Nové představenstvo Transfery

V Kampusu Hybernská se dne 21.3. konala výroční členská schůze, kde byly schvalovány zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022 a plán činností na rok 2023.

Zároveň se volilo nové představenstvo, které bude stát v čele spolku na další čtyřleté období.

 

Představenstvo bylo zvoleno a odsouhlaseno ve složení:

▪️ RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. - předsedkyně

▪️ RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA. - místopředsedkyně

▪️ RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D. - místopředseda

▪️ Mgr. et Mgr. Hana Kosová, MPA

▪️ Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP

▪️ Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

▪️ Ing. Martin Smekal

 

Dále se volila i kontrolní komise na následující období, která bude pracovat ve složení:

▪️ Ing. Miroslav Neulinger - předseda

▪️ Ing. et Ing. Martin Jambura

▪️ Ing. Kateřina Kovaříčková

 

20230321 111811 mensi  20230321 123606 mensi

transfera logo