Předmět Ochrana duševního vlastnictví - letní semestr 2023

Studijní předmět garantovaný Kanceláří transferu technologií proběhne i v letním semestru tohoto akademického roku.

Předmět je určen pro studenty všech fakult Jihočeské univerzity, bakalářského a magisterského studia. Plakát s hlavními informacemi k předmětu ke shlédnutí zde.

Vzhledem k uskutečňovaným legislativním a dalším relevantním změnám dějící se v oblasti průmyslově právní ochrany a měnícím se podmínkám a trendům je náplň předmětu neustále inovována a aktualizována. Asi jedním z těch zásadních trendů z posledních let je zakládání společností vzniknuvších díky výsledkům vědy a výzkumu na jejichž podstatě je firma postavena. Firmy s univerzitním duševním vlastnictvím se nazývají spin-off firmy. A právě i tato oblast je předmětem zásadních aktualizací náplně předmětu. A díky projektu financovaného z programu Evropské hospodářské pomoci (EHP fondy), který KTT JU realizuje s norskou inovační agenturou Apenhet sídlící v Oslu, může být sylabus obohacen o zkušenosti ze zahraničí. Právě Norsko je jednou ze zemí, kde je k zakládání spin-off firem přistupováno běžně, jako ke komercializaci duševního vlastnictví univerzit.

EEA grants4x

 

 

Průmyslové vzory

PV-34310 Formulář I

PV-34311 Formulář II

PV EU-008591416-0001 Specifický technický prostředek (inovativní manipulační a přepravní jednotka) pro rozvoz kusových zásilek se speciálním systémem kotvení na ložné ploše a s pevnými lokacemi

PV EU-008591416-0002 Specifický technický prostředek (inovativní manipulační a přepravní jednotka) pro rozvoz kusových zásilek se speciálním systémem kotvení na ložné ploše a s výškově stavitelnými lokacemi

PV EU-009108210 Specifický technický prostředek (inovativní manipulační a přepravní jednotka) pro rozvoz kusových zásilek se speciálním systémem kotvení na ložné ploše a s výškově stavitelnými lokacemi a zkoseným rámem)

PV EU-009179690-0001 Přepravní paleta

PV EU-009179690-0002 Přepravní paleta s výztuží     placka finalista

 

 

Pro více informací o průmyslových vzorech nás neváhejte kontaktovat:

Kancelář transferu technologií

Telefon: +420 702 027 182

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a

370 05 České Budějovice

Prezentace na Transfera Technology Day 2022

V rámci letošního ročníku Transfera Technoloy Day, soutěže inovativních technologií určené pro aplikační sféru, byla Jihočeská univerzita opět mezi finalisty. I v předchozích dvou ročnícícíh soutěže měla JU vždy jednu technologi ve finálovém výběru.

Letos byly za JU přihlášeny tři technologie: Substrát s antimikrobiální úpravou, zejména pro respirační masky a vzduchové filtry, hlavním půvdocem je pan dr. Kratochvíl z PřF JU, SW pro hodnocení kvality filet, hlavním původcem je pan dr. Mohamehdi Saberioon z FROV JU a Přepravní palety z papírové lepenky, halvním původce je pan dr. Radek Toušek z EF JU. 

A právě lepenkové palety byly finalistou letošního ročníku. Pro velké pracovní vytížení autorů řešení z EF se prezentace chopila KTT. Za pomoci kolegy z útvaru marketingu bylo natočeno prezentační video ukázkou reálných prototypů. Také v rámci samotné soutěžního dne byla technologie obhájena ze strany KTT. 

Reakce poroty a následně i publika byly velmi kladné. 

plaketa

Ohlédnutí za jihočeskými transferovými akcemi

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2022 proběhly v Českých Budějovicích dvě zásadní transferové konference. Kancelář transferu technologií byla hlavním organizátorem obou akcí.

9.11. proběhlo první setkání přeshraničních kanceláří transferu technologií z ČR, Rakouska a Německa. Akce přinesla velmi pozitivní ohlasy a spoustu podnětů pro další budoucí spolupráci. Místem konání byl rektorát Jihočeské univerzity.

Přítomní účastníci konference byla taktéž seznámeni s aktivitami KTT JU, kterými jsou v rámci tohoto tématu zejména přeshraniční projekty. Projekt Kreativní přihraničí je realizován v rámci programu Interreg ČR-Bavorsko. Projekt Rozvoj třetí role univerzit, Transfer technologií pro podporu inovací je realizován v rámci EHP fondů. Přítomni byli podrobně seznámeni s aktivitami těchto projektů. K projektu Kreativní příhraničí se zároveň následující den konala Závěrečná konference.

Hlavní věcné aktivity projektu Rozvoj třetí role univerzit, Transfer technologií pro podporu inovací jsou aktualizace studijních plánů v oblasti duševního vlastnictví zaměřeno na inovace a nakládání s nimi v případě průmyslově právní ochrany a posílení spolupráce s centrem transferu technologií v Norsku. Projekt je realizován s inovační agenturou Apenhet. A právě o vývoji a posunu v rámci těchto aktivit byli přítomní seznámeni stejně jako s poznatky a zásadními informacemi ze vzájemných tzv. Peer-Learningových aktivit které mezi partnery projektu proběhly. Prostředí Transferu technologií je v obou zemích dosti rozlišné, proto jsou získané poznatky velmi přínosné pro obě strany.

EEA grants4x

Tisková zpráva z konference ke shlédnutí pod odkazem zde.

Fotofokumentace z akce:

DSCF5168DSCF5172DSCF5250DSCF5305

 

Hned následující den, 10.11. proběhla Závěrečná konference přeshraničního projektu Krativní příhraničí / Grenzland Kreativ. I zde se akce setkala s pozitivní zpětnou vazbou a taktéž přinesla mnoho podnětů pro budoucí spolupráce. Přítomní hosté byly seznámeni mimojiné s výstupy projektu, kterým je tzv. Katalog opatření, který vznikl zejména na základě shrnutí vstupů z akcí konaných v rámci projektu, malých a velkých kulatých stolů na české i německé straně. Dalším zajímavým výstupem je zmapování kulturního a kreativního potenciálu v obou dotčených regionech a stanovení tzv. Kreativního indexu.

Konference se konala na Výstavišti České Budějovice.

Tisková zpráva z akce ke shlédnutí pod odkazem zde.

Fotodokumentace z akce:

DSCF5554DSCF5567DSCF5471DSCF5584

Podcast z World IP Forum 2022

Podcast ze Světové fóra duševního vlastnictví na téma transfer technologií v ČR s vedoucí KTT JU, paní dr. Růženou Štemberkovou.

Při příležitosti osobní účasti na WIPF 2022 v Bankoku byl paní Lisou Mueller natočen podcast na téma TT v Česku a s tím spojené výzvy. Hostem Lisy byla paní dr. Štemberková.

Podcast v trvání 24 minut je shrnutím dosavadních kroků v TT v Česku, hlavních milníků a aktivit. Rozhovor byl veden v angličtině.

Podcast si lze jednoduše pustit pomocí těchto odkazů:

Apple

Spotify

Stitcher

 

 

Velké transferové akce v Českých Budějovicích - již tento týden

Již tuto středu a čtvrtek se konají akce spolupořádané a organizované Kanceláří transferu technologií JU.

Ve středu 9.11. se koná konference "Přeshraniční technologický transfer v Evropském regionu Dunaj-Vltava". Akce se koná přímo na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v zasedací místnosti rektorátu. Program akce je nabitý zajímavými tématy a osobnostmi. Ke shlédnutí zde.

Ve čtvrtek 10.11. se koná konference "Kulturní a kreativní přihraničí Jihočeského kraje a Dolního Bavorska". Akce se koná v pavilonu Z na Výstavišti České Budějovice. I program této akce je velmi zajímavý a bohatý. Ke shlénutí zde.

Bavorsko - český den pro firmy

V pořadí 5. Bavorsko - český den pro firmy a univerzity se konal dne 18.10.2022 v německém Deggendorfu.

Po dvou letech covidové pauzy se jednalo o očekávanou akci, o čemž svědčí i počet vystavovatelů, kterých bylo kolem 350. Jihočeská univerzita zde měla své zastoupení. Prezentační "stánek" sem přivezly Veronika Štěpánová z KTT, aby zde byl zastoupen propojovací článek mezi univerzitou a komerční sférou a Diana Kocábková z útvaru marketingu, která má s výstavními akcemi řadu zkušeností.

Akce byla rozdělena do dvou částí, přičemž první byla zaměřena na přednášky a osvětu v oblasti finanční pomoci firmám a podnikatelským záměrům, které po uvítacím slově zástupců Jihočeského a Plzeňského kraje a Bavorska, přednesli zástupci dotačních agentur a finančních institucí. 

Druhá část již byla samotná burza firem a univerzit, kdy byl prostor na výměnu kontaktů, poznatků a zkušeností. 

 

 5.burza 2022 3 5.burza 2022 1 5.burza 2022 2

 

Závěrečná konference projektu Kreativní příhraničí

Projekt Kreativní příhraničí / Greznland Kreativ, který je realizován v rámci programu Interreg ČR-Bavorsko, se blíží ke svému konci.

Takovým slavnostním zakončením bude právě Závěrečná konference, která se bude konat dne 10.11.2022.

Projekt je realizován v rámci přeshraniční spolupráce s bavorskými partnery a program konference bude i díky tomuto velmi pestrý a bohatý. Ke shlédnutí zde.

Místem konání bude Výstaviště České Budějovice, Pavilon Z. 

final logo 01 

 ETZEU         jcttju pozitiv

 

 

 

 

 

 

World International Property Forum 2022

Ve dnech 10. až 12. října se letos konalo 10. Světové fórum duševního vlastnictví a KTT JU zde mělo tu čest být aktivním účastníkem.

Vedoucí kanceláře dr. Růžena Štemberková byla pozvána býti řečníkem v sekci "Technology Transfer Best Practices: A Global Perspective".

 

  WIPF RS 2  WIPF RS 3  WIPF RS 4

webové stránky akce

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.