Všechny novinky - JCTT

Antivirové povrchy dr. Kratochvíla z PřF JU na INFO.CZ

Téma dílčího projektu v rámci TAČR GAMA pana dr. Jiřího Kratochvíla z katedry Fyziky PřF JU dle jeho slov aktuálně přitahuje pozornost. Situace kolem epidemie nemoci COVID-19 tomuto výrazně napomáhá.

Předmětem dílčího projektu je ověření účinnosti materiálu, který bude zajišťovat "odumření" viru na jeho povrchu v rámci několika desítek minut. Využití takového materiálu, respektive povlaku z takového materiálu, se předpokládá na místech jako jsou kliky, madla a držáky v hromadné dopravě, zábradlí u schodišť apod. Jednoduše řečeno místa, kterých je člověk nucen se dotknout.

Aktuálně s panem dr. Kratochvílem vyšel rozhovor na serveru INFO.CZ. Odkaz na celý článek zde.

Crowdfunding - aplikace Adventurer, vítěz InvestDay 2020

Vítěz studentské soutěže InvestDay 2020 dále rozvíjí svůj inovativní projekt a s aplikací Adventurer se posunuje dále. K tomu, aby mohl být projekt dále rozvíjen jsou zapotřebí finanční prostředky a nositel nápadu se pro jejich zajištění směle pustil cestou tzv. crowdfundingu. Jde o způsob financování, při kterém na potřebnou cílovou částku přispívá menšími obnosy větší počet osob. 

Inovativní projekt Adventurer je aplikace, která nabízí služby praktického společníka při výletech do přírody. Vize je taková, že v ní budou obsaženy veškeré potřebné informace a zároveň bude zahrnovat velmi rozsáhlou databázi treků a výletů a to jak v rámci ČR tak po celém světě.

Více informací o tomto skvělém, inovativním projektu a o možnosti poskytnutí finančního příspěvku v rámci crowdfundingu na odkazu zde.

Infolist KTT JU č.12

Kancelář transferu technologií JU vydává již 12. Infolist s novinkami z oblasti transferu technologií a znalostí. Obsahem Infolistu jsou opět pozvánky na zajímavé akce, semináře a upoutávky na blížící se termíny uzávěrek inovačních soutěží a projektových výzev. Zároveň Kancelář představuje své aktivity směřující navenek, tedy spolupráci s firmami, inovačními institucemi a ostatními univerzitami a to jak v rámci České republiky tak v zahraničí.

Infolist č. 12 ke stažení zde.

 

Kulturní a kreativní průmysl - projektová žádost podána v rámci Interregu ČR-Bavorsko

Kreativní příhraničí aneb Grenzland kreativ

Jihočeská univerzita prostřednictvím Kanceláře transferu technologií podala projekt do výzvy Interreg_Přeshraniční územní spolupráce Česká republika_ Freistaat Bayern ve spolupráci s THDeggendorf, JVTP a Nierderbayern Forum E.V.

Potenciál  kulturního a kreativního průmyslu spočívá ve  využití duševního vlastnictví, které přispívá svou přidanou hodnotou ostatním hospodářským odvětvím a je zdrojem technologických i netechnologických inovací. Dlouhodobé propojení kreativců a organizací a firem v oblasti cestovního ruchu a kultury bude přidanou hodnotou i v době postkovidové a pro případ ostatních možných budoucích pandemií.

Projekt je založen na myšlence vzájemného budování společných  vztahů  a vytvoření funkční sítě přeshraničních spolupracujících  subjektů v dotčeném území zabývající se tématem  kulturních a kreativních průmyslů (odvětví) a jejich propojování  s organizacemi a firmami z cestovního ruchu. Tento potenciál dosud nebyl v příhraničním regionu využíván. Kreativní stakeholdři mají  strategický význam, do značné míry fungují jako inkubátory nápadů a tím se  stávají  hnací silou ekonomiky. 

Oblast kultury a cestovního ruchu jsou pro Jihočeský kraj a Dolní Bavorsko hospodářsky klíčové a silně tradiční. V rámci projektu bude podrobně zmapován kulturně kreativní ekosystém v Jihočeském kraji a Dolním Bavorsku. V rámci vzniklé sítě dojde k propojení vysoce specializovaných odborníků a jejich kreativních nápadů  s organizacemi a firmami v kulturních a kreativních odvětvích, zástupců regionálních organizací inovační infrastruktury, cestovního ruchu, kultury a veřejné správy.

Informační seminář pro žadatele o dílčí projekt v rámci TAČR GAMA

KANCELÁŘ TRANSFERU TECHNOLOGIÍ JU Vás srdečně zve na

ON - LINE informační seminář pro žadatele DÍLČÍCH projektů v programu TAČR GAMA2 TP 01010019, III. výzva

 

Kdy: úterý 9.2.2021 od 9,00 hodin

Kde: S ohledem na aktuální nepříznivý vývoj šíření nemoci COVID 19 bude všem  přihlášeným účastníkům zaslán odkaz na připojení on – line semináře  přes MS Teams.

Cílem semináře je:

- Informovat výzkumníky o možnostech zapojení do projektu „Rozvoj Proof of concept aktivit na Jihočeské univerzitě“ a o přípravě dílčího projektu.

- Seznámit účastníky s náležitostmi žádosti o dílčí projekt a postupem při jejím podávání.

- Detailní informace o podmínkách a pravidlech realizace dílčích projektů jsou k dispozici na webových stránkách JCTT.cz ( www.jctt.cz)

 

Žádáme Vás o potvrzení účasti, do 4.2.2021 na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z hlediska organizačního zabezpečení.

Úspěch unikátní aplikace E-Start Ekonomické fakulty JU

Úspěch unikátní aplikace E-start – Systém kurzové prevence

Aplikace E-start Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity se stala součástí exportního poradenství agentury CzechTrade a lze ji využít v rámci portálu businessinfo.cz. Její spoluautorka a řešitelka projektu Ing. Martina Krásnická Ph.D., LL.M., která je odbornou asistentkou Katedry regionálního managementu a práva EF JU, se tématem kurzových rizik zabývá už takřka deset let. Aplikace byla vyvinuta za podpory TA ČR v rámci Programu ÉTA na podporu inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění.

Tato unikátní aplikace je vhodná pro obchodníky z malých a středních podniků či start-up firem při odhadu případné kurzové ztráty u pohledávek a závazků v cizí měně, neboť jim nabízí odpověď na následující otázky:

  1. Jakou nejhorší ztrátu bych zaznamenal v případě mého obchodu z pohledu historie, konkrétně za posledních 20 let?
  2. Je měna, ve které chci či jsem nucen obchodovat, dostatečně stabilní?
  3. Jaká může být pravděpodobná ztráta u mého obchodu v době splatnosti?

Cílem aplikace není spekulace s měnami, ale odhad kurzových ztrát. Pozornost je zaměřena primárně na negativní aspekty kontraktů, i když je jasné, že mohou být i ziskové“, vysvětluje Dr. Krásnická.

Z průzkumů mezi podnikateli a uživateli portálu vyplývá, že o nástroj je velký zájem, a to i proto, že je v českém prostředí jedinečný. „Díky zpětné vazbě od podnikatelů víme, jak aplikaci ještě podstatně vylepšit vzhledem k zajištění. Chystáme i semafor, který ukáže příznivost situace vzhledem k minulosti“, dodává Dr. Krásnická. Současná ekonomická situace způsobená koronavirovou krizí přináší nyní příležitost podpořit podnikání a export v maximální možné míře přenesením do online světa. Systém kurzové prevence a aplikace E-start přesně odpovídá této potřebě a reaguje na aktuální problémy a příležitosti.

Aplikace je chráněna slovní Ochrannou známkou: E-Start - Systém prevence kurzového rizika.

Propagace KTT JU na "chcistudovat.cz"

Vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity RNDr. er Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D. představila činnost kanceláře pro webové stránky "chcistudovat.cz". Ve spolupráci s oddělením marketingu, které poskytlo videa a fotografie, vznikl příspěvek, který můžete shlédnout na odkazu zde.

Informuje o základních činnostech kanceláře a zároveň je představen výčet výsledků VaV činnosti Jihočeské univerzity se značným aplikačním potenciálem.

Invest Day 2021

Uzávěrka přihlášek do soutěže Invest Day se blíží.

Soutěž pro studenty a absolventy, kteří mají podnikatelský nápad je organizována i v letošním roce a organizátoři se těší na nové nápady!

Na webu Home - InvestDay (jcu.cz) je přihláška k dispozici spolu se všemi potřebnými informacemi.

Vánoční číslo Infolistu KTT JU

Poslední vydání Infolistu KTT JU v letošním roce, v pořadí 11.číslo, obsahuje novinky týkající se aktuálních grantových výzev v oblasti transferu technologií, dále pozvánky na zajímavé akce, semináře a konference, a v neposlední řadě informuje o činnostech Kanceláře tranferu technologií JU směrem ke komerční sféře.

Celé číslo Infolistu zde.

«StartPrev45678910111213NextEnd»
Page 9 of 36