První rozhovor o místopředsednické pozici ve spolku Transfera.cz

Vedoucí Kanceláře transferu technologií JU, RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA, byla znovuzvolena do předsednictva národního spolku Transfera.cz. I následující 4 roky bude působit na pozici místopřesedkyně tohoto spolku. O plánovaných aktivitách a zvoleném směru činností poskytla rozhovor pro portál transferu technologií Akademie věd: Připravovat, vysvětlovat, lobovat - Portál transferu AV ČR: TZT (cas.cz)

20230321 123606 orez

transfera logo

Prezentace kůrovcové sondy v NP Šumava

Pan dr. Petr Doležal, spolupůvodce technologické novinky, tzv. Kůrovcové sondy a zejména přední odborník na kůrovce v ČR, byl pozván a vyzván ze strany Národního parku Šumava k přednášce a ukázce sondy.

Přednáška navazuje na nedávnou schůzku v sídle NP Šumava, kde jim byla sonda poprvé představena. Vedení parku projevilo zájem o představení předmětné technologie přímo lesákům a pracovníkům v terénu. Pan dr. Doležal kůrocovou sondu představil při přednášce více než 40 účastníkům.

Vývoj kůrovcové sondy byl podpořen grantem TAČR v programu GAMA,který pro JU získala a administrovala Kancelář transferu technologií a tato navazující spolupráce pro uvedení technologie do praxe je výbornou ukázkou, jak velmi přínosné mohou být tyto grantové podpory pro úspěšný transfer technologií.

 

DSC 3297 mensi DSC 3299 mensi

logo TACR zakl

Nové představenstvo Transfery

V Kampusu Hybernská se dne 21.3. konala výroční členská schůze, kde byly schvalovány zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022 a plán činností na rok 2023.

Zároveň se volilo nové představenstvo, které bude stát v čele spolku na další čtyřleté období.

 

Představenstvo bylo zvoleno a odsouhlaseno ve složení:

▪️ RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. - předsedkyně

▪️ RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA. - místopředsedkyně

▪️ RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D. - místopředseda

▪️ Mgr. et Mgr. Hana Kosová, MPA

▪️ Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP

▪️ Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

▪️ Ing. Martin Smekal

 

Dále se volila i kontrolní komise na následující období, která bude pracovat ve složení:

▪️ Ing. Miroslav Neulinger - předseda

▪️ Ing. et Ing. Martin Jambura

▪️ Ing. Kateřina Kovaříčková

 

20230321 111811 mensi  20230321 123606 mensi

transfera logo

PATLIB volil nový výbor

PATLIB, střediska patentových informací, která založil Evropský patentový úřad schvalovaly nové členy svého řídícího výboru.

Na summitu PATLIB v roce 2019 přijali zástupci středisek patentových informací ("PATLIB") z celé Evropy v dokumentu nazvaném Porto Paper soubor doporučení, jejichž cílem je posílit podporu sítě PATLIB ze strany Evropského patentového úřadu. Na základě těchto doporučení byl zřízen v roce 2020 sedmičlenný výbor. Výbor má ustanovené dvouleté funkční období a každý představitel může participovat maximálně dvě po sobě jdoucí funkční období.

Z tohoto důvodu proběhla na začátku roku 2023 nominace nových členů a z celkových 16 členů bylo zvoleno 7 nových členů výboru. Jednou z opětovně zvolených členek je i RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA, která opět bude zastupovat v rámci Evropy celou Visegrádsku oblast.

PATLIB Visual text small with text  epo logo 160b

Udělení ocenění JU INNOVATION

Při příležitosti zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 15.3.2023 bylo předáno ocenění za účast v soutěži JU INNOVATION. 

Čestné uznání bylo uděleno inovativní technologii z Fakulty rybářství a ochrany vod, "Přelivový žlab pro skrápění biofiltru a skrápěcí biofiltr s tímo přelivovým žlabem", původce je pan Ing. Ján Regenda, Ph.D.

a inovativnímu výrobku z Fakulty zemědělské a technologické, "Obohacený jogurt se zvýšeným obsahem proteinů a s rostlinnými antioxidanty", původci jsou Ing. Hedvika Bártová, doc. Ing. Eva Samková, Ph.D., doc. Ing. Eva Dadáková, Ph.D., Ing. Jan Bedrníček, Ph.D., Ing. Karolína Hálová, Ing. Kristina Hradilová, doc. MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D., Bc. Simona Honesová, Ing. Hana Leherová.

Vítězem soutěže se stala inovativní technologie z Přírodovědecké fakulty, "Kamerová sonda pro monitoring kůrovce ve vyšších patrech lesních porostů", původci jsou Ing. Milan Novák, Ph.D., RNDr. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D., Mgr. Jakub Geyer , Mgr. Markéta Davídková, Ph.D.

IMG 9988

JU Innovation logo

Infolist č.22 - zásadní novinkou je založení BioCanim a.s.

Kancelář transferu technologií JU vydává další Infolist, již s pořadovým číslem 22.

Hlavní "breaking news" je založení první spin-off společnosti Jihočeské univerzity. Akciová společnost BioCanim byla založena podpisy ustavujících dokumentů dne 9.3.2023. Více k tomuto v úvodu Infolistu.

Dalšími novinkami v tomto vydání Infolistu jsou informace o hlavních výstupech ukončených projektů, o nově uzavřených licenčních smlouvách, pozvánky na zajímavé akce a tak dále. 

Ke stažení zde: Infolist č. 22 a také na záložce Ke stažení.

Kreativní příhraničí - hlavní výstupy projektu

Projekt Kreativní příhraničí, který byl realizován v rámci přeshraniční spolupráce v programu Interreg ČR - Bavorsko, přinesl mnoho zásadních podnětů v oblasti spolupráce v kulturním a kreativním průmyslu. Zároveň splnil očekávané cíle a byly zpracovány a vydány dokumenty, které napomohou dalšímu rozvoji a spolupráci.

Hlavními výstupy projektu jsou:

Katalog opatření pro kulturní a kreativní odvětví v Jihočeské regionu a Dolním Bavorsku

Katalog opatření vzešlých z projektu Kreativní příhraničí je určen obcím, městům, institucím i samotným kulturním a kreativním aktérům, kteří se zajímají o současný stav kulturních a kreativních odvětví v Jihočeském kraji. Závěry lze využít k podpoře kulturních a kreativních odvětví formou strategických dokumentů, nástrojů a podpůrných programů a k podněcování vzniku skupin a sítí spolupráce.

Čj verze

Aj verze

Metodika mapování kulturního a kreativního průmyslu

Čj verze

Aj verze

 

Metodika pro tvorbu sítě a její aktivity

Čj verze

Aj verze 

 logo ETZ EU

Schůzky ke kůrovcové sondě

V rámci pokročilého jednání s investorem výroby a distribuce sondy na monitoring kůrovcem napadaných stromů se uskutečnila jednání přímo s potenciálními koncovými uživateli. Konkrétně se tentokrát jednalo o Správu Národního parku Šumava a o Správu Lesů ČR, konkrétně na Lesním závodě Boubín.

Schůzek se účastnili zástupci společnosti NeraAgro, autoři předmětné sondy z Přírodovědecké fakulty a dále KTT JU.

Pro správu Národního parku Šumava šlo o naprostou novinku, se kterou ještě neměli dosud příležitost se seznámit. V návaznosti byly poskytnuty podpůrné materiály pro bližší představení kůrovcové sondy.

Na Lesní správě Boubín již měli představitelé příležitost si zařízení vyzkoušet v rámci průběžného testování v průběhu řešení dílčího projektu a jednání tedy představovalo spíše diskusi pro další možná vylepšení a využití.

Zástupci kanceláře transferu technologií JU následně rozvinula jednání se zástupci investora NeraAgro a v tuto chvíli se jako pravděpodobná a chtěná forma další komercializace tohoto unikátního řešení jeví založení spin-off firmy.

328099832 856374852095227 431907055693700418 n 328774365 601608968065687 6698373014108470678 n

Zasedání Rady komercializace JU

Dne 15.2.2023 se konalo zasedání Rady komercializace Jihočeské univerzity.

Při té příležitosti proběhla prezentace dílčích projektů z programu Technologické agentury GAMA 2. Hlavní řešitelé prezentovali dosažené výsledky svých projektů.

Výstup jednoho dílčího projekty, Přepravní palety z papírové lepenky, byl vybrán do finále soutěže Transfera Technology Day 2022, kde hlavní původce, pan Ing. Radek Toušek, Ph.D., nemohl být přítomen a bylo mu tedy při této příležitosti předáno získané ocenění.

Dále byly na programu prezentace technologií přihlášených do soutěže JU INnovation. Jedná se o tři technologie: 

Návrh a vývoj kamerové sondy pro monitoring kůrovce ve vyšších patrech lesních porostů - řešitelé: Ing. Milan Novák, Ph.D., RNDr. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D., Mgr. jakub Geyer

  • - Obohacený jogurt se zvýšeným obsahem proteinů a s rostlinnými antioxidanty -  řešitelé: Ing. Hedvika Bártová, doc. Ing. Eva Samková, Ph.D., doc. Ing. Eva Dadáková, Ph.D. a kol.

- Přelivový žlab pro skápění biofiltru a skrápěcí biofiltr s tímto přelivovým žlabem - řešitel: Ing. Ján Regenda, Ph.D.

Rada komercializace následně rozhodne o vítězi této soutěže, který získá odměnu ve výši 10 000,- Kč.

327313733 1843339386011580 557278785318579670 n 327139217 762303715100696 672128060463343398 n 329382573 545010781029708 2220182786429514512 n 327562018 709195014278390 5901980972469000250 n 328166509 1507796299711080 485400830637780975 n

DATI - německá agentura pro transfer technologií

Zhodnocení ambiciózního kroku německé vlády v oblasti transferu technologií poskytla vedoucí KTT JU dr. Růžena Štemberková. 

"Velmi zajímavým krokem vlády v Německu je podpora transferu technologií v podobě velkorysého gesta a sice vybudováním federální agentury pro transfer technologií, jejímž cílem bude podpora přenosu výsledků z univerzit a výzkumných ústavů.

Tzv. Zukunftsstrategie zahrnuje ve svém řešení restrukturalizaci oblasti inovace a transferu ve světle 21.století, což bude zcela jistě i významný podnět pro etablování nově vznikající agentury. Její hlavní agendou by mělo být především financování místních služeb přenosu technologií, poskytování vzdělávacích kurzů, přilákání místního a vnitrostátního rizikového kapitálu pro začínající podniky a rozvoj regionálních sítí mezi výzkumem a podniky, a to za podmínky dodržování pravidel veřejných výdajů. DATI plánuje realizovat decentralizované inovační "regiony" po celém Německu, z nichž každý bude veden regionálními kouči."

Celý článek je zveřejněn na portálu vedavyzkum.cz, na Portálu transferu Akademie věd ČR a na Transfeře.cz.

 

 

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.