Udělení ocenění JU INNOVATION

Při příležitosti zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 15.3.2023 bylo předáno ocenění za účast v soutěži JU INNOVATION. 

Čestné uznání bylo uděleno inovativní technologii z Fakulty rybářství a ochrany vod, "Přelivový žlab pro skrápění biofiltru a skrápěcí biofiltr s tímo přelivovým žlabem", původce je pan Ing. Ján Regenda, Ph.D.

a inovativnímu výrobku z Fakulty zemědělské a technologické, "Obohacený jogurt se zvýšeným obsahem proteinů a s rostlinnými antioxidanty", původci jsou Ing. Hedvika Bártová, doc. Ing. Eva Samková, Ph.D., doc. Ing. Eva Dadáková, Ph.D., Ing. Jan Bedrníček, Ph.D., Ing. Karolína Hálová, Ing. Kristina Hradilová, doc. MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D., Bc. Simona Honesová, Ing. Hana Leherová.

Vítězem soutěže se stala inovativní technologie z Přírodovědecké fakulty, "Kamerová sonda pro monitoring kůrovce ve vyšších patrech lesních porostů", původci jsou Ing. Milan Novák, Ph.D., RNDr. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D., Mgr. Jakub Geyer , Mgr. Markéta Davídková, Ph.D.

IMG 9988

JU Innovation logo

Infolist č.22 - zásadní novinkou je založení BioCanim a.s.

Kancelář transferu technologií JU vydává další Infolist, již s pořadovým číslem 22.

Hlavní "breaking news" je založení první spin-off společnosti Jihočeské univerzity. Akciová společnost BioCanim byla založena podpisy ustavujících dokumentů dne 9.3.2023. Více k tomuto v úvodu Infolistu.

Dalšími novinkami v tomto vydání Infolistu jsou informace o hlavních výstupech ukončených projektů, o nově uzavřených licenčních smlouvách, pozvánky na zajímavé akce a tak dále. 

Ke stažení zde: Infolist č. 22 a také na záložce Ke stažení.

Kreativní příhraničí - hlavní výstupy projektu

Projekt Kreativní příhraničí, který byl realizován v rámci přeshraniční spolupráce v programu Interreg ČR - Bavorsko, přinesl mnoho zásadních podnětů v oblasti spolupráce v kulturním a kreativním průmyslu. Zároveň splnil očekávané cíle a byly zpracovány a vydány dokumenty, které napomohou dalšímu rozvoji a spolupráci.

Hlavními výstupy projektu jsou:

Katalog opatření pro kulturní a kreativní odvětví v Jihočeské regionu a Dolním Bavorsku

Katalog opatření vzešlých z projektu Kreativní příhraničí je určen obcím, městům, institucím i samotným kulturním a kreativním aktérům, kteří se zajímají o současný stav kulturních a kreativních odvětví v Jihočeském kraji. Závěry lze využít k podpoře kulturních a kreativních odvětví formou strategických dokumentů, nástrojů a podpůrných programů a k podněcování vzniku skupin a sítí spolupráce.

Čj verze

Aj verze

Metodika mapování kulturního a kreativního průmyslu

Čj verze

Aj verze

 

Metodika pro tvorbu sítě a její aktivity

Čj verze

Aj verze 

 logo ETZ EU

Schůzky ke kůrovcové sondě

V rámci pokročilého jednání s investorem výroby a distribuce sondy na monitoring kůrovcem napadaných stromů se uskutečnila jednání přímo s potenciálními koncovými uživateli. Konkrétně se tentokrát jednalo o Správu Národního parku Šumava a o Správu Lesů ČR, konkrétně na Lesním závodě Boubín.

Schůzek se účastnili zástupci společnosti NeraAgro, autoři předmětné sondy z Přírodovědecké fakulty a dále KTT JU.

Pro správu Národního parku Šumava šlo o naprostou novinku, se kterou ještě neměli dosud příležitost se seznámit. V návaznosti byly poskytnuty podpůrné materiály pro bližší představení kůrovcové sondy.

Na Lesní správě Boubín již měli představitelé příležitost si zařízení vyzkoušet v rámci průběžného testování v průběhu řešení dílčího projektu a jednání tedy představovalo spíše diskusi pro další možná vylepšení a využití.

Zástupci kanceláře transferu technologií JU následně rozvinula jednání se zástupci investora NeraAgro a v tuto chvíli se jako pravděpodobná a chtěná forma další komercializace tohoto unikátního řešení jeví založení spin-off firmy.

328099832 856374852095227 431907055693700418 n 328774365 601608968065687 6698373014108470678 n

Zasedání Rady komercializace JU

Dne 15.2.2023 se konalo zasedání Rady komercializace Jihočeské univerzity.

Při té příležitosti proběhla prezentace dílčích projektů z programu Technologické agentury GAMA 2. Hlavní řešitelé prezentovali dosažené výsledky svých projektů.

Výstup jednoho dílčího projekty, Přepravní palety z papírové lepenky, byl vybrán do finále soutěže Transfera Technology Day 2022, kde hlavní původce, pan Ing. Radek Toušek, Ph.D., nemohl být přítomen a bylo mu tedy při této příležitosti předáno získané ocenění.

Dále byly na programu prezentace technologií přihlášených do soutěže JU INnovation. Jedná se o tři technologie: 

Návrh a vývoj kamerové sondy pro monitoring kůrovce ve vyšších patrech lesních porostů - řešitelé: Ing. Milan Novák, Ph.D., RNDr. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D., Mgr. jakub Geyer

  • - Obohacený jogurt se zvýšeným obsahem proteinů a s rostlinnými antioxidanty -  řešitelé: Ing. Hedvika Bártová, doc. Ing. Eva Samková, Ph.D., doc. Ing. Eva Dadáková, Ph.D. a kol.

- Přelivový žlab pro skápění biofiltru a skrápěcí biofiltr s tímto přelivovým žlabem - řešitel: Ing. Ján Regenda, Ph.D.

Rada komercializace následně rozhodne o vítězi této soutěže, který získá odměnu ve výši 10 000,- Kč.

327313733 1843339386011580 557278785318579670 n 327139217 762303715100696 672128060463343398 n 329382573 545010781029708 2220182786429514512 n 327562018 709195014278390 5901980972469000250 n 328166509 1507796299711080 485400830637780975 n

DATI - německá agentura pro transfer technologií

Zhodnocení ambiciózního kroku německé vlády v oblasti transferu technologií poskytla vedoucí KTT JU dr. Růžena Štemberková. 

"Velmi zajímavým krokem vlády v Německu je podpora transferu technologií v podobě velkorysého gesta a sice vybudováním federální agentury pro transfer technologií, jejímž cílem bude podpora přenosu výsledků z univerzit a výzkumných ústavů.

Tzv. Zukunftsstrategie zahrnuje ve svém řešení restrukturalizaci oblasti inovace a transferu ve světle 21.století, což bude zcela jistě i významný podnět pro etablování nově vznikající agentury. Její hlavní agendou by mělo být především financování místních služeb přenosu technologií, poskytování vzdělávacích kurzů, přilákání místního a vnitrostátního rizikového kapitálu pro začínající podniky a rozvoj regionálních sítí mezi výzkumem a podniky, a to za podmínky dodržování pravidel veřejných výdajů. DATI plánuje realizovat decentralizované inovační "regiony" po celém Německu, z nichž každý bude veden regionálními kouči."

Celý článek je zveřejněn na portálu vedavyzkum.cz, na Portálu transferu Akademie věd ČR a na Transfeře.cz.

 

 

Novinka z Evropského regionu Dunaj-Vltava: Cross Border Company Trips

Nová řada akcí zaměřená na prohlídky firem v rámci společného příhraničí bude brzy spuštěná první prohlídkou. Akce je určena pro manažery českých a bavorských firem. 

První akce se bude konat dne 15.3.2023 ve firmě Knaus Tabbert AG, která je zaměřena na výrobu motodomů a karavanů.

Organizátorem této řady akcí je Evropský region Dunaj-Vltava a region Freyung-Grafenau.

Pozvánka Cross Border Company Trips Knaus Tabbert AG 15.03.2023

Artificial Intelligence - kulatý stůl - ČR + Rakousko + Německo

Akce s názvem Trinational Round Table: Artificial Inteligence se bude konat dne 20. 4. 2023 v Pasově.

Akce má za cíl propojit experty na umělou inteligenci z českých, německých a rakouských vysokých škol.

Prezentovány budou aktuální výsledky výzkumu v oblasti strojového účení a souvisejících technologií.

Více informací o celé akci zde.

Europaregion logo

Nové delikatesy ze sladkovodních ryb na Jihočeské univerzitě

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se mimo jiné specializuje na výrobu potravin ze sladkovodních ryb, a to zejména z rybích druhů chovaných v jihočeských rybnících nebo vhodných pro chov v sádkách v ČR. V nabídce má již řadu produktů jako jsou např. polévky a studené saláty.

Novinkou v sortimentu jsou trvanlivé výrobky z čisté svaloviny těchto ryb: kapra, pstruha, tilápie, amura a tolstolobika. V nabídce je šest různých druhů, které jsou zakonzervované ve skle. Navíc jsou obohacené o příchuť, která byla pro daný druh vyhodnocena jako nejvhodnější. Jakou příchuť k danému rybímu druhu zvolit předcházela řada senzorických testování, aby nakonec byly zvoleny ty nejlepší kombinace.

Hlavní ověřovací proces ideálního postupu, tedy takového, aby čerstvá a uzená rybí svalovina vykazovala po termosterilizačním procesu požadované senzorické vlastnosti bylo předmětem projektu podpořeného z programu technologické agentury GAMA 2. Na tento dílčí projekt byl schválen Radou komercializace JU cca 1 mil Kč z projektu, který zajistila a administrovala Kancelář transferu technologií JU.

Proces výběru rybích druhů vhodných pro tento typ výroby byl vskutku komplexní. Na počátku bylo ve hře dvanáct rybích druhů, ze kterých nakonec vyšlo s očekávanými výsledky zmíněných pět. Stejně tak výběr příchutí byl rozsáhlý a zároveň zaměřen na vysokou kvalitu přidaného koření. Dbalo se na to, aby bylo jednodruhové, tedy čisté linie, nikoliv v příměsích.

Po zpracování prvních finálních výrobků byla zorganizována veřejná ochutnávková akce v rámci akce „Vodňanské rybářské dny“, ze které se pečlivě vedly záznamy a bylo provedeno statistické vyhodnocení. Stejně tak byla ochutnávka zajištěna na veletrzích a výstavách, kterých se pracovníci FROV JU účastnili, regionálně nejvýznamnější byla Země Živitelka, kde byly výrobky veřejností velmi kladně hodnoceny. Stejně tak ze strany zaměstnanců Technologické agentury, kde byla zajištěna ochutnávka v rámci vánoční akce (foto ze sídla TA ČR v Praze).

Konkrétně jsou aktuálně v nabídce fakulty tyto nové výrobky: Kapr s příchutí česneku, Tilápie s příchutí chilli, Amur s příchutí levandule, Pstruh na dva způsoby, a to s příchutí tymiánu a uzený a Tolstolobik uzený.

318160159 440207188323087 1505617644103607556 n 318636759 526061565909237 7955399635056872653 n

 

logo TACR zakl

 

Inovativní vzdělávací metodiky na PF JU

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v ČB vytvořila ve spolupráci se společností ENKI o.p.s. Třeboň inovativní vzdělávácí metodiky k velmi aktuálnímu tématu: Role vegetace v koloběhu vody a distribuce sluneční energie v krajině.

O významu a důležitosti vegetace v krajině a městech bude vzdělávání pomocí inovativních vzdělávacích metodik poutavé, atraktivní a prakticky zaměřené.

Více o publikacích určených pro odbornou ale i širokou veřejnost v článku zde. 

PF RGB POSITIVE         enki

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.