Všechny novinky - JCTT

Monitorovací výbor Interreg ČR-Bavorsko 21-27

Dne 12. 5. 2022 proběhlo první zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg Bavorsko – Česko 2021 – 2027, které se uskutečnilo v Českých Budějovicích.

V rámci tohoto monitorovacího výboru poprvé v roli člena výboru usedl zástupce národní platformy Transfera.cz na základě dlouhodobé spolupráce v oblasti přeshraniční územní spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Národní spolek Trasnfera.cz je zastoupen místopředsedkyní spolku RNDr. et Mgr. Růženou Štemberkovu, Ph.D., MPA a v případě její nepřítomnosti předsedkyní spolku RNDr. Evou Janouškovcovou Ph.D., LLM.

V rámci prvního zasedání byl schválen:

- Jednací řád

- Pravidla způsobilosti výdajů

- Způsob hodnocení projektů

- Rámcové podmínky Fondu malých projektů.

V závěru byl představen komplexní monitorovací systém.

 

20220512 092208 20220512 092214 20220512 104712 20220512 151215

 

 

Mapathon v Deggendorfu

V pátek 6. 5. 2022 se delegace z Jihočeské univerzity, Jihočeského vědeckotechnického parku a zástupců kulturního a kreativního průmyslu z Jihočeského kraje zúčastnila akce zvané Mapathon. Akce byla pořádána Technickou univerzitou Deggendorf na místní fakultě informačních technologií. 

Věcnou náplní akce bylo zmapovat a zadat do speciální aplikace kulturní akce, projekty, místa nebo instituce. Vyústěním mapathonu bude výstup v podobě zmapované příhraniční oblasti Jihočeského kraje a Bavorska v oblasti kulturně kreativního průmyslu. 

Mapathon byl jednou z hlavních akcí pořádanou Technickou univerzitou Deggendorf jako partnera projektu Kreativní příhraničí / Grenzland Kreativ. Projekt realizuje KTT JU v pozici hlavního partnera.

Fotografie z akce na FB KTT.

final logo 01  logo ETZ EU

Europa-Gipfel 2022, Fürstenstein

Dne 8. 5. 2022 se po dvou letech opětovně uskutečnila akce s názvem EUROPA-GIPFEL.

Organizátorem byl bývalý poslanec bavorské zemské vlády a dnešní honorární konzul Chorvatska Konrad Kobler. Této akce se zúčastnili čelní představitelé a zástupci německého parlamentu i bavorské zemské vlády v čele s ministryní pro zahraniční záležitosti Melanií Huml. Tato akce měla výrazný přeshraniční přesah, neboť se jí účastnili zástupci z Čech, Maďarska, Německa, Rakouska, Malty i Chorvatska.

Jihočeská univerzita byla zastoupena prostřednictvím vedoucí Kanceláře transferu technologií, která měla tu čest přednést příspěvek na téma Inovace a Evropa.

Velmi diskutovaným tématem byla však i otázka společné bezpečnosti v rámci Evropy a podpora Ukrajiny.

 

279803975 747177916474358 2236997455593736490 n 279808256 3136198606596840 1575604004370219792 n 279896820 290746919802876 7706498216006199755 n 279868958 427761925829866 8294515159705411642 n

Inovace JU v kytarové hudbě ve slovenském časopisu transferu technologií

Rozsáhlý článek o technologii, která zajistí změnu hraného zvuku kytary, byl uveřejněn ve slovenském časopise transferu technologií. Technologické řešení zvané LongHand, protože jde pomyslně o prodlouženou ruku hudebníka, je inovací z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Autory jsou pan dr. Ladislav Ptáček a pan dr. Milan Novák. 

Technologie na počátku letošního roku získala průmyslově právní ochranu Evropského patentu.

Odkaz na celý časopis zde, článek začíná na straně 60.

 

 

Speciální číslo časopisu AULA

Aktuální číslo vysokoškolského časopisu AULA má podobu speciálního dvojčísla se zaměřením na transfer technologií. 

V tomto vydání se dočtete o aspektech transferu znalostí a technologií z různých úhlů pohledu. 

Vydání tohoto tématického čísla bylo iniciováno národním spolkem Transfera.cz.

 Odkaz na celé číslo časopisu zde.

 

web logo csvs

Schůzka se zástupci Ministerstva zahraničních věcí

Dne 22.04.2022 se na půdě Jihočeského vědeckotechnického parku uskutečnil Kulatý stůl se zástupci Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo zahraničních věcí zastupoval  náměstek ministra  Mgr. Jiří Kozák a ředitel odboru ekonomické diplomacie PhDr. Marek Svoboda. Jihočeská univerzita byla zastoupena panem prorektorem pro vědu a výzkum doc. Ing. Luďkem Berecem, Dr., vedoucí Kanceláře transferu technologií RNDr. et Mgr. Růženou Štemberkovou, Ph.D., MPA, děkanem Zemědělské a technologické fakulty JU doc. Ing. Petrem Bartošem, Ph.D a tajemníkem fakulty Mgr. Michalem Marušákem.

Celou akci organizovala Jihočeská hospodářská komora  a jejím garantem byla Ing. Dana Feferlová. Hlavním tématem Kulatého stolu byla diskuze  nad nástroji a službami ekonomické diplomacie pro podporu exportu a podpora internacionalizace vědy a výzkumu tedy vědecké diplomacie.

MZV

Schůzka na MŠMT u paní náměstkyně pro VŠ a VaV

Místopředsedkyně spolku Trasnfera.cz RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA s Ing. Veronikou Trajerovou představily transferovou komunitu Transfera.cz a její činnosti paní náměstkyni pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu prof. PaedDr. Radce Wildové, Csc.

V rámci společného setkání byly diskutovány otázky transferu technologií a transferu znalostí zejména z pohledu zvyšování informovanosti v této oblasti, popularizaci výsledků vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vedoucí k rozvoji potenciálu vysokých škol. Stejně tak sdílení dobré praxe v oblasti týkající se transferu znalostí a posílení společenské relevance vysokých škol, spočívající především v zapojení do společenské diskuze v otázkách transferu znalostí či propojení akademické a aplikační sféry i ve zvýšení počtu firem spolupracujících s vysokými školami a dosažení vyšších výsledků v oblasti komercializace.

Tato témata byla diskutována zejména v provazbě na strategický záměr MŠMT a to konkrétně:

-        Podpora rozvoje III. role univerzit (SZ2021+ „rozvoj země“).

-        Posílení rozvoje tvůrčí a vzdělávací činnosti ve spolupráci s komerčním i občanským sektorem s cílem poskytovat výstupy relevantní pro potřeby společnosti (SZ2021+ „role vysokých škol jsou propojené“, „výstupy relevantní pro potřeby společnosti“).

-        Vzdělávací aktivity pro studenty i akademické a neakademické pracovníky pracovníky (SZ2021+ „kompetence pro pracovní, osobní i občanský život“)

-        Inovační praxe (SZ2021+ „výstupy relevantní pro potřeby společnosti“).

foto all

 

Vedoucí KTT JU členkou Monitorovacího výboru Interreg Bavorsko-Česko

Zástupkyně spolku Transfera.cz byla jmenována v souladu s články 28, 29 a 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1059 ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropské územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti a pravidly programu Interreg Bavorsko – Česko 2021 – 2027 členkou RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA (zástupkyně členky výboru RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LLM.) a s hlasovacím právem v české části Monitorovacího výboru programu Interreg Bavorsko – Česko 2021-2027 za vysoké školy a výzkumné instituce.

Hlavní činností v česko-bavorském monitorovacím výboru je podpora výběru nejlepších z předložených projektů, věcné a objektivní ověřování účinnosti a efektivity vynakládaných finančních prostředků i navrhování případných úprav uvedeného programu.

  logo ETZ EU

Reportáž z uzavření smlouvy ZSF JU a Volary na TVPrachaticko

Reportáž ze slavnostního uzavření smlouvy mezi městem Volary a Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity ke shlédnutí na odkazu zde.

tvprachaticko

Návštěva projektových partnerů z Norska

V posledním březnovém týdnu je organizována návštěva Kanceláře transferu technologií ze strany projektových partnerů z Norska. V programu EHP, tzv. EEA Grants CZ-Education, obecně nazývané Norské fondy, je realizován společný projekt. Partnerem KTT JU je norská agentura Apenhet, jejíž zástupci navštívili Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. Jde o naplnění projektové Peer-learning aktivity, workshopu na téma Ochrana duševního vlastnictví, .

Na programu byla na úvod návštěva Ekonomické fakulty, kde byli uvítáni vedením fakulty v čele s paní děkankou, Dagmar Škodovou Parmovou. Následně jim byla představena učebna Virtuální reality. Více informací k návštěvě na Ekonomické fakultě pod odkazem zde.

Následně KTT a Apenhet uvedli své prezentace, ve kterých představili základní fungování transferu technologií a znalostí v ČR a Norsku. Prezentace provázeli rozsáhlé diskuze, protože téma bylo zásadní a poznatky velmi přínosné pro obě strany.

Pro zpestření byla vedoucí KTT, dr. Štemberkovou, zorganizována exkurze v Národním parku Šumava.

Týdenní program workhsopu je velmi nabitý a poznatky z něj získané značným dílem přispějí k dosažení výsledků společného projektu. 

277406532 694680978330286 2657308646118944167 n 277346669 957578378227211 4092717279381624590 n 277358265 2828177664151798 557788829114859185 n 277452858 777161116583067 8907809249172035810 n 1

EEA grants4x

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 3 of 38