Workshop EHP: Úvod do transferu znalostí a technologií pro budoucí specialisty

Workshop v rámci projektu EHP-CZ-ICP-3-010 Rozvoj třetí odpovědnosti univerzit; Přenos technologií na podporu inovací se konal ke konci jeho realizace a mohly být představeny veškeré hlavní výstupy, kterých bylo v projektu dosaženo.

Kdy: 26. září 2023 od 15 hodin

Kde: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích                                

         Studentská 13, České Budějovice, I. patro, č. dveří 117

Program:

  • Představení fondů EHP, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v evropském hospodářském prostoru a k posilování        spolupráce s 15 evropskými státy
  • Informace o realizovaném projektu EHP-CZ-ICP-3-010 s názvem „Rozvoj třetí odpovědnosti univerzit; Přenos technologií na podporu inovací“ uskutečněného ve vzájemné spolupráci s norským partnerem
  • Stručné seznámení s aktivitami Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Ochrana duševního vlastnictví – základní pojmy, autorská a průmyslová práva, komercializace výsledků
  • Prezentace nového studijního materiálu tematicky zaměřeného na ODV a transfer znalostí jak pro studenty, tak pro profesionály

DSCF3657 m DSCF3653 m DSCF3669 m  EEA grants4x

3. ENIHEI Konference

Technická univerzita, Gabrovo, Bulharsko

5. – 6.10.2023

Uskupení ENIHEI (European Network of Innovative Higher Education Institutions) sestává z 38 univerzit napříč evropskou unií. Bylo založeno v minulém roce na žádost tehdejší evropské komisařky Mariy Gabriel, která požádala o existenci poradního orgánu pro oblast inovací ve vysokém školství. První setkání členů skupiny ENIHEI se uskutečnilo v září 2022 ve Španělské Salamance.

Za Českou republiku je zde jediný zástupce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zástupcem pro letošní setkání byla určena Kancelář transferu technologií JU.

Hlavním předmětem setkání a jednání bylo nastavení strategie komunikace a další směřování pracovních skupin, které jsou v ENIHEI zřízeny. V rámci tohoto setkání byly představeny tři pracovní skupiny:

-          Podpora žen ve vedoucích pozicích v „deeptech“

-          Učitelé jako nositelé inovací

-          Living labs

Dále bylo představeno nové logo ENIHEI, které vytvořil vybraný tým spolu s grafickým návrhem nejčastěji používaných materiálů jako jsou hlavičkové papíry, ppt. prezentace, roll-upy apod.

Diskuze nad nadnesenými tématy byla velmi plodná a aktivní. Nejvíce se diskutovalo o představení ENIHEI nové komisařce, pod kterou uskupení spadá. Protože byla jmenována v září letošního roku, a ještě nebyla příležitost s ní komunikovat. Rektor univerzity v Salamance byl pověřen tímto úkolem. Pro tuto příležitost bude sepsán dopis s popisy hlavních aktivit.

Na úplný závěr setkání byla naplánována exkurze v Technologické parku TU Gabrovo. Jedná se o novou budovu, která sestává z laboratoří vybavených nejnovějšími přístroji pro celou řadu oborů, zejména pro strojírenství, optiku a energetiku.

Příští setkání je naplánováno na 14. 12.2023. Universita Aveiro, Portugalsko.

Z pozice zástupce KTT byla témata diskuzí velmi zajímavá a tematicky přesná. Získali jsme pohled na tvorbu rozhodnutí, která mohou ovlivnit další podporu existence center transferu technologií napříč EU. Dáni tím, že bylo takováto skupina založena je zde silná podpora inovací a podnikavosti nejen vědeckých pracovníků univerzit, ale také studentů. Důraz je kladen na znalost průmyslově právní ochrany, na podporu výuky podnikání a v neposlední řadě na podporu vědeckých pracovníků, aby inovace nezůstávali skryté a šli s nimi do aplikační sféry. Z výčtu je patrné, že se z velké většiny jedná o rozsah činností center transferu technologií.

 

 DSC 0181 mensi DSC 0064 mensi IMG 20231006 153205 mensi

Cross-Border Idea & Startup Contest 2023

Dne 26. 9. 2023 se konalo finále soutěže Cross-Border Idea & Startup Contest 2023.

Přeshraniční soutěž Jiočeské kraje a Horního Rakouska byla zaměřena na mladé firmy, tzv. start-upy s cílem je motivovat a podpořit v další činnosti. 

Vítěžem soutěže v kategorii START-UP se stal pan Ondřej Otáhal, společnost Herbavita CZ. S panem Otáhalem KTT JU často spolupracuje a máme tedy z jeho úspěchu upřimnou radost!

V kategorii NÁPAD zvítězil pan Jonáš Benjamin Tekel s aplikací monitorující srdeční tep. Také moc gratulujeme!

 

379691409 6599564450080951 5666015970665499363 n   

379640240 330561452833963 7140205905385916087 n

 

ENIHEI Konference 2023

Tento první říjnový týden se koná třetí společné setkání v rámci evropského konsorcia ENIHEI - European Network of Innovative Higher Education Institutions. Konference ENIHEI se koná ve dench 5. - 6. října 2023 a místem setkání je pro tento rok Technická univerzita Gabrovo v Bulharsku.

Jihočeská univerzita je členem tohoto konsorcia a bude mít své zastoupení na tomto setkání. 

Oficiální tisková zpráva ke shlédnutí zde.

ENIHEI     EUCommission

Infolist KTT JU č. 24

Kancelář transferu technologií vydává 24. číslo svého Infolistu. Opět je v něm zachyceno aktuální dění v oblasti transferu technologií a znalostí a to nejen v rámci České republiky.

Infolist KTT JU č. 24 ke stažení zde, nebo pak kdykoliv v sekci Ke stažení.

 

Exkluzivní licence na nový produkt Školkotelka

Kanceláři transferu technologií v úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou se podařilo uzavřít exkluzivní licenci na vytvořený a v praxi ověřený zbrusu nový produkt, a sice „Výukové pomůcky pro distanční výuku předškolních dětí“, pro něž jsme registrovali ochrannou známku ŠKOLKOTELKA. Tento produktu je určen pro široké využití učiteli nebo rodiči, který vyvinuly a vyladily odbornice v oboru z Pedagogické fakulty JU pod vedením paní doc. Vítečkové a paní Mgr. Svobodové. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádný produkt, který na trhu dosud neexistuje, tak není divu, že se nám jej podařilo tržně uplatnit velmi rychle po svém dokončení. Výhradní licenci k tomuto produktu zakoupilo nakladatelství INFRA s.r.o. Nakladatelství zároveň bylo vážným zájemcem o výhradní licenci od okamžiku ukončení prací na předmětných výukových materiálech.

Samotný produkt Školkotelka se skládá z obsáhlé Metodické příručky, Pracovního sešitu pro děti, několika nezbytných pomůcek a celkem 42 výukových videí. Výukové materiály jsou tematicky rozděleny a chronologicky kopírují školní rok. Vývoj tohoto úspěšného produktu byl financován skrze projekt Rozvoj aktivit PoC na Jihočeské univerzitě, Technologickou agenturou ČR, v programu GAMA 2, který získala Kancelář transferu technologií.

Zároveň byla již vytvořena samostatná webová stránka pro tento produkt www.skolkotelka.cz, na které jsou produkty představeny a zároveň je možné díky přesměrování jedním klikem na stránky nakladatelství INFRA zakoupit.

Ukázkové video ke shlédnutí pod odkazem zde.

SKOLKOTELKA barevne 3

Potenciál transferu technologií ke zhodnocení výsledků vědy a výzkumu

V rámci cyklu akcí, pořádaných Českým svazem vynálezců a zlepšovatelů, zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví se uskuteční seminář na téma Potenciál transferu technologií ke zhodnocení výsledků vědy a výzkumu.

Místo konání: Kongresový sál Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze

Čas konání: středa, 20.9.2023, od 10.00 hodin

Přednášející: RNDr. et. Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA; Vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Členka výboru EPO_PATLIB

Pozvánka s uvedeným programem ke shlédnutí zde.

csvz

Peer-learning 2023 - Norsko

Poslední ze série čtyř Peer-learning aktivit v rámci projektu EHP-CZ-ICP-3-010 Rozvoj třetí role univerzity; Transfer technologií pro podporu inovací se uskutečnila ve dnech 19. - 23.6.2023 v místě Norského partnera, v Oslu. 

Program této Peer-learning aktivity byl plný zajímavých exkurzí, diskuzí a vzájemné výměny zkušeností a dovedností. Delegace Jihočeské univerzity se podívala také mimo Oslo a sice do Inovačního centra Ard ve městě Ås a téže univerzity. 

Dále byla na programu návštěva vědecko-technického parku Univerzity Oslo, kde nám byla představena jejich komplexní činnost a úspěšný a vytížený inkubátor zaměřený na inovace v medicíně. 

Diskutována byla celá řada témat z oblasti transferu znalostí a technologií. Získané informace zásadně napomohou k naplnění výstupů tohoto projektu.

Ard Innovation 3 Ard Innovation 5 SciencePark 2 Inkubator 1        EEA grants4x

 

Infolist č. 23

Infolist Kanceláře transferu technologií s pořadovým číslem 23 obsahuje novinky a informace z oblasti transferu znalostí a technologií zhruba za uplynulé tři měsíce. Dále pak pozvánky na blížící se zajímavé akce a události.

Infolist č. 23 je ke stažení zde, nebo pak v sekci Ke stažení.

jcttju pozitiv

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.