ENIHEI Konference 2023

Tento první říjnový týden se koná třetí společné setkání v rámci evropského konsorcia ENIHEI - European Network of Innovative Higher Education Institutions. Konference ENIHEI se koná ve dench 5. - 6. října 2023 a místem setkání je pro tento rok Technická univerzita Gabrovo v Bulharsku.

Jihočeská univerzita je členem tohoto konsorcia a bude mít své zastoupení na tomto setkání. 

Oficiální tisková zpráva ke shlédnutí zde.

ENIHEI     EUCommission

Infolist KTT JU č. 24

Kancelář transferu technologií vydává 24. číslo svého Infolistu. Opět je v něm zachyceno aktuální dění v oblasti transferu technologií a znalostí a to nejen v rámci České republiky.

Infolist KTT JU č. 24 ke stažení zde, nebo pak kdykoliv v sekci Ke stažení.

 

Exkluzivní licence na nový produkt Školkotelka

Kanceláři transferu technologií v úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou se podařilo uzavřít exkluzivní licenci na vytvořený a v praxi ověřený zbrusu nový produkt, a sice „Výukové pomůcky pro distanční výuku předškolních dětí“, pro něž jsme registrovali ochrannou známku ŠKOLKOTELKA. Tento produktu je určen pro široké využití učiteli nebo rodiči, který vyvinuly a vyladily odbornice v oboru z Pedagogické fakulty JU pod vedením paní doc. Vítečkové a paní Mgr. Svobodové. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádný produkt, který na trhu dosud neexistuje, tak není divu, že se nám jej podařilo tržně uplatnit velmi rychle po svém dokončení. Výhradní licenci k tomuto produktu zakoupilo nakladatelství INFRA s.r.o. Nakladatelství zároveň bylo vážným zájemcem o výhradní licenci od okamžiku ukončení prací na předmětných výukových materiálech.

Samotný produkt Školkotelka se skládá z obsáhlé Metodické příručky, Pracovního sešitu pro děti, několika nezbytných pomůcek a celkem 42 výukových videí. Výukové materiály jsou tematicky rozděleny a chronologicky kopírují školní rok. Vývoj tohoto úspěšného produktu byl financován skrze projekt Rozvoj aktivit PoC na Jihočeské univerzitě, Technologickou agenturou ČR, v programu GAMA 2, který získala Kancelář transferu technologií.

Zároveň byla již vytvořena samostatná webová stránka pro tento produkt www.skolkotelka.cz, na které jsou produkty představeny a zároveň je možné díky přesměrování jedním klikem na stránky nakladatelství INFRA zakoupit.

Ukázkové video ke shlédnutí pod odkazem zde.

SKOLKOTELKA barevne 3

Potenciál transferu technologií ke zhodnocení výsledků vědy a výzkumu

V rámci cyklu akcí, pořádaných Českým svazem vynálezců a zlepšovatelů, zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví se uskuteční seminář na téma Potenciál transferu technologií ke zhodnocení výsledků vědy a výzkumu.

Místo konání: Kongresový sál Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze

Čas konání: středa, 20.9.2023, od 10.00 hodin

Přednášející: RNDr. et. Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA; Vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Členka výboru EPO_PATLIB

Pozvánka s uvedeným programem ke shlédnutí zde.

csvz

Peer-learning 2023 - Norsko

Poslední ze série čtyř Peer-learning aktivit v rámci projektu EHP-CZ-ICP-3-010 Rozvoj třetí role univerzity; Transfer technologií pro podporu inovací se uskutečnila ve dnech 19. - 23.6.2023 v místě Norského partnera, v Oslu. 

Program této Peer-learning aktivity byl plný zajímavých exkurzí, diskuzí a vzájemné výměny zkušeností a dovedností. Delegace Jihočeské univerzity se podívala také mimo Oslo a sice do Inovačního centra Ard ve městě Ås a téže univerzity. 

Dále byla na programu návštěva vědecko-technického parku Univerzity Oslo, kde nám byla představena jejich komplexní činnost a úspěšný a vytížený inkubátor zaměřený na inovace v medicíně. 

Diskutována byla celá řada témat z oblasti transferu znalostí a technologií. Získané informace zásadně napomohou k naplnění výstupů tohoto projektu.

Ard Innovation 3 Ard Innovation 5 SciencePark 2 Inkubator 1        EEA grants4x

 

Infolist č. 23

Infolist Kanceláře transferu technologií s pořadovým číslem 23 obsahuje novinky a informace z oblasti transferu znalostí a technologií zhruba za uplynulé tři měsíce. Dále pak pozvánky na blížící se zajímavé akce a události.

Infolist č. 23 je ke stažení zde, nebo pak v sekci Ke stažení.

jcttju pozitiv

ČB - Evropské hlavní město kultury

Kancelář transferu technologií JU podporuje kandidaturu města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury, "EHMK" a další rozvoj znalostního transferu a inovací v oblasti kultury.

podpora EHMK

build.well.being 2023

Hlavním tématem 7. ročníku této networkinové akce, pořádané Vysokou školou aplikovaných věd St. Pölten, je „Data Driven Healthcare“.

Komunikačním jazykem akce je angličtina. Forma akce je hybridní, buďto tedy přímo na půdě Vysoké školy v St. Pöltenu nebo prostřednictvím YouTube.

Termín konání akce: 16. 6. 2023, čas: 13:00 - 16:00.

Více informací pod odkazem zde: Na datech založená zdravotní péče na build.well.being 2023 | evropskyregion.cz

Europaregion logo

Norské fondy - Workshop

Workshop pro představení a propagaci hlavních výstupů projektu EHP-CZ-ICP-3-010 Rozvoj třetí role univerzit; Transfer technologií pro podporu inovací se konal v mezičase v rámci konference Hradecké ekonomické dny 2023.

Náš "projektový koutek" navštěvovali studenti a další zájemci.

Oblast ochrany duševního vlastnictví a návazně transferu technologií a uplatnění inovativních technologií je pro studenty zajímavá a velký zájem byl zaznamenán o oblast průmyslově právní ochrany vynálezů a související problematiky.

IMG 20230414 120823 mensi IMG 20230414 124649 mensi IMG 20230414 124742 mensi IMG 20230414 125149 mensi IMG 20230417 WA0001 web 

EEA grants4x

«ZačátekPředchozí12345678910NásledujícíKonec»
Strana 1 z 48

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.