Nabídka pro praxi - JCTT

Are you looking for a concrete appliance, an expert for consultation, a partner for a contractual or common research? Then contact us, please and we will let you know.

Laboratoř fyziky plazmatu

Ústavu fyziky a biofyziky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

RemoteWaterQuality

Aplikace pro odhad kvalitativních parametrů vody (chemických a biofyzikálních), zejména mělkých vodních nádrží ze satelitních snímků. SW umožňuje stahování satelitních snímků z družice Sentinel 2 pro uživatelem definovanou vodní plochu v daném časovém okamžiku. Následně SW provádí zpracování satelitních dat a jejich přepočet na kvalitativní parametry vody. K tomuto účelu je používán model odhadu kvalitativních parametrů vody trénovaný z dat vzorkovaných rybníků. Po výpočtu parametrů jsou tyto zobrazovány v uživatelském okně ve formě škály pro vybranou oblast.
Výhody řešení jsou:
- Jednoduchost použití, kdy je složitá analýza dat automatizována
- Úspora nákladů uživatele na drahé analýzy vody v nádržích (satelitní data jsou zdarma)
- Retrospektiva (parametry lze analyzovat zpětně)
- Poskytnutí prostorové informace o daném parametru – uživatel získá přehled o prostorové distribuci sledovaného parametru v rámci celé sledované nádrže.

Pro využití služby je potřeba registrace.

Přímý odkaz na stránky, kde se služba nachází: www.remotewaterquality.com

RG 1 RG 2 RG 3

Výuková pomůcka pro studium historie Gulagů

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity nabízí velmi zajímavý výstup projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR (více info na stránkách FF JCU zde).

Jde o dokumentární film, který přináší pohled na bývalý pracovní tábor na odlehlém místě Zabajkalské oblasti, v tzv. Mramorové soutězce. Pravděpodbně právě kvůli obtížené dostupnosti oblasti je v tomto Gulagu zachováno dosti budov a zařízení.

Film vznikl na základě expedice, která byla zrealizována pouze dvěma účastníky, Lukášem Holatou a Radkem Světlíkem. O tom jak náročnou výzvou tato expedice byla a zejména dokumentaci samotného gulagu můžete shlédnout v dokumentárním filmu zde.

Expedici byl také věnován článek na serveru Aktuálně.cz

gulag1  gulag2

«StartPrev12NextEnd»
Page 2 of 2