Všechny novinky - JCTT

Nový strategický záměr JU představen na portálu Vědavýzkum.cz

Na portálu Vědavýzkum.cz vyšel v rámci seriálu zaměřující se na nové strategické záměry českých vysokých škol rozsáhlý článek, který představuje hlaví směry nového strategického záměru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Odkaz na celý článek zde.

Strategický záměr pro roky 2021-2030 se zaměřuje na pět oblastí: vzdělávání, výzkum, internacionalizace, marketing a propagace a řízení. Součástí oblasti Výzkumu, je ve formě samostatného cíle uveden Transfer technologií a znalostí, na který je tímto v rámci strategie a rozvoje univerzity pamatováno.

 

JU SYMBOL RGB POSITIVE

Projekt virtuální reality pro seniory Teologické fakulty zmíněn v evropských médiích

V publikaci vydávané Evropskou hospodářkou komisí OSN (zkr. UNECE - United Nations Economic Commision for Europe) nazvané "Policy Briefs on Ageing" vyšel v čísle "Ageing in the Digital Era" článek o projektu realizovaném na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

Projekt se věnuje virtuální realitě pro seniory. Předmětem projektu je, stručně řečeno, zjišťování, jaké "obrazy" chtějí senioři v rámci virtuální reality vidět. 

Odkaz na publikaci zde (článek na str.14).

 

logoUnece

Infolist KTT JU č. 15

Kancelář transferu technologií vydala již 15. Infolist. V tomto čísle přináší informace týkající se získaných grantů, ohlédnutí za akcemi, jako např. první předávání ocenění soutěže JU INNOVATION a Národní konferenci transferu a mnoho zajímavých pozvánek a dalších novinek dotýkajících se činností kanceláře.

Celé čislo Infolistu č. 15 ke stažení zde, nebo v sekci Ke stažení.

KTT JU získala grant v programu tzv. Norských fondů

Hlavním předmětem získaného projektu je výrazné posílení a zintenzivnění spolupráce center přenosu technologií obou partnerů Norska a České republiky za účelem zprostředkování a organizace přeshraničního přenosu znalostí a technologií s cílem usnadnit a podpořit integraci znalostí o duševním vlastnictví do portfolia univerzitního a přeshraničního prostředí přenosu technologií.

Díky realizaci tohoto projektu existuje několik očekávaných dopadů:

A) Výrazné posílení spolupráce obou partnerů obou institucí (tvorba učebních plánů IP pro studenty a výzkumníky);

B) Významné posílení spolupráce mezi vědci 

C) Významné posílení síťových aktivit mezi Norskem a Českou republikou a v těchto cílových skupinách (Studijní materiály pro odborníky - neakademické pracovníky).

Podpora přenosu technologií má významný dopad na společnost, protože průmysl a společnosti mají příležitost implementovat výsledky výzkumu do svých výrobních programů, čímž výrazně zvyšují konkurenci a zajišťují stabilní ekonomický růst nejen na regionální, ale i na národní úrovni.

Norským partnerem projektu je Instituce Apenhet AS, Inovační agentura sídlící v Oslu. 

  EEA grants

Ohlédnutí za 8. národní konferencí transferu

Minulý týden, 3. a 4. června 2021, se konala 8. národní konference transferu znalostí a technologií. 

Program národní sekce navazovala na mezinárodní konferenci.

Místem konání byl hotel Clarion v Českých Budějovicích. 

Šlo o osobní setkání po téměř roce trvajících on-line schůzek a atmosféra byla přátelská a uvolněná. 

Akce probíhlala v tzv. hybridní formě, to znamená část účastníků byla na místě a část se připojovala on-line a buďto aktivně komunikovala v rámci panelových diskuzí nebo pro posluchače byla umožněna pasivní on-line účast. 

 

Národní konference začala v odpoledních hodinách a tato část byla věnována společenským událostem jako byly křesty nových tranferových publikací s velmi zajímavými hosty. Byli jimi:

doc. dr. Ing. Dagmar Škodová-Parmová - děkanka Ekonomické fakulty JU,

Ing. Hana Chlebná - sektorový manažer CzechInvest,

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. - náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje,

dr. Eva Janouškovcová - předsedkyně Tranfery.cz,

Ing. Petr Očko, Ph.D. - náměstek MPO,

Josef Dvornák - zástupce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví,

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon.D.Sc., dr.hc - ředitel Biologického centra Akademie věd ČR,

Mgr. Patrik Červák -  vedoucí odobru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeské kraje,

Mgr. Martin Duda - člen představenstva TAČR,

Ing. Pavel Komárek - poradce předsednictva TA ČR. 

Celou národní konferenci moderovala RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity.

 

Dopoledne druhého dne konference bylo zaměřeno na panelové diskuze jednotlivých pracovních skupin fungujících ve spolku Transfera.cz. 

Na závěr se skupina zájemců vydala na exkurzi minipivovaru Čtyrák, který je součástí Jihočeské unvierzity.

View the embedded image gallery online at:
https://www.jctt.cz/en/vsechny-novinky?start=70#sigProId9f7e01e707

 

8. Národní konference transferu

Ve dnech 3. a 4. 6. 2021 se koná 8. Národní konference transferu organizována spolkem Transfera.cz.

V letošním roce je spolupořádající organizací Biologické centrum AV ČR a Jihočeská univerzita, respektive jejich Kanceláře transferu technologií a Jihočeská agentura pro podporu inovací (JAIP).

Účastníci konference budou probírat nejaktuálnější témata z oblasti transferu znalostí a technologií. Mezi tyto patří problematika Proof-of-Concept aktivit, efektivní shánění finančních prostředků pro transferové aktivity a neméně významná je oblast propagace a medializace výsledků vědy a výzkumu.

Tisková zpráva k náhledu zde.

Národní konference transferu navazuje na mezinárodní sekci, která je zaměřena na kompletní problematiku spinn-off společností.

Místem konání je Hotel Clarion na Pražské třídě v Českých Budějovicích.

 

transfera logo         jcttbc pozitiv        logo JAIP

Stipendia pro studenty, vědce a zaměstnance českých VŠ na letní školy v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura by Vás tímto ráda informovala, že stipendium na letní školy v Bavorsku lze v tomto roce využít i k účasti na virtuálních jazykových kurzech.

Stipendijní program pro studenty, vědce a zaměstnance českých VŠ je nadále otevřený: https://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-kurzy-a-letni-skoly-v-bavorsku

Současně se žádostí o stipendium je nutné se přihlásit na vybraný online kurz u pořádající univerzity, např. Sommeruni Bayreuth (termín přihlášek: 15. 6. 2021) nebo MISU / LMU v Mnichově (termín přihlášek: 18. 6. 2021).

Dotazy ke stipendijnímu programu zodpoví Martina Guttenberger (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - v češtině, němčině či angličtině).

 

BTH logo

Článek o KTT JU na portálu VědaVýzkum.cz

Na prestižním portálu Věda Výzkum.cz vyšel rozsáhlý článek o činnosti Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity.

Obsahem článku je popis hlavních aktivit kanceláře, vyzdvihnutí úspěchů z oblasti licencí, informace o přeshraničním dosahu jejích aktivit a představení interní inovační soutěže JU INNOVATION.

Celý článek je k dispozici pod odkazem zde.

Invest Day 2021

Soutěž podnikatelských nápadů, která vznikla pod hlavičkou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity má za sebou další ročník. Soutěž spojuje podnikavé studenty, celé fakulty i celé univerzity - na organizaci se podílí také Ekonomická fakulta Západočeské uiverzity.

Do soutěže se v letošním ročníku zapojilo 33 studentů z obou univerzit.

Cílem soutěže je pomoc studentům v začátcích podnikání, ať už mentoringem či organizací workshopů na různá témata.

Harmonogram realizovaných workshopů:

5.2.2021 - Co nás čeká a nemine – Ing. Monika Maříková, Ph.D. (workshop organizován JČU)

5.2.2021 - Jak  sestavit business model – Ing. Dana Feferlová (workshop organizován JČU)

19.2.2021 - Marketingová komunikace pro začínající podnikatele – Ing. et Ing. Jiří Pudil (workshop organizován JČU)

26.2.2021 - Individuální konzultace z marketingové komunikace - – Ing. et Ing. Jiří Pudil (workshop organizován JČU)

5.3.2021 - Design thinking - Jak být inovativní a kreativní – Pavel Bartoš (workshop organizován ZČU)

18.3.2021 - Value proposition canvas, prototyp a uživatelské testování - Jak poznat potřeby zákazníků – Petr Bechyně (workshop organizován ZČU)

26.3.2021 - Ochrana duševního vlastnictví – RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D. (workshop organizován JČU)

8.4.2021 - Crowdfunding - jak ho využít pro business nápad – Aleš Burger (workshop organizován ZČU)

9.4.2021 - Na co si dát pozor z pohledu financí v začátcích podnikání – Radka Brunclíková (workshop organizován JČU)

22.4.2021 - Dejte svým prezentacím říz - Marek Hrkal  (workshop organizován ZČU)

26.4.2021 Interní kolo Invest Day JČU - 3 podnikatelské projekty (kavárna Cheers, Sayonee, TingrWood). Hodnocení projektů měly na starost: Ing. Dana Feferlová, RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, PhD., Ing. Monika Maříková, Ph.D., Ing Michaela Novotná.

21.5.2021 Finále Invest Day - 5 podnikatelských nápadů (3 projekty z JČU, 2 projekty ze ZČU). Hodnocení projektů měla na starost odborná porota doplněná vždy o potencionálního investora pro daný projekt. 

Konečné pořadí:

1. Sayonee (JČU) - ručně vyráběné gumičky do vlasů

2. TingrWood (JČU) - designové prvky ze dřeva

3. Bloom café (ZČU) - kavárna, kde si host může pěstovat vlastni rostliny

investday logo 2019 03

«StartPrev3456789101112NextEnd»
Page 8 of 38