Zdravotně sociální oblast - JCTT

CENTRUM FYZIOTERAPIE

Institutu aplikovaných zdravotně sociálních věd - pracoviště praxe

CENTRUM PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB

Institutu aplikovaných zdravotně sociálních věd - pracoviště praxe

CENTRUM PRO SENIORY

Institutu aplikovaných zdravotně sociálních věd - pracoviště praxe