Infolist č.22 - zásadní novinkou je založení BioCanim a.s.

Kancelář transferu technologií JU vydává další Infolist, již s pořadovým číslem 22.

Hlavní "breaking news" je založení první spin-off společnosti Jihočeské univerzity. Akciová společnost BioCanim byla založena podpisy ustavujících dokumentů dne 9.3.2023. Více k tomuto v úvodu Infolistu.

Dalšími novinkami v tomto vydání Infolistu jsou informace o hlavních výstupech ukončených projektů, o nově uzavřených licenčních smlouvách, pozvánky na zajímavé akce a tak dále. 

Ke stažení zde: Infolist č. 22 a také na záložce Ke stažení.