Všechny novinky - JCTT

Laureát ocenění Česká hlava 2020, dr. Jiří Kratochvíl, PřF JU

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen - nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout.

Projekt vznikl před 19 lety s cílem vytvořit projekt pro vědce a techniky, který by jim pomohl získat popularitu a prestiž. Česká hlava však není jen nejvyšší vědecké ocenění, ale řada vzájemně provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání u široké veřejnosti, ale i pomoc při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí a nastavení takových podmínek, které tuto synergii umožní a podpoří.

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. 

Cenu dokotrandů za technické vědy, za Vývoj nanomateriálů pro využití v biomedicíně získal vědecký pracovník Jihočeské univerzity, z Ústavu fyziky Přírodovědecké fakulty, pan RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Záznam ze slavnostního předávání cen k dispozici zde (ve 20min 30 sec).

Práce na tomto výzkumu probíhají mimo jiné i díky projektu TAČR GAMA, který získala Kancelář transferu technologií JU v roce 2019 a v rámci tzv. "Covid" výzvy byl dílčí projekt pana dr. Kratochvíla úspěšný a je v rámci tohoto projektu realizován.

On-line seminář na téma transfer technologií a ODV

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity pořádala on-line seminář na téma transfer technologií a úvod do problematiky ochrany duševního vlatnictví.

Organizace proběhla za významného přispění technologické skautky Ekonomické fakulty paní dr. Miroslavy Vlčkové, která zajistila poptávku po tomto tématu a zároveň distribuci nabídky. 

V neposlední řadě zajistila záznam z tohoto webináře, díky kterému jej lze shlédnout i mimo plánovaný termín.

Záznam se semináře ke shlédnutí zde.

KTT JU vyhlašuje 3. výzvu k předkládání dílčích projektů v rámci TAČR GAMA 2

Kancelář transferu technologií JU vyhlašuje v rámci projektu TAČR GAMA, který je zaměřen na Poof-of-concept aktivity, již třetí výzvu k podávání dílčích projektů.

Doba trvání výzvy je vzhledem k současným okolnostem týkající se "proticovidových" opatření delší než u předchozích.

Projektové žádosti je možné podávat od 1.12.2020 do 26.2.2021.

Celý text výzvy k dispozici zde.

Zároveň je výzva k dispozici na webových stránkách www.jctt.cz v sekci "Aktuální projekty" pod projektem TAČR GAMA 2 a také  sekci "Ke stažení" pod projektem TAČR GAMA. V sekci "Ke stažení" jsou také veškeré potřebné formuláře pro podání projektové žádosti.

S případnými žádostmi o konzultaci se na nás prosím neváhejte obrátit: Kontakt - JCTT

Prezentace výsledků VaV činnosti Ústavu komplexních systémů ve vysílání ČT24

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Jihočeští vědci přišli s unikátní metodou na poli optické mikroskopie. Uplatnění najde i ve výzkumu imunity proti viru SARS-CoV-2

Vodňany, 18. listopadu 2020 – Průlomovou metodu, která umožní lépe nahlédnout do nitra živé buňky, přináší výzkum vědců z Laboratoře experimentálních komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod v Nových Hradech. Jejich kvazispektrální analýza živých buněk najde využití například ve studiu tkání, ale i v materiálovém inženýrství. Nejaktuálnější je spolupráce jihočeských vědců s vídeňskými kolegy, kteří novou metodu chtějí využít k výzkumu vzniku a poruch imunity proti viru SARS-CoV-2.

 

Lidské tělo se skládá z buněk. Pokud mu chceme porozumět, musíme pochopit funkci buněk a jejich součástí. Co se skutečně děje v živé buňce, ale dosud nikdo neviděl, protože neexistoval nástroj, jak do buňky nahlédnout, aniž by byla pozměněna. Tyto změny se provádějí buď chemickým obarvením, nebo molekulárně-biologicky, kdy se do genomu buňky zavedou geny pro barevný protein. Oba tyto zásahy jsou silné, buňky buď přímo zabíjejí, nebo je zásadně pozměňují. Navíc jsou často nákladné a náročné na přístrojové vybavení. Tým vědců z Laboratoře experimentálních komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod v Nových Hradech pod vedením profesora Dalibora Štyse vyvinul postup, jak z buňky získat co nejvíce informací pomocí běžného mikroskopu s digitální kamerou, tedy dnes zcela běžného laboratorního vybavení. 

“Pro studium tkání je na této metodě nejdůležitější, že můžeme pracovat s neobarvenými vzorky a porovnávat je navzájem po celém světě,” říká vedoucí laboratoře Dalibor Štys.

“V materiálovém inženýrství nelze chemické barvení použít vůbec. A proto v řadě případů nelze defekty struktur nalézt, dokud například nedojde k selhání součástky. To naše kvazispektrální analýza pomocí běžného mikroskopu s využitím nových matematických postupů řeší,” dodává.

"Nejnovější je naše spolupráce s vídeňskou klinikou pro léčení poruch imunity, která zkoumá vznik a poruchy imunity proti viru SARS-CoV-2. Tam by se měla uplatnit naše schopnost rychle a reprodukovatelně zachytit změnu stavu živé neobarvené buňky,” říká Štys. 

Nový přístup lze využít nejen v lékařské diagnostice, například při akutní diagnostice nádorů, ale i v mnoha dalších aplikacích včetně materiálového inženýrství nebo analýzy nanostrukturovaných materiálů.

Za podobnou metodu, která ale vyžaduje komplikovanější mikroskopy, dostal v roce 1953 Nobelovovu cenu Frits Zernike. Naopak Nobelova cena za světelnou mikroskopii udělená v roce 2014 Ericu Betzigovi, Stefanu Hellovi a Williamu Moernerovi byla udělena za metody, které využívají barvené buňky.

Odkaz na vysílání zde. Příspěvek je v čase 1 hod 33 minut tohoto vysílání.

 

Kontakt:

Klára Pirochová, mediální zástupkyně

Dalibor Štys, vedoucí laboratoře

GSM: 732 801 881

GSM: 777 729 581

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Propagace aktivit KTT JU v médiích

V posledním kvartále se Kanceláři transferu technologií Jihočeské univerzity dařilo prezentovat své aktivity v rámci nejrůznějších médií. Podařilo se zveřejnění v rámci portálu Vědavýzkum.cz, který zveřejňuje novinky ze světa vědy a výzkumu. Je potřeba uvést, že si své příspěvky pečlivě vybírá. Zejména proto nás velmi těší, že se v minulém týdnu na portále objevili hned dva články týkající se Jihočeské univerzity a zde realizovaného transferu technologií.

Prvním článkem je interview s panem doc. Jakubem Bromem ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity a to na téma aplikace výsledku jeho vědecko výzkumné činnosti do komerční sféry. Konkrétně se jedná o SW RemoteGuard, který je zároveň výstupem projektu TAČR GAMA TG03010027 zaměřeného na tzv. proof-of concept aktivity. SW pomocí dat z družice dokáže vyhodnotit kvalitu vody ve vodních nádržích. Služby budou nabízeny přes e-shop "remotewaterquality.cz". Je to vůbec první případ na JU, kdy je výsledek VaV činnosti nabízen on-line cestou.

Odkaz na celý článek zde.

Druhý článek zveřejněný na portále Vědavýzkum.cz je souhrn činnosti Kanceláře transferu technologií na JU zaměřené na komunikaci s firemní sférou. Hlavním podnětem bylo zdůraznit, že i v současné nelehké "covidové" době se KTT JU daří navazovat kontakty s firmami a úspěšně v rámci spolupráce uzavírat smluvní ujednání či podávat společné grantové žádosti.

Odkaz na celý článek zde.

Dále se nám podařilo informovat širokou veřejnost  o aktivitách souvisejících s COVID výzkumem v rámci běžícího projektu TACR GAMA u nás na JU v rámci měsíčníku Radniční list ve městě Prachatice.

Odkaz na Radniční listy zde. Článek je na straně č. 5.

V zahraniční se nám podařilo prezentovat kaviárovou kosmetiku ve spolupráci s obchodním partnerem ředitelem firmy panem Jiřím Mrkvičkou. Jednalo se o časopis určený pro odbornou veřejnost  Bulletin Transfer technológií, který vydává Centrum vedecko-technických informácií Slovenské republiky.

Celý článek zde.

Country for Patents

Transfer technologií, patentování a Transfera.cz prezentovány před rektory českých univerzit.

Vedoucí kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity, RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., byla požádána, aby prezentovala výsledky komercializace a aplikované přístupy z hlediska ODV. Jednalo se o kulatý stůl „Country for Patents“, CRP projektu s názvem "Posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie České republiky 2019 - 2030", kde ostatními účastníky byli rektoři a prorektoři zapojených univerzit v rámci tohoto projektu.  Zároveň dr. Štemberková představila činnost a aktivity spolku Transfera.cz, kde je Jihočeská univerzita zastoupena na místopředsednické pozici. Tato akce proběhla ve čtvrtek 5. listopadu 2020. V rámci tohoto kulatého stolu vystoupili další přednášející, kterými byli paní Mgr. Hana Churáčková, Ph.D. zástupkyně Úřadu průmyslového vlastnictví a Mgr. Mikuláš Vargič, právník, který pracuje pro UOCHB a I&I Prague.

KTT JU má k dispozici záznam z této akce. V případě zájmu o shlédnutí se neváhejte obrátit s požadavkem na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Portál Vědavýzkum.cz pomáhá propagovat výsledky VaV Jihočeské univerzity

Vlivný portál Vědavýzkum.cz zveřejňuje novinky ze světa vědy a výzkumu a své příspěvky si pečlivě vybírá. Zejména proto nás velmi těší, že se v minulém týdnu na portále objevili hned dva články týkající se Jihočeské univerzity a zde realizovaného transferu technologií.

 

Prvním článkem je interview s panem doc. Jakubem Bromem ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity a to na téma aplikace výsledku jeho vědecko výzkumné činnosti do komerční sféry. Konkrétně se jedná o SW RemoteGuard, který je zároveň výstupem projektu TAČR GAMA TG03010027 zaměřeného na tzv. proof-of concept aktivity. SW pomocí dat z družice dokáže vyhodnotit kvalitu vody ve vodních náržích. Služby budou nabízeny přes e-shop "remotewaterquality.cz". Je to vůbec první případ na JU, kdy je výsledek VaV činnosti nabízen on-line cestou.

Odkaz na celý článek zde.

Druhý článek zveřejněný na portále Vědavýzkum.cz je souhrn činnosti Kanceláře transferu technologií na JU zaměřené na komunikaci s firemní sférou. Hlavním podnětem bylo zdůraznit, že i v současné nelehké "covidové" době se KTT JU daří navazovat kontakty s firmami a úspěšně v rámci spolupráce uzavírat smluvní ujednání či podávat společné grantové žádosti.

Odkaz na celý článek zde.

Infolist KTT JU č. 10

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity vydala v pořadí již 10. Infolist. Toto aktuální číslo obsahuje informace k probíhajícím činnostem kanceláře, jako jsou přihlášky vybraných technologií do předmětných výzev, zpracovávání změn v realizovaných projektec a např. spolupráce s komerční sférou. V neposlední řadě číslo obsahuje pozvánky na zajímavé akce/konference a dále aktuální přehled případů ochrany duševního vlastnictví.

Infolist č. 10 ke stažení zde.

Propagace JU v rámci Bulletinu Transferu Technologií na Slovensku

Na Kacelář transferu technologií JU se obrátil redaktor slovenského časopisu s transferovou tematikou s názvem Transfer Technológií Bulletin. Měl zájem o zajímavost z oblasti úspěšného transferu technologií z akademického prostředí do praxe. Ve spolupráci s oddělením marketingu JU byl slovenskému bulletinu poskytnut článek ke sturgeon friendly kaviáru a kaviárové kosmetice spolu s fotografiemi k tomuto tématu a fotografiemi Jihočeské univerzity. Zároveň byla v článku představena Kancelář transferu technologií JU.

Celý článek zde.

Celý časopis je k dispozici na stránkách:

https://nptt.cvtisr.sk/sk/ttb-transfer-technologii-bulletin.html?page_id=282

KTT JU získala prostředky na další rozvoj prostřednictvím Institucionálního programu JU

Podpora projektové žádosti v rámci Institucionálního programu JU znamená pro KTT JU další možnosti rozvoje aktivit kanceláře.

Zajištění financování pro rok 2021 je pro KTT velmi důležité zejména z důvodu možnosti kofinancování projektů, díky kterým je kancelář samofiancovatelná.

Také členství v národních a mezinárodních spolcích je velmi důležité pro zviditelnění a další rozvoj a rozhled KTT JU. Tato členství jsou velmi prospěšná pro podporu a implementaci VaV činnosti univerzity. 

Zejména vyhrazení prostředků na ochranu duševního vlastnictví je velmi vítaným krokem. Úhrada souvisejících poplatků ze strany KTT JU je ze strany fakult a konkrétních VaV pracovníků vítána a ne vždy to z důvodu absence takto určeného rozpočtu bylo doposud možné.

Také zachování stávajících činností a marketingových aktivit je pro kontinuální rozvoj velmi žádoucí. Bez prostředků např. na organizaci souteže o nejlepší inovaci by to nebylo možné.

Jako i v řadě jiných oblastí tak i v problematice transferu technologií je legislativní prostředí nestálé a neustále nová pravidla, nařízení a směrnice v oboru tlačí pracovníky do neustáleho dovzdělávání se. Díky prostředkům na zvyšování kompetencí mohou pracovníci KTT JU držet krok s ostatními.

«StartPrev567891011121314NextEnd»
Page 10 of 36