Všechny novinky - JCTT

Předání ocenění JU INNOVATION a Transfera Technology Day 2020

Dne 13.5.2021 se uskutečnilo první předání ocenění za účast a umístění v soutěži JU INNOVATION. Kancelář tranferu technologií je pořadatelem této soutěže.

Vítězem se stal projekt dr. Ladislava Ptáčka a dr. Milana Nováka z PřF s technologií "Dálková regulace elektronických přístrojů s využitím servomotoru".

2. místo obsadil dr. Regenda z FROV s technologií "Aerační a oxygenační zařízení, zejména pro rybářské kádě".

3. místo obsadili dr. Dagmar Stehlíková a prof. Vladislav Čurn ze ZF s technologií "Sada pro odhalení virové nákazy".

Ostatní přihlášené projekty se podělili o 4. a 5. místo. Byly jimi projekty doc. Pavla Smetany ze ZF "Černý česnek s antioxidační aktivitou" a "Způsob přípravy černého česneku s anitoxidační aktivitou a černý česnek připravený tímto způsobem".

Zmínka o této akci je již i v regionálních médiích. K náhledu zde.

 

JU Innovation logo

 

Zároveň bylo dodatečně předáno ocenění za účast ve finálovém kole soutěže Tranfera Technology Day 2020.

Z důvodu omezení souvisejících s epidemiologickou situací nebylo možné předat toto ocenění dříve. Soutěž TTD 2020 se konala v prosinci loňského roku. Pan dr. Regenda postoupil s projektem "Plovoucí čistírna odpadních vod" mezi 10 finalistů z 31 přihlášených projektů.

 

transfera logo

 

 

KTT JU získala přeshraniční projekt v programu Interreg

Kanceláři transferu technologií JU se podařilo získat nový projekt v programu Interreg ČR - Bavorsko. Název projektu zní "Kreativní příhraničí". Jeho zaměření, jak již název napovídá, je směrem ke kulturnímu a kreativnímu průmyslu.

Projekt má řadu partnerů z České republiky a Německa, se kterými bude realizace probíhat: Jihočeský vědecko-technický park, Odbor kultury a památkové péče Jihočeského kraje, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Magistrát města České Budějovice, Technische Hochschule Deggendorf a Niederbayern-Forum e.V.

Samotný začátek realizace projektu je naplánován na září letošního roku.

 logo ETZ EU

Infolist KTT JU č. 14

Kancelář transferu technologií JU vydává již 14. Infolist. Toto číslo informuje o aktuálním dění v oblasti transferu znalostí a technologií, o aktuálních grantových výzvách z této oblasti, o hlavních aktivitách kanceláře a v neposlední řadě jsou zde uvedeny pozvánky na blížící se národní i mezinárodní konference.

Celé číslo infolistu k nahlédnutí zde.

Pozvánka na přeshraniční akci pro Start-up firmy

Evropský region Dunaj-Vltava, přeshraniční inkubátor ve Freyungu a regionální management okresu Freyung-Grafenau srdečně zvou na přeshraniční akci pro startupy „Startup ByCzePS FRG“. Startupy z Bavorska a z Čech se mohou touto cestou přeshraničně propojit, vyměnit zkušenosti a informovat, jaké jsou možnosti, podpora a na koho se mohou obrátit, pokud chtějí být činné i v sousední zemi. V rámci moderované diskuze můžete získat cenné tipy a rady ke startupové tématice. Následně Vás čeká online GetTogether s překvapením. J

Všechny přednášky budou tlumočeny. Účast na akci je zdarma (vlastní startup není podmínkou, zúčastnit se mohou všichni, kdo mají o toto téma zájem).

Přihlášení a další informace: Ing. Jaroslava Pongratz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 0049 170 8118194

Pozvánka Startup ByCzePS FRG

KTT JU součástí EPO PATLIB výboru

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity se stala členem nového výboru Evropského patentového úřadu PATLIB 2.0.

Záměr projektu je připravit členy sítě PATLIB na poskytování co nejkvalitnějších služeb klientům a zejména rozšířit je do dalších oblastí, které spadají pod dosavadní činnost spojenou s ochranou duševního vlastnictví. Hlavní výbor tohoto projektu byl dosud přechodný a byl volen nový, stálý výbor. Ze stran zájemců o členství bylo přihlášeno 40 kandidátů na pozici hodnotitelů a vybráno pouze 7 z nich. Mezi těmito sedmi je vedoucí KTT JU, RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D. Je to velký úspěch což dokazuje i nadšení ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, jelikož tímto má ČR zastoupení ve výboru, který má široký evropský záběr.

EPO dlouhodobě usiluje o navýšení počtu nových a zlepšování stávajících center PATLIB směrem k rozšíření dosud poskytovaných služeb a jejich profesionalizaci. Kancelář transferu technologií JU vidí možnost účasti v tomto projektu a členství v síti PATLIB center jako efektivní možnost propojování a kontaktování se s ostatními členy sítě a s Evropským patentovým úřadem stejně jako s Národním patentovým úřadem a sdílení jejich znalostí a zkušeností.

Ostatní členové výboru PATLIB jsou z těchto institucí:

Danish Patent and TradeMark office

RWTH Aachen University

INPI Auvergne Rhône-Alpes

ODTÜ Technology Transfer Office, Ankara

Agencia Idea, Sevilla

Norfolk Library& Information Service

 

Patlib member

Finále soutěže Parádní nápad

Tento týden, v úterý 27.4.2021, se konalo finále soutěže o nejlepší inovativní nápad či projekt. Soutěž měla příznačný název: "Parádní nápad".

Síto projektů pro postup do finále bylo nastaveno dvěma koly. Prvním, ve kterém se krátce představili všichni přihlášení a druhým, dvoudenním bootcampem, v rámci kterého proběhla řada školení a řízená příprava prezentace.

Mezi 10 finalistů postoupil i projekt realizovaný na Jihočeské univerzitě, konkrétně na Fakultě rybářství a ochrany vod, "Raci na stráži". Projekt v soutěži představili dva z původců tohoto řešení, pan prof. Pavel Kozák a pan dr. Petr Císař. 

Na prvních příčkách se tento projekt již v velké konkurenci ostatních projektů neumístil, ale za obrovský úspěch považujeme postoupení do finálového kola z celkových 40 přihlášených projektů. Navíc finálová prezentace projektu Raci na stráži byla výborná a ohlas z řad porotců byl velmi kladný.

Zasedání Rady komercializace 2021

Dne 21.4.2021 se uskutečnilo jednání Rady komercializace JU, které mělo na svém programu zařazené následující body:

- projednání nově podaných dílčích projektů v rámci vyhlášené III. interní výzvy v projektu TAČR GAMA 2. Tyto projekty jsou zaměřené výlučně na podporu proof of concept aktivit. Celkem se do této výzvy přihlásilo 5 projektů ze 3 fakult Jihočeské univerzity. 

K realizaci a  finanční podpoře byly vybrány tyto projekty:

            - Bezdrátová sonda pro monitoring kůrovce, hlavní řešitel dr. Milan Novák z Přírodovědecké fakulty

            - Inteligentní vyhledávač sociálních a zdravotních služeb, hlavní řešitelka dr. Helena Machulová z Teologické fakulty

            - Termosterilizace a termopasterace čerstvé a uzené svaloviny sladkovodních druhů ryb, hlavní řešitel Ing. Jan Kašpar z Fakulty rybářství a ochrany vod.

- Dále členové rady posuzovali a hlasovali o výherci interní soutěže Jihočeské univerzity o nejlepší inovaci za období 2016-2020 známé pod názvem JU INNOvation.

- K významným bodům jednání patřilo projednání nově podaných dílčích projektů v rámci speciální COVID výzvy, taktéž zaměřeno na podporu proof of concept aktivit, do které byl podán jen 1 projekt ze Zemědělské fakulty, s názvem Vývoj rychlého detekčního postupu nových mutací SARC-COV-2 založeného na metodě LAMP. Hlavní řešitel dílčiho projektu je prof. Vladislav Čurn. Projekt byl vybrán pro realizaci a finanční podporu.

- V rámci odpoledního programu byli členové rady seznámeni s postupem implementace u již ukončených dílčích projektů z projektu TACR GAMA 1.

View the embedded image gallery online at:
https://www.jctt.cz/en/vsechny-novinky?start=80#sigProId4867b468ce

Shrnutí mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2021

Hradec Economic Days (HED) jsou jako vědecká konference na Univerzitě Hradec Králové již od svého narození 2003. Ke dlouholeté spolupráci UHK FIM s Ekonomickou univerzitou ve Wrocławi a Ekonomickou univerzitou v Krakowě se přidalo před třemi lety Jihočeské Univerzitní a Akademické centrum transferu technologií s projektem OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000628. Bohužel předjubilejní narozeniny konference 25. až 26. března 2021 poznamenala opět pandemie, a tak se celé dění přesunulo do on-line prostředí MS Teams. V něm, po uvítání od vedení univerzity rektorem prof. Kučou, doc. Marešovou a fakulty prof. Hynkem, mohli diváci shlédnout prezentaci tří ve svém oboru etablovaných odborníků.

První hovořil exguvernér ČNB a nynější předseda dozorčí rady ČSOB Zděněk Tůma na téma dvou krizí a co dále?

O robustní regulaci finančního trhu na téma krizí přispěl bývalý doktorand prof. Mohelské dr. Pavel Čejka z Tableau software. Ve své prezentaci ukázal několik projektů, kde krizová rozhodnutí byla udělána rychleji a přesněji díky kvalitnější práci s daty a jejich vizualizaci.

Po rozloučení z Londýna se po dr. Čejkovi připojil ze Singapuru dr. Tiam-Lin Sze se svým tématem komercializace technologií a open innovation. Singapur patří nejen mezi světová obchodní centra, ale také mezi centra vzdělanosti se 34 působícími univerzitami, a to vše na ploše jen o polovinu větší než Praha. Dr. Sze, spolupracující s Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity, popsal způsob, jak propojovat akademiky s praxí. Dlouholeté zkušenosti dr. Sze ze singapurské instituce pro transfer technologií IPI Singapore byly pozitivním tečkou plenární schůze, kterou sledovalo v průměru přes 170 diváků.

Po plenární schůzi následovaly jednotlivé sekce, kde autoři prezentovali své příspěvky. Tento rok jich bylo přijato po recenzním řízení 95 z celkem 13 zemí. Tyto příspěvky byly zahrnuty do sborníku, který jako každý rok bude zaslán k hodnocení pro indexaci Web of Science. Pevně věříme, že stejně jako předchozích více než 10 ročníků se i tento v prestižní vědecké databázi Web of Science objeví. Hradec Economic Days jsou dále v poslední fázi evaluace pro indexování v další prestižní vědecké databázi Scopus – přejme si štěstí.

Konference ovšem nebyla pouze o článcích. Probíhaly peer-learning sekce k transferu technologií vedené prof. Krejcarem a zahraničními hosty z Oslo Metropolitan University a University of Granada.

K tomuto tématu měla velký ohlas také přednáška zvaných řečníků z Technické univerzity Košice doktorů Čižmára a Michalka. První byl představen ekosystém a procesy University Science Park Technicom. Jeho prezentace ukázala, proč v tomto parku našlo svůj domov 18 start-up projektů, 15 firem a celkově bylo podpořených projektů120. Toto úsilí vyústilo v 15 patentů včetně evropských nebo kanadských, 37 užitných vzorů, a to vše v roce 2020.  Dále pokračovala prezentace best practice na společnosti Ceelabs. Pro ni dr. Michalko popsal sedmiletou cestu za úspěchem a produkt, který se úspěšně daří komercionalizovat i pro mezinárodní zákazníky. S podporou USP Technicom 4 akademici bez business zkušeností dokázali vyvinout, vytvořit a na trh uvést zařízení pro dálkový odečet a monitoring spotřeby elektrické energie. Prvním zákazníkem byla distributorská firma VSD. Byznys, marketingová podpora a zázemí USP Technicom umožnily získání nejen dalších zákazníků jako např. Cisco Systems, Inc., ale také další rozvoj produktů „meriTO“ skvěle zapadající do konceptu IoT a IoS.

Dalším zvaným hostem byl prof. Rejnuš, který pro konferenci předtočil své ostré varování před budoucím ekonomickým vývojem, neuváženým zvětšováním peněžní zásoby a zadlužení. Tato zvaná přednáška měla velkou návštěvnost i z řad studentů. U nich měla přednáška silný ohlas, protože neočekávali takto negativní předpověď. I když se v některých bodech přednášky názorově katedra ekonomie odlišuje, byli jsme rádi, že studenti po této přednášce budou brát otázky zadlužení systému veřejných financí a monetární politiky mnohem vážněji.

Vystoupení těchto hostů je možné si na webu konference https://uni.uhk.cz/hed/previous-conferences/presentation-archive/ spustit ze záznamu.

Obdiv vzbudil příspěvek dr. Yazidi z Metropolitní univerzity Oslo a prof. Herrera-Viedma z Univerzity v Granadě, kde je academic entepreneurship již dlouho systematicky rozvíjen a počtům úspěšných projektů by české univerzity nyní jen těžko konkurovaly i v součtu.

Pozitivním výhledem do budoucna byly prezentace dr. Štemberkové, Matulové a prof. Krejcara, kteří prezentovali o výzvách a vizi transferu technologií na našich univerzitách. Držme tedy palce, aby se výzvy podařilo překonat, vize naplnit a v několika letech mohlo být i u nás prezentováno větší množství best practice a úspěšných podniků tak, jako jsme mohli vidět v prezentacích zahraničních hostů.

I když byl 19. ročník úspěšný, celý organizační tým doufá, že se jednalo o poslední distanční ročník a na jubilejní 20. ročník se budeme moci sejít osobně. Osobní kontakt a tu pravou atmosféru konference doba distanční poskytnout neumí.

World IP Forum 2021

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity bude mít zastoupení mezi přednášejícími na mezinárodní konferenci World IP Forum 2021, které se bude konat ve dnech 26.4. až 5.5.2021. Půjde o on-line formu konference.

World Intellectual Property Forum je známé pro organizování jedné z nejlepších světových akcí zaměřených na duševní vlastnictví (Intelectual Property=IP). I v této, k těmto akcím nevlídné době, se organizátoři budou držet svých vysokých standardů.

Téma letošní konference je Duševní vlastnictví 2021: nová rizika, nové výzvy a vznikající řešení. Konference bude zaměřena na nedávný vývoj v oblasti IP a jeho pronikání do povědomí oblasti byznysu.

Konference zároveň nabídne příležitosti pro propojení s vizionářskými podnikateli a experty z oblasti průmyslu z celého světa. Každý z řečníků je profesionál ve své oblasti. Bude možné slyšet zkušenosti profesionálů k posledním trendům, výhledům a strategiím pro patentová řízení, soudní spory, oblast ochranných známek a další aktuální témata.

Vedoucí Kanceláře transferu technologií JU, RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D. vystoupí v pozici řečníka s tématem Globální osvědčené postupy v transferu technologií a podnikání (název v Aj: Global Best Practices in Technology Transfer & Entrepreneurship).

View the embedded image gallery online at:
https://www.jctt.cz/en/vsechny-novinky?start=80#sigProId6c7185ad4d

„Raci na stráži“ postupují do finále inovační soutěže Parádní nápad

Technologie Fakulty rybářství a ochrany vod zaměřená na kontrolu kvality vody za využití raků postoupila do finále soutěže Parádní nápad. Jedná se o soutěž inovativních technologií tentokrát zaměřených na projekty z oblasti Mobility, Ekologie, Elektrochemie, Elektrotechniky, Robotiky, Energetické & průmyslové technologie. Soutěž organizuje společnost PowerHub ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem.

Kancelář transferu technologií JU do soutěže přihlásila celkem tři technologie, které byly v rámci prvního kola soutěže krátce představeny:

  • „RemoteGuard“ hlavního řešitele doc. Broma ze Zemědělské fakulty
  • „Samonosná čistírna odpadních vod“ hlavního řešitele dr. Regendy z Fakulty rybářství a ochrany vod
  • „Raci na stráži“ hlavního řešitele prof. Kozáka z Fakulty rybářství a ochrany vod

Ze 40 přihlášených projektů, které byly v rámci 1. kola představeny, postoupilo dále 21 z nich.

Právě „Raci na stráži“ postoupili v soutěži do druhého kola, které organizátoři pojali jako tzv. BootCamp, dvoudenní akci zaměřenou na proškolení účastníků a tvorbu prezentace. Během prvního dne probíhala školení zaměřená na vybraná témata, jimiž byl Marketing, DesignThinking, Bussines model, Investice a Human Resources. Druhý den byl zaměřený na prezentační dovednosti, přípravu samotné prezentace a dále její představení před porotou. Z tohoto druhého kola soutěže byly porotou vybrány úspěšné projekty pro postup do finálového kola.

S velkou radostí oznamujeme, že JU bude mít ve finále projekt pana prof. Kozáka a jeho týmu „Raci na stráži“. Do finále jich postoupilo celkem 10.

Finále se koná 27. dubna 2021 v on-line podobě, které budou moci zájemci sledovat v živém vysílání přes Facebook.

View the embedded image gallery online at:
https://www.jctt.cz/en/vsechny-novinky?start=80#sigProId3fe504c8c0

«StartPrev45678910111213NextEnd»
Page 9 of 38