Nabídka pro praxi - JCTT

Are you looking for a concrete appliance, an expert for consultation, a partner for a contractual or common research? Then contact us, please and we will let you know.

Centre of Prevention of Lifestyle Diseases

of The Institute of Applied Health and Social Sciences

Centre for Seniors

of The Institute of Applied Health and Social Sciences

Laboratory of applied plasma physics

of the Institute of Physics and Biophysics

RemoteWaterQuality

Aplikace pro odhad kvalitativních parametrů vody (chemických a biofyzikálních), zejména mělkých vodních nádrží ze satelitních snímků. SW umožňuje stahování satelitních snímků z družice Sentinel 2 pro uživatelem definovanou vodní plochu v daném časovém okamžiku. Následně SW provádí zpracování satelitních dat a jejich přepočet na kvalitativní parametry vody. K tomuto účelu je používán model odhadu kvalitativních parametrů vody trénovaný z dat vzorkovaných rybníků. Po výpočtu parametrů jsou tyto zobrazovány v uživatelském okně ve formě škály pro vybranou oblast.
Výhody řešení jsou:
- Jednoduchost použití, kdy je složitá analýza dat automatizována
- Úspora nákladů uživatele na drahé analýzy vody v nádržích (satelitní data jsou zdarma)
- Retrospektiva (parametry lze analyzovat zpětně)
- Poskytnutí prostorové informace o daném parametru – uživatel získá přehled o prostorové distribuci sledovaného parametru v rámci celé sledované nádrže.

Pro využití služby je potřeba registrace.

Přímý odkaz na stránky, kde se služba nachází: www.remotewaterquality.com

RG 1 RG 2 RG 3

Výuková pomůcka pro studium historie Gulagů

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity nabízí velmi zajímavý výstup projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR (více info na stránkách FF JCU zde).

Jde o dokumentární film, který přináší pohled na bývalý pracovní tábor na odlehlém místě Zabajkalské oblasti, v tzv. Mramorové soutězce. Pravděpodbně právě kvůli obtížené dostupnosti oblasti je v tomto Gulagu zachováno dosti budov a zařízení.

Film vznikl na základě expedice, která byla zrealizována pouze dvěma účastníky, Lukášem Holatou a Radkem Světlíkem. O tom jak náročnou výzvou tato expedice byla a zejména dokumentaci samotného gulagu můžete shlédnout v dokumentárním filmu zde.

Expedici byl také věnován článek na serveru Aktuálně.cz

gulag1  gulag2

«StartPrev12NextEnd»
Page 2 of 2