Kancelář transferu technologií JU představena v PATLIB News

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity byla představena ve vydání PATLIB News.

Představení nových členů sítě PATLIB, kterým je kancelář od letošního roku, je pojato netradičním způsobem. Je položeno pět dotazů, sekce vydání se nazývá „Five Questions“, které jsou zástupcem kanceláře zodpovězeny. Tímto je nový člen představen a uveden v příslušném vydání PATLIB News.

Dotazy zní takto:

Upřesněte Vaši lokaci v rámci Evropy a popište, co máte rádi na práci ve Vašem regionu?

Popište Vaše PATLIB centrum ve dvou větách?

S jakými dalšími PATLIB centry jste v kontaktu?

Jaká je nejvíce typická otázka od vašich zákazníků?

Co Vás přiměje zhodnotit Váš den jako úspěšný z pracovního hlediska?

 

Odpovědi naší kanceláře jako nového člena sítě PATLIB jsou uvedeny ve vydání PATLIB News, ke kterému je odkaz níže (v Aj): 

PATLIB News 31 - Call for participants for the first session of the introductory package (newsweaver.com)

                                                patlib

TRANSFERA TECHNOLOGY DAY 2021 - přihlášky uzavřeny

Druhý ročník soutěže inovačních technologií se bude konat dne 21.10.2021. Seznam přihlášených projektů je znám již nyní. Do soutěže, která má za cíl posunout technologie blíže komerční sféře se jich přihlásilo celkem 30. Kancelář transferu technologií JU přihlásila 6 výsledků VaV Jihočeské univerzity a v počtu přihlášených technologií za jednu instituci je na prvním místě. Čtyři přihlášené technologie má Západočeská univerzita v Plzni. Po třech technologiích přihlásili Fakultní nemocnice Hradec Králové a ČVUT. Ostatní přihlašující instituce z řad českých univerzit a ústavů Akademie věd přihlásili po dvou či jedné technologii.

V letošním ročníku přihlášení probíhalo výhradně přes databázi technologií Transfera.cz. Znamená to, že technologie musela být nejdříve vložena do databáze. Díky tomu již přihlášky získaly zpětnou vazbu ze strany týmu spravující databázi. V dalších kolech budou hodnoceny odbornou komisí, která bude složena ze zástupců spolku Transfera.cz, CezchInvestu, Technologické agentury ČR, Nadačního fondu Neuron a prestižního portálu VědaVýzkum.cz.

Přihlášené technologie lze shlédnout pod tímto odkazem.

 

Digitalizace lázní a ozdravných zařízení - pozvánka na on-line konferenci

Technologický institut Deggendorf pořádá dne 23.9.2021 on-line konferecni na téma "Digitalizace lázní a ozdravných zařízení - cesta k inovativní budoucnosti".

Kompletní program konference již ke shlédnutí zde.

Registrujte se prosím pomocí odkazu zde.

 

Europaregion logo         DIT logo

Nový strategický záměr JU představen na portálu Vědavýzkum.cz

Na portálu Vědavýzkum.cz vyšel v rámci seriálu zaměřující se na nové strategické záměry českých vysokých škol rozsáhlý článek, který představuje hlaví směry nového strategického záměru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Odkaz na celý článek zde.

Strategický záměr pro roky 2021-2030 se zaměřuje na pět oblastí: vzdělávání, výzkum, internacionalizace, marketing a propagace a řízení. Součástí oblasti Výzkumu, je ve formě samostatného cíle uveden Transfer technologií a znalostí, na který je tímto v rámci strategie a rozvoje univerzity pamatováno.

 

JU SYMBOL RGB POSITIVE

Projekt virtuální reality pro seniory Teologické fakulty zmíněn v evropských médiích

V publikaci vydávané Evropskou hospodářkou komisí OSN (zkr. UNECE - United Nations Economic Commision for Europe) nazvané "Policy Briefs on Ageing" vyšel v čísle "Ageing in the Digital Era" článek o projektu realizovaném na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

Projekt se věnuje virtuální realitě pro seniory. Předmětem projektu je, stručně řečeno, zjišťování, jaké "obrazy" chtějí senioři v rámci virtuální reality vidět. 

Odkaz na publikaci zde (článek na str.14).

 

logoUnece

Infolist KTT JU č. 15

Kancelář transferu technologií vydala již 15. Infolist. V tomto čísle přináší informace týkající se získaných grantů, ohlédnutí za akcemi, jako např. první předávání ocenění soutěže JU INNOVATION a Národní konferenci transferu a mnoho zajímavých pozvánek a dalších novinek dotýkajících se činností kanceláře.

Celé čislo Infolistu č. 15 ke stažení zde, nebo v sekci Ke stažení.

KTT JU získala grant v programu tzv. Norských fondů

Hlavním předmětem získaného projektu je výrazné posílení a zintenzivnění spolupráce center přenosu technologií obou partnerů Norska a České republiky za účelem zprostředkování a organizace přeshraničního přenosu znalostí a technologií s cílem usnadnit a podpořit integraci znalostí o duševním vlastnictví do portfolia univerzitního a přeshraničního prostředí přenosu technologií.

Díky realizaci tohoto projektu existuje několik očekávaných dopadů:

A) Výrazné posílení spolupráce obou partnerů obou institucí (tvorba učebních plánů IP pro studenty a výzkumníky);

B) Významné posílení spolupráce mezi vědci 

C) Významné posílení síťových aktivit mezi Norskem a Českou republikou a v těchto cílových skupinách (Studijní materiály pro odborníky - neakademické pracovníky).

Podpora přenosu technologií má významný dopad na společnost, protože průmysl a společnosti mají příležitost implementovat výsledky výzkumu do svých výrobních programů, čímž výrazně zvyšují konkurenci a zajišťují stabilní ekonomický růst nejen na regionální, ale i na národní úrovni.

Norským partnerem projektu je Instituce Apenhet AS, Inovační agentura sídlící v Oslu. 

  EEA grants

Ohlédnutí za 8. národní konferencí transferu

Minulý týden, 3. a 4. června 2021, se konala 8. národní konference transferu znalostí a technologií. 

Program národní sekce navazovala na mezinárodní konferenci.

Místem konání byl hotel Clarion v Českých Budějovicích. 

Šlo o osobní setkání po téměř roce trvajících on-line schůzek a atmosféra byla přátelská a uvolněná. 

Akce probíhlala v tzv. hybridní formě, to znamená část účastníků byla na místě a část se připojovala on-line a buďto aktivně komunikovala v rámci panelových diskuzí nebo pro posluchače byla umožněna pasivní on-line účast. 

 

Národní konference začala v odpoledních hodinách a tato část byla věnována společenským událostem jako byly křesty nových tranferových publikací s velmi zajímavými hosty. Byli jimi:

doc. dr. Ing. Dagmar Škodová-Parmová - děkanka Ekonomické fakulty JU,

Ing. Hana Chlebná - sektorový manažer CzechInvest,

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. - náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje,

dr. Eva Janouškovcová - předsedkyně Tranfery.cz,

Ing. Petr Očko, Ph.D. - náměstek MPO,

Josef Dvornák - zástupce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví,

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon.D.Sc., dr.hc - ředitel Biologického centra Akademie věd ČR,

Mgr. Patrik Červák -  vedoucí odobru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeské kraje,

Mgr. Martin Duda - člen představenstva TAČR,

Ing. Pavel Komárek - poradce předsednictva TA ČR. 

Celou národní konferenci moderovala RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity.

 

Dopoledne druhého dne konference bylo zaměřeno na panelové diskuze jednotlivých pracovních skupin fungujících ve spolku Transfera.cz. 

Na závěr se skupina zájemců vydala na exkurzi minipivovaru Čtyrák, který je součástí Jihočeské unvierzity.

 

8. Národní konference transferu

Ve dnech 3. a 4. 6. 2021 se koná 8. Národní konference transferu organizována spolkem Transfera.cz.

V letošním roce je spolupořádající organizací Biologické centrum AV ČR a Jihočeská univerzita, respektive jejich Kanceláře transferu technologií a Jihočeská agentura pro podporu inovací (JAIP).

Účastníci konference budou probírat nejaktuálnější témata z oblasti transferu znalostí a technologií. Mezi tyto patří problematika Proof-of-Concept aktivit, efektivní shánění finančních prostředků pro transferové aktivity a neméně významná je oblast propagace a medializace výsledků vědy a výzkumu.

Tisková zpráva k náhledu zde.

Národní konference transferu navazuje na mezinárodní sekci, která je zaměřena na kompletní problematiku spinn-off společností.

Místem konání je Hotel Clarion na Pražské třídě v Českých Budějovicích.

 

transfera logo         jcttbc pozitiv        logo JAIP

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.