ČB - Evropské hlavní město kultury

Kancelář transferu technologií JU podporuje kandidaturu města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury, "EHMK" a další rozvoj znalostního transferu a inovací v oblasti kultury.

podpora EHMK

build.well.being 2023

Hlavním tématem 7. ročníku této networkinové akce, pořádané Vysokou školou aplikovaných věd St. Pölten, je „Data Driven Healthcare“.

Komunikačním jazykem akce je angličtina. Forma akce je hybridní, buďto tedy přímo na půdě Vysoké školy v St. Pöltenu nebo prostřednictvím YouTube.

Termín konání akce: 16. 6. 2023, čas: 13:00 - 16:00.

Více informací pod odkazem zde: Na datech založená zdravotní péče na build.well.being 2023 | evropskyregion.cz

Europaregion logo

Norské fondy - Workshop

Workshop pro představení a propagaci hlavních výstupů projektu EHP-CZ-ICP-3-010 Rozvoj třetí role univerzit; Transfer technologií pro podporu inovací se konal v mezičase v rámci konference Hradecké ekonomické dny 2023.

Náš "projektový koutek" navštěvovali studenti a další zájemci.

Oblast ochrany duševního vlastnictví a návazně transferu technologií a uplatnění inovativních technologií je pro studenty zajímavá a velký zájem byl zaznamenán o oblast průmyslově právní ochrany vynálezů a související problematiky.

IMG 20230414 120823 mensi IMG 20230414 124649 mensi IMG 20230414 124742 mensi IMG 20230414 125149 mensi IMG 20230417 WA0001 web 

EEA grants4x

Research Management Road Map - ambasador projektu za ČR je z KTT JU

Novou iniciativou EU v rámci projektu Horizon Europe je tzv. Reserach Management Road Map, zkráceně označováno RM Roadmap a návazně RM Ambassadors´ Network.

Jedná se o zajištění platformy pro výměnu informací, zkušeností, poznatků a zásadních novinek v oblasti managementu vědy a výzkumu.Platforma je nazvána Knowlege Community Platform, uváděno ve zkratce KCP a bude základním nástrojem pro setkávání zástupců jednotlivých zemí pro vedení diskuzí, porad a výměnu informací a zkušeností.

Projekt je na samém začátku a poběží do 31.8.2025.

Zástupcem pro ČR a tedy jmenovaným ambasadorem je vedoucí KTT paní dr. Růžena Štemberková.

 

RMRoadmaplogohorizontal            EU logo

Peer-learning aktivita v rámci Norských fondů

Další z aktivit projektu EHP-CZ-ICP-3-010 Rozvoj třetí role univerzity; Transfer technologií pro podporu inovací typu Peer-learning byla pro rok 2023 zahájena návštěvou norských projektových partnerů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Termín konání této Peer-learning aktivity byl ve dnech 10. - 14.4.2023, přičemž poslední dva dny na peer-learning navazovala konference Hradecké ekonomické dny 2023.

Program i této v pořadí již třetí Peer-learning aktivity byl nabitý a přinesl spoustu informací, poznatků, dovedností a nových zkušeností. Oba projektoví partneři si vzájemně vyměnili informace a poznatky týkající se společného tématu a výstupů projektu, jimiž je inovovaný sylabus pro předmět Ochrana duševního vlastnictví na JU. Zkušenosti zahraničního partnera jsou velmi přínosné z důvodu jiného přístupu a pohledu na duševní vlastnictví a transfer know-how a technologií. JU měla příležitost představit několik případů "best practice", kde se transfer know-how daří velmi dobře. Jednalo se o unikátní receptury pro sladkovodní rybí druhy a poté o oblast farmacie, konkrétně založení spin-off firmy JU pro vývoj léčiva v oblasti onkologie.

Následovat bude poslední aktivita tohoto typu v tomto projektu, kdy zástupci JU navštíví norského partnera a to v červnu 2023.

 

IMG 20230411 091445 mensi IMG 20230411 144003 mensi IMG 20230412 094955 mensi IMG 20230412 100830 mensi IMG 20230412 113925 mensi IMG 20230412 133119 mensi

EEA grants4x

 

Konference HED 2023

I do letošního ročníku mezinárodní konference Hradecké Ekonomické dny, která se konala ve dnech 13. - 14.4.2023, byla zařazena sekce transferu technologií, kterou spoluzajišťuje Kancelář transferu technologií JU. V tomto ročníku šlo zároveň o konferenci podpořenou z programu Vzdělávání Fondů EHP 2014 - 2021. Norsko-český projekt "Rozvoj třetí role univerzit; Transfer technologií pro podporu inovací" je zaměřen na inovativní výukové materiály pro předmět Ochrana duševního vlastnictví a tato konference výborně posloužila pro načerpání další inspirace ale zejména pro diseminaci dosažených výsledků a výstupů projektu.

 IMG 20230413 111615 mensi IMG 20230413 160540 mensi IMG 20230413 164854 mensi IMG 20230413 190440 mensi IMG 20230413 171242 mensi  IMG 20230413 WA0004 mensi

EEA grants4x

CROSS-BORDER IDEA & START-UP CONTEST 2023

Unikátní přeshraniční start-up soutěž, která hledá start-upy a podnikatelské nápady příspívající k rozvoji kvality života v Jihočeském kraji a Horním Rakousku zahájila registrační proces.

Soutěž je určena buďto start-upovým firmám (max. 5 let existence) nebo také podnikatelským záměrům.

Vítězové soutěže získají výhru v podobě finančního daru v hodnotě 10 tis. EUR. 

Konec příjmu přihlášek je stanoven na 31.5.2023. Více o podmínkách soutěže na stránkách JVTP zde.

Do letošního ročníku se zapojí v podobě partnerství nově také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

 

První rozhovor o místopředsednické pozici ve spolku Transfera.cz

Vedoucí Kanceláře transferu technologií JU, RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA, byla znovuzvolena do předsednictva národního spolku Transfera.cz. I následující 4 roky bude působit na pozici místopřesedkyně tohoto spolku. O plánovaných aktivitách a zvoleném směru činností poskytla rozhovor pro portál transferu technologií Akademie věd: Připravovat, vysvětlovat, lobovat - Portál transferu AV ČR: TZT (cas.cz)

20230321 123606 orez

transfera logo

Prezentace kůrovcové sondy v NP Šumava

Pan dr. Petr Doležal, spolupůvodce technologické novinky, tzv. Kůrovcové sondy a zejména přední odborník na kůrovce v ČR, byl pozván a vyzván ze strany Národního parku Šumava k přednášce a ukázce sondy.

Přednáška navazuje na nedávnou schůzku v sídle NP Šumava, kde jim byla sonda poprvé představena. Vedení parku projevilo zájem o představení předmětné technologie přímo lesákům a pracovníkům v terénu. Pan dr. Doležal kůrocovou sondu představil při přednášce více než 40 účastníkům.

Vývoj kůrovcové sondy byl podpořen grantem TAČR v programu GAMA,který pro JU získala a administrovala Kancelář transferu technologií a tato navazující spolupráce pro uvedení technologie do praxe je výbornou ukázkou, jak velmi přínosné mohou být tyto grantové podpory pro úspěšný transfer technologií.

 

DSC 3297 mensi DSC 3299 mensi

logo TACR zakl

Nové představenstvo Transfery

V Kampusu Hybernská se dne 21.3. konala výroční členská schůze, kde byly schvalovány zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022 a plán činností na rok 2023.

Zároveň se volilo nové představenstvo, které bude stát v čele spolku na další čtyřleté období.

 

Představenstvo bylo zvoleno a odsouhlaseno ve složení:

▪️ RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. - předsedkyně

▪️ RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA. - místopředsedkyně

▪️ RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D. - místopředseda

▪️ Mgr. et Mgr. Hana Kosová, MPA

▪️ Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP

▪️ Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

▪️ Ing. Martin Smekal

 

Dále se volila i kontrolní komise na následující období, která bude pracovat ve složení:

▪️ Ing. Miroslav Neulinger - předseda

▪️ Ing. et Ing. Martin Jambura

▪️ Ing. Kateřina Kovaříčková

 

20230321 111811 mensi  20230321 123606 mensi

transfera logo

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.