Nabídka pro praxi - JCTT

Are you looking for a concrete appliance, an expert for consultation, a partner for a contractual or common research? Then contact us, please and we will let you know.

Speciální kosmetické krémy s obsahem extraktu ze Sturgeon Friendly Caviar®

Fakulta rybářství a ochrany vod přináší novinku na poli speciální péče o pleť. Pro výrobu Sturgeon Friendly Caviar® kosmetiky využíváme extrakt z jiker jeseterů chovaných na fakultní farmě. 

Kapr se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin

Fakulta rybářství a ochrany vod ve spolupráci s Blatenskou rybou a Institutem klinické a experimentální medicíny vyvinula technologii chovu kapra se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin.

Etologický systém pro sledování chování korýšů

Způsob etologického sledování korýšů a/nebo měkkýšů, při kterém se snímá alespoň jedna fyziologická neinvazivním čidlem upevněným ke korýši a/nebo měkkýši v reálném čase a přenáší se do počítače ve formě digitálního signálu, který je zpracován softwarem pro vyhodnocování reakcí korýše a/nebo měkkýše na přirozené a/nebo uměle vyvolané environmentální změny.

Kaviár přátelský k jeseterům / Sturgeon Friendly Caviar®

Proč právě jeseteři?

Jeseteři a výrobky z nich, především kaviár a kvalitní maso, byly a jsou synonymem luxusu, blahobytu a bohatství. Kvůli tomu jsou předmětem zájmu obchodníků a spotřebitelů. Právě snaha získat tyto luxusní produkty vedla spolu se zhoršováním životního prostředí k drastickému poklesu stavu divokých polupací těchto ryb. Proto se zvýšil zájem o rozmnožování, chov a další využití jeseterů v akvakulturních chovech. 

Zařízení pro sledování a záznam obrazu mikroskopu – Exposure Scope

ExposureScope je LED zábleskové – stroboskopické osvětlovací zařízení pro optický mikroskop. Jeho pracovní frekvence je synchronizovaná se snímkováním videosignálu připojené videokamery a tím umožňuje zaznamenávat standardní videokamerou rychle se pohybující mikroskopické objekty v případě, kdy je doba jednoho půlsnímku (pro normu PAL 1/50 s) příliš dlouhá pro získání ostrého detailního obrazu. 

Odhalování a vliv škodlivin ve vodním prostředí

Expanze lidské činnosti má stále větší negativní vliv na všechny oblasti životního prostředí, včetně vodního. Celá řada vodních živočichů, mezi nimi i ryby, je bezděčně vystavována velkému množství antropogenních sloučenin ve svém přirozeném prostředí. 

Laboratoř experimentálních a komplexních systémů

Laboratoř se zabývá základním a aplikovaným výzkumem komplexních systémů především v oblasti přírodních systémů. Základním směrem výzkumu je analýza chování přírodních systémů založená na automatickém zpracování dat z řízených experimentů.

Laboratoř zpracování signálu a obrazu

Hlavním cílem laboratoře je zpracování a analýza diskretizovaného signálu a obrazu, především z biologických (biochemických, biofyzikálních) měření. V popředí zájmu stojí hmotnostní spektrometrie, v tandemu s kapalinovou nebo plynovou chromatografií, mikroskopická měření včetně fluorescence a fázového kontrastu. Nedílnou součástí je popis vlastního měřícího procesu z hlediska teorie měření, reprezentace základních atributů měření, a datových formátů.

Aplikace E-Start - Systém prevence kurzového rizika

Aplikace E-Start přináší nástroj pro kvantifikaci kurzového rizika, které je spojeno s pohybem směnných kurzů. Pro malé a střední podniky je to nástroj, který jim pomůže vymezit prostor nejistoty spojený právě s pohybem směnných kurzů. Uživatel v rámci aplikace zadá výši svého závazku nebo pohledávky v cizí měně, délku jeho splatnosti a obdrží informaci k jaké největší kurzové ztrátě či zisku za dané období historicky došlo a to včetně porovnání s tradičně využívanými postupy pro kvantifikaci kurzového rizika. Systém má zároveň roli edukativní, vysvětlující specifika jednotlivých nástrojů, ale zjeména poskytující vzdělávání v oblasti nejistoty a extrémních případů, tedy limitů, které jsou kvantifikaci vlastní.

Odkaz na aplikace zde: VaR (jcu.cz)

CENTRUM FYZIOTERAPIE

Institutu aplikovaných zdravotně sociálních věd - pracoviště praxe

«StartPrev12NextEnd»
Page 1 of 2