Super User

středa, 14 červen 2023 22:05

Založené společnosti

BioCanim a.s.

Spin-off společnost Jihočeské univerzity

Právní forma: akciová společnost

Předmět činnosti: farmaceutická oblast / vývoj léčiva pro oblast imunoterapie nádorových buněk

Investor: Bioinova a.s.

Datum založení společnosti: 9.3.2023

Odkaz na tiskovou zprávu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Výzkum léčiva, které pomůže v boji s nádorovými onemocněními, dostává nový impuls (jcu.cz)

pondělí, 04 únor 2019 06:23

Dokumenty ke stažení

OBECNÉ

 

Publikace vytvořené za podpory Fondů EHP 2019-2021, programu Vzdělávání, projektu "Rozvoj třetí role univerzit; Transfer technologií pro podporu inovací", EHP-CZ-ICP-3-010

V českém jazyce:

Přehled problematiky znalostního transferu ve výzkumných organizacích

Specifika znalostního transferu ve výzkumných organizacích

Transfer znalostí v České republice a Norsku

V anglickém jazyce:

Overview of Knowledge Transfer in Research Organizations

Knowledge Transfer Specifics in Research Organizations

Knowledge Transfer in Czech Republic and Norway

 

JU INno 

Nová znělka a nové logo soutěže

Leták k soutěži

SOUTEŽ JU INnovation: Pravidla soutěžePřihláška do soutěže

JU INnovation competition: Conditions of JU INnovation, Application form

 

Předmět Ochrana duševního vlastnictví pro studenty všech fakult Jihočeské univerzity.

Letní semestr akademického roku 2022/2023. Více informací zde.

 

Publikace

P.R. brožura Transfer technologií a znalostí v ČR

Publikace Od výzkumu po využívání v praxi

Skripta Úvod do problematiky duševního vlastnictví

Katalog inovačních příležitostí – výsledky vzniklé v rámci projektu č. 48 Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska

Katalog inovačních příležitostí – výsledky vzniklé v rámci projektu TAČR GAMA Proof of concept

Kniha Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska ke stažení.

Publikace Jak nakládat s výsledky aplikovaného výzkumu. Průvodce pro akademické pracovníky.

English version:  How to deal with the results of applied research. The academic guide.

 

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ

Opatření rektora R 493 o nakládání s duševním vlastnictvím a ochraně důvěrných informací na JU

- Příloha č. 1 R 493 Definice pojmů

- Příloha č. 2 R 493 Oznámení původce / spolupůvodceznámení původce / spolupůvodce (formulář)

- Příloha č. 3 R 493 Schéma zajištění ochrany duševního vlastnictví

- Příloha č. 4 R 493 Schéma komercializace poznatků na JU

Opatření rektora R 483 Zřízení a činnost Rady pro komercializaci

Opatření rektora R 494 Pravidla pro zakládání spin-off společností na JU

Příloha č.1 R 494 Studie proveditelnosti

Příloha č.2 R 494 Struktura podnikatelského plánu

Opatření rektora R 294 Smlouvy o výzkumu

 

INTERREG CZ - BY: Kreativní příhraničí / Grenzland Kreativ

Výstupy projektu:

Katalog opatření

Čj verze

Aj verze

Metodika mapování

Čj verze

Aj verze

Metodika síťování

Čj verze

Aj verze

 

TAČR GAMA

Návrh dílčího projektu:

Prezentace pro předkladatele dílčích projektů z 9.2.2021

Přihláška dílčího projektu

Strukturovaný životopis – formát TA ČR

Prohlášení děkana a vedoucího pracoviště k návrhu projektu

Realizace dílčího projektu:

Průběžná zpráva dílčího projektu

Závěrečná zpráva dílčího projektu

Žádost o změnu

Pracovní výkaz

 

 

INFOLIST KTT JU

rok 2019          rok 2020          rok 2021                rok 2022          rok 2023               rok 2024  

Infolist č. 1         Infolist č. 5         Infolist č. 10             Infolist č. 18        Infolist č. 22         Infolist č. 26

Infolist č. 2         Infolist č. 6         Infolist č. 11             Infolist č. 19        Infolist č. 23         Infolist č. 27

Infolist č. 3         Infolist č. 7         Infolist č. 12             Infolist č. 20        Infolist č. 24

Infolist č. 4         Infolist č. 8         Infolist č. 13             Infolist č. 21        Infolist č. 25

                             Infolist č. 9        Infolist č. 14

                                                        Infolist č. 15

                                                        Infolist č. 16

                                                        Infolist č. 17

 

 

 

 

čtvrtek, 11 říjen 2018 18:02

Reference

CzechInvest České Budějovice

"Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je pro CzechInvest významným partnerem v rozvoji vzdělávání, vědy a výzkumu. Kancelář transferu technologií nabízí firmám vysoký standard služeb v oblasti inovací a ochrany duševního vlastnictví.“

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

"Patentová kancelář PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při ochraně mnoha kvalitních výstupů vědy a výzkumu v ČR i v zahraničí.“

Jihočeská hospodářská komora České Budějovice

"Jihočeská hospodářská komora úzce spolupracuje s Kanceláří transferu technologií. Mezi naše společné aktivity se řadí vzdělávací semináře, networkingové akce a poradenství jihočeským podnikatelům. Dlouhodobě podporujeme rozvoj podnikatelského prostředí v jižních Čechách.“

Skřivánek s.r.o.

"Společnost Skřívánek s.r.o. spolupracuje s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích již řadu let. Pro Kancelář transferu technologií momentálně překládáme do německého a z německého jazyka webové stránky a publikaci v rozsahu 200 normostran. Pro ostatní oddělení překládáme články do anglického jazyka pro zahraniční publikace.“

Martina Vališová – Džemy Vališ

"Vážíme si toho, že firma regionálního významu Džemy Vališ je pro Jihočeskou univerzitu rovnocenným partnerem. Spolupráce trvá již několik let a to především v oblasti testování ovocných džemů a vývoje nových receptur pro zdravé potraviny."

 

 AVEXA.cz - Tomáš Paulík

"S Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity spolupracuji na tvorbě webů již řadu let. Oceňuji nadstandardní komunikaci a profesionalitu, se kterou ke spolupráci paní doktorka Štemberková i ostatní členové týmu přistupují. Spolupráci s nimi mohu určitě doporučit."

 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

"Úsek transferu technologií Biologického centra AV ČR, v. v. i. s Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dlouhodobě spolupracuje nejen v oblasti ochrany duševního vlastnictví i přenosu znalostí a dovedností obou institucí do praxe, ale koordinují vzájemně i své aktivity týkající se dalšího rozvoje, strategií a mezioborové spolupráce v akademické i aplikační sféře."

 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

"Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. dlouhodobě spolupracuje s Jihočeskou univerzitou, jednotlivými fakultami a především Kanceláří transferu technologií. Spolupráce probíhá formou realizace společných projektů, propojováním zasídlených firem v JVTP s experty z JU, vzájemného zapojování zaměstnanců JVTP a KTT do hodnotících komisí soutěží o nejlepší podnikatelské záměry, projektu Jihočeských podnikatelských voucherů, organizací společných konferencí, seminářů, exkurzí pro studenty, přednášek apod."

čtvrtek, 23 únor 2017 21:24

Děkujeme za poptávku

Do vaší e-mailové schránky by mělo přijít potvzení přijetí poptávky. Na jejím základě se spojíme s našimi odborníky a ozveme se Vám co nejdříve.

V případě nejasností nás prosím kontaktujte na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

čtvrtek, 23 únor 2017 16:31

Děkujeme za registraci

Do e-mailové schránky by vám měl přijít potvrzující e-mail. Pokud ne, kontaktujte nás: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 Na základě znalosti procesů krizového a havarijního řízení poskytujeme ucelenou sadu nástrojů a postupů pro podporu tvorby havarijní a krizové dokumentace.

úterý, 19 leden 2016 09:40

Centrum fyzioterapie

Registrované nestátní zdravotnické zařízení poskytující služby v oblasti fyzioterapie a rehabilitačního lékařství

Vývoj zařízení a technologických postupů používaných v zemědělství a dopravě

Vývoj nových potravinových výrobků se sníženou energetickou hodnotou, např. džem s obsahem steviolových glykosidů, technické řešení je chráněno užitným vzorem. Bez obsahu lepku, s posílenou nutriční hodnotou, např. směs pro přípravu bezlepkového pečiva se strukturálními vlastnostmi podobnými běžnému pečivu, založena na nutričně hodnotných bezlepkových moukách s využitím jejich přirozených vlastností bez přídavných látek.

úterý, 19 leden 2016 08:35

Robotika a embedded systémy

Oddělení robotiky a embedded systémů - Ústav aplikované informatiky

Kromě výuky odborných předmětů je nedílnou součástí oddělení aplikovaný výzkum a to zejména v oblastech: mikropočítačové techniky, inteligentních domů, mobilní a paralelní robotiky, embeded systémů, rozšířené reality a autonomních robotických prostředků. 

Strana 1 z 18