Všechny novinky - JCTT

30. výročí založení nadace Hanse Seidla V ČR

Příležitost oslav 30. výročí založení Nadace Hanse Seidla v České republice byla zároveň příležitostí k utvrzení zájmu o vzájemnou spolupráci mezi ČR a Bavorskem. Za účasti významných vládních představitelů obou stran zaznělo utvrzení ve velmi kladném přínosu vzájemné spolupráce a zároveň snahy o upevnění těchto vztahů v rámci evropského prostoru

 307538737 588373029650146 6292839042109971532 n                   307531779 428386552717376 5537529565757672699 n

Pozvánka na Disraptors Summit 2022

"Evropa hledá svého startupového šampiona"!  

A jako partneři @Disraptors a #EUstartupChampionship s radostí oznamujeme, že přihlášky jsou nyní otevřeny! Titul šampiona zahrnuje potenciální investici 500 000 USD, pozornost mezinárodních médií a postup do globálního finále v Silicon Valley. Finále evropského šampionátu se bude konat na #DisraptorsSummit, 11. října v Praze. Bližší informace a možnost registrace -> disraptors.com/champions-league"

 

 

Alyssa       dsrptrs wozniak2

Slavnostní zahájení Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027

Slavnostní zahájení programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021 - 2027 proběhne dne 22. září 2022 ve městě Furth im Wald.

Bude tak zahájeno další období přeshraničních projektů v programu Interreg Bavorsko - Česko s podporou integrace a síťování v česko-bavorském příhraničí.

V rámci této akce budou uvedeny aktuální informace o novém Programu a bude zároveň příležitost diskutovat možnosti s potenciálními projektovým partnery a dále s orgány Programu.

Více informací naleznete v Informační brožuře.

Registrovat se můžete do 7.9.2022.

Flaggen rgb ohne Rand                                      Bavorsko Česko rgb ohne Rand

Návštěva JU na univerzitě v Pasově

Dne 20.07.2022 se uskutečnila návštěva zástupců Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pana rektora prof. Bohumila Jirouška, prorektora pro řízení a  vnější vztahy dr.  Ludvíka Friebela a vedoucí kanceláře transferu technologií dr. Růženy Štemberkové na Univerzitě v Pasově. Pasovská univerzita byla zastoupena panem rektorem prof. Ulrichem Bartoschem, paní prorektorkou prof. Christinou Hansen,  prof. Thomasem Sauerem a prof. Thomasem Wünschem.

Předmětem jednání bylo především probrání možností další užší vzájemné spolupráce a vzájemného propojení v nadcházejícím období zejména v rámci přípravy nových společných projektů v oblasti přeshraniční spolupráce, transferu technologií/znalostí, vědeckých projektů a podpora vzájemné vědecké spolupráce a v neposlední řadě podpora studentských výměn.

Další setkání se uskuteční na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v průběhu nadcházejícího zimního semestru.

 

294130582 484879600305710 814922294163542245 n 293972572 750631436180643 7511647502788431225 n 293967554 3134466316882784 496873474148986994 n

Soutěž JU INnovation právě vyhlášena

Sběr přihlášek pro účast v soutěži JU INnovation byl zahájen!

Zaměstnanci a studenti Jihočeské univerzity mohou přihlašovat své vynálezy a v případě výhry získat odměnu ve výši 10 000,- Kč.

Soutěž není oborově vymezena. Přihlášen může být jakýkoliv výsledek vědy a výzkumu, který má aplikační potenciál.

Podrobné podmínky ke stažení zde, nebo v sekci Ke stažení, kde je zároveňk dispozici přihláška.

Podmínky i příhláška jsou dostupné v českém a anglickém jazyce.

 JU Innovation logo

Infolist KTT č. 19

Kancelář transferu technologií JU vydala své 19. číslo Infolistu. Toto letní vydání informuje o dění v oblasti transferu znalostí a technologií v měsících II. čtvrtletí 2022. V tomto období se událo mnoho zajímavých akcí, asi jednou z nejdůležitejších byla evropská transferová konference konaná v Lisabonu. Po dvou letech čistě on-line setkání to byla příležtiost obnovit osobní kontakty s kolegy z celého světa. Spolupráce s firmami a VaV institucemi se příjemně rozšiřuje, i o tom Infolist informuje. Přidány jsou mimo jiné pozvánky na podzimní akce.

Celé číslo Infolistu č. 19 zde, nebo v dolní části záložky "Ke stažení": Dokumenty ke stažení - JCTT

Malý kulatý stůl - Kreativní příhraničí

V rámci aktuálně řešeného projektu zaměřeného na znalostní transfer nazvaném Kreativní příhraničí byl dne 16.6.2022 zorganizován Jihočeským vědeckotechnickým parkem, Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity a odborem kultury a památkové péče KU JK malý kulatý stůl s kreativci Jihočeského kraje.

Všichni zúčastnění byli rozděleni do pěti základních pracovních skupin (hudba, scénické umění; knihy, tisk; výtvarné umění, design, architektura; film, vysílání, SW a herní průmysl; aktéři a instituce v JČK). V rámci skupin následně pracovali a diskutovali témata, kterými byla Komunikace, Zdroje financování a Bariéry v realizaci svých aktivit a jejich odstraňování. Diskuze byla velmi živelná. Všichni zúčastnění se na závěr shodli na potřebě se pravidelně scházet a vyměňovat si vzájemné informace a impulzy k dalšímu rozvoji.

 

DSCF9503 mensi DSCF9509 mensi

final logo 02

Národní průmyslový summit 2022

Dne 10.6.2022 se konal Národní průmyslový summit. Hlavním tématem byla oblast energetiky a aktuálních nepříznivých trendů v této oblasti. Akce se konala po covidové pauze a byla přislíbena účast předních představitelů vlády a předních českých zástupců průmyslu.

Zastoupení vlády nakonec nebylo tak silné a zastoupení přední linie vzala do rukou paní ministryně Helena Langšádlová. Z odborníků k diskutovaným tématům se summitu zúčastnili náměstci ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu.

Program byl pojat formou moderovaných panelových diskuzí. Probíraná témata byla aktuálně velmi aktuální a ožehavá, na úvod zaznělo od moderátora akce pana Jakuba Železného pesimistické konstatování o tristním stavu českého průmyslu, které bylo doprovozeno tvrdými daty při prezentaci paní Aleny Burešové, senior manažerkou pro průmysl z Národní centra průmyslu 4.0.

Následné debaty upozornily na slabá místa, na nedostatečnou koncepci, nepřipravenost a nelibost situaci urychleně řešit.

 

286135195 734168181335544 4106524705005133815 n 286537249 587568409407491 5281414064825239039 n

Lisabon 2022 - twinning a konference ASTP

Ve dnech 18. – 20.5.2022 proběhla konference ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professional). Po dvou letech výhradně on-line setkání šlo o první osobní setkání členů transferové komunity z celého světa. Téma konference znělo: „The Many Faces of Knowledge Transfer“. Zaměření přednášek, workshopů a panelových diskuzí bylo tedy více směrem ke znalostnímu transferu. Témata jednotlivých sekcí byla velmi zajímavá a aktuální. K navázání nových kontaktů přispěli networkingové akce a hromadné společenské události, jako byl welcome drink na úvod konference a večeře ve druhém dni, po hlavním celodenním programu.

KTT JU se spolu s KTT Západočeské univerzity zúčastnila před začátkem konference ještě twinningu na University of Lisboa. Zástupkyně místního transferového centra nás seznámili s ekosystémem transferu znalostí a technologií v Portugalsku. Součástí lisabonské univerzity je veliký firemní inkubátor, který je neustále vytížený. Podmínky pro zasídlení firem jsou pro zaměstnance a studenty univerzity velmi příznivé a dostává se jim podpory ve formě poradenství v jakékoliv fázi jejich podnikání. Zaměření a podpora start-up firem je zde zřejmá.

Účast na twinningu a konferenci ASTP byla realizována za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně v rámci projektu Rozvoj JU - Kapacity pro VaV II, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014638 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 52096186033 df4e87eca7 o285333419 722493755833861 2529223201470908158 n285823675 1005916126754712 4779991983704002936 n285565433 561377378718541 5052509987552830517 n285428581 462785725655903 8174976752733629939 n

JU navštívila velvyslankyně státu Izrael

Dne 01.06.2022 přijal rektor Jihočeské univerzity pan prof. Bohumil Jiroušek společně s panem prorektorem doc. Luďkem Berecem a paní prorektorkou doc. Radkou Závodskou paní velvyslankyni státu Izrael.

V rámci tohoto prvního setkání s paní velvyslankyní Anna Azari byla představena Jihočeská univerzita a její dosavadní spolupráce s univerzitami ve státě Izrael a dále činnosti v oblasti transferu technologií a transferu znalostí s konkrétními příklady úspěšné komercializace.

Paní velvyslankyně se zajímala o spolupráci s investorskými skupinami a obchodními činnostmi kanceláře. Dále také o spolupráci s Krajským úřadem i o mechanismus inovačních voucherů a jejich naplňování.

 

284633554 537737851192768 4793697939150425203 n 284786956 542020644174523 3736840827865596450 n 284726492 543858447319214 3428842946921120120 n 284598013 725562475530737 3186195990027165271 n

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 2 of 38