legal changes.

- Education is crucial for innovation: not only offering English degrees but improving infrastructure to attract students, as well as academicians and experts from abroad. Create first functional systems and then attract smart people.

- Policy is needed to support public-private partnerships, universities are currently afraid to be penalized for making partnerships with private companies in the Czech Republic.

- It is important to change the culture and mindset that is needed for innovation. Businesses should invite more young people to change culture and mindsets from within. Give students more practical knowledge and experience at businesses.

- Very clear focus on competitive advantages is key. The priority is focus on the hole process rather than specific outcomes.

- To innovate is not business as usual (risk), permission and authority to make exceptions are needed. To take risk is a difficult task for a business company (typical manager has to avoid risk), not speaking about taking risk in case of a government authority.

- The Euro contributed to a more stable environment for trade in the Netherlands. It can be recommended to innovate industry before joining the Eurozone.

- Priority for the EU should be creating internal market and making cooperation easier across borders, to motivate cooperation across borders.

- Cooperation within the EU is important: winning is only possible by partnering up with other European countries after end of Horizon 2020.

 

Recommendations:

     To become innovation leader, it is needed:

o To change mindset;

o To change regulation;

o To change education;

o To create innovation ecosystem, including infrastructure attractive for (smart) people;

o Think small with deep knowledge — to preserve the existing ecosystem, to change it step by step.

- The local investors should develop different approach and get interested in taking risk.

- Change mindset from collaboration to partnering, partnership is permanent, while collaboration is usually collaboration on certain project(s).

 

Follow up:

     The Embassy of the Netherlands and Aspen Institute Central Europe will organize bilateral sectoral workshops (e.g. high tech, healthcare, Al, education) to foster further cooperation and partnerships.

«ZačátekPředchozí12345678910NásledujícíKonec»
Strana 1 z 22