Předmět Ochrana duševního vlastnictví - letní semestr 2023

Studijní předmět garantovaný Kanceláří transferu technologií proběhne i v letním semestru tohoto akademického roku.

Předmět je určen pro studenty všech fakult Jihočeské univerzity, bakalářského a magisterského studia. Plakát s hlavními informacemi k předmětu ke shlédnutí zde.

Vzhledem k uskutečňovaným legislativním a dalším relevantním změnám dějící se v oblasti průmyslově právní ochrany a měnícím se podmínkám a trendům je náplň předmětu neustále inovována a aktualizována. Asi jedním z těch zásadních trendů z posledních let je zakládání společností vzniknuvších díky výsledkům vědy a výzkumu na jejichž podstatě je firma postavena. Firmy s univerzitním duševním vlastnictvím se nazývají spin-off firmy. A právě i tato oblast je předmětem zásadních aktualizací náplně předmětu. A díky projektu financovaného z programu Evropské hospodářské pomoci (EHP fondy), který KTT JU realizuje s norskou inovační agenturou Apenhet sídlící v Oslu, může být sylabus obohacen o zkušenosti ze zahraničí. Právě Norsko je jednou ze zemí, kde je k zakládání spin-off firem přistupováno běžně, jako ke komercializaci duševního vlastnictví univerzit.

EEA grants4x