Super User

Identifikace izolovaných proteinů, proteinových směsí, proužků z PAGE gelů/2D elektroforézy. Analýza peptidů, posttranslačních modifikací, DeNovo sekvencace. Label Free a iTRAQ kvantifikace

Administrování menších a středních sítí. Rozdělení (dle chronologického postupu) do třech podskupin:

  • Základy počítačových sítí, design a protokoly.

  • Správa aktivních prvků druhé vrstvy (přepínače).

  • Správa aktivních prvků třetí vrstvy (směrovače).

Ekoochranářské hodnocení lokalit 
Průzkumy fauny vybraných řádů hmyzu (zejm. Odonata, Orthoptera, Lepidoptera, Hymenoptera – Aculeata) a dalších členovců (pavouci, sekáči) na lokalitách určených k investiční výstavbě, nebo naopak ochraně, či změně kultury. Hodnocení významu lokality z lokálního i regionálního hlediska, posouzení vhodnosti současného hospodaření a návrhy péče o stanoviště.
Trvání zakázky vždy min. 1 rok.

Hodnocení ekologické účinnosti ekozemědělských dotací 
V souladu s rozvojovými cíly ČR a EU je vzrůstající podíl zemědělské půdy obhospodařován v nejrůznějších „ekologických“ režimech. Smyslem příslušných dotací je udržet hospodaření v krajině při zachování a posílení jejich ekologických funkcí, zejména ochrany biologické rozmanitosti.

neděle, 30 listopad 2014 12:46

Restaurační ekologie – Ekologie obnovy

Návrh vhodného managementu lokalit poškozených činností člověka či přírodní katastrofou 
U nás bohužel naprosto převládají drahé technické rekultivace narušených míst: rekultivace 1 ha výsypek nebo pískoven stojí cca 1.5 mil. Kč (bez následné péče).
1992 - 2008 stát vynaložil „na zahlazení následků hornické činnosti“ 37 mld Kč, firmy dalších 11 mld – valná část šla na rekultivace.
VĚTŠINA TĚCHTO PENĚZ BYLA ZBYTEČNĚ VYHOZENA!
Samovolné zarůstání (spontánní sukcese) narušených míst vede ve většině případů k lepším výsledkům než technické rekultivace a je zadarmo! (výjimky: toxická stanoviště, místa kde hrozí eroze nebo kontaminace okolí, místa specif. určení – např. rekreace).
Vyhodnotíme nejšetrnější návrh managementu jak k přírodě, tak k finančním prostředkům investora.

neděle, 30 listopad 2014 11:31

Molekulární parazitologie

Určení kmenů B. burgdorferi ve vzorku 
Určení kmenů Borrelia burgdorferi, které jsou přítomny ve vzorku molekulárně biologickými metodami s přesností větší v porovnání s jednoduchou PCR a realt-time PCR identifikací.


Identifikace patogenů v klíšťatech
Identifikace různých patogenů v klíšťatech (popř. v jiných vzorcích) molekulárně biologickými metodami.

Poskytované služby:

  • Přípravné kurzy matematiky a informatiky
  • Odborné poradenství v oblasti matematiky a informatiky
  • Výukové kurzy
čtvrtek, 27 listopad 2014 18:22

Úvod - B4i

Hledáte konkrétní službu, přístroj, odborníka na konzultaci, partnera pro smluvní nebo společný výzkum? Využijte databázi Bridge4Innovation

 

cara odd

úterý, 18 listopad 2014 07:33

Test

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Fakulta rybářství a ochrany vod
Ústav: Ústav akvakultury
Ulice: 458/102
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Tel.: +420 387 774 614
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specifikace

Laboratoř je zapojena do projektu hodnocení migrační prostupnosti toků v ČR, ve kterém řeší problematiku migrační průchodnosti nově postavených rybích přechodů v povodí Vltavy a ve vybraných lokalitách Libereckého kraje.Ve spolupráci se správami CHKO, NP Šumava a KRNAP se laboratoř zabývá monitoringem ichtyofauny a hodnocením ekologické stability rybích společenstev toků a nádrží v chráněných oblastech. Vyhodnocuje stávající způsoby rybářského obhospodařování, navrhuje a sestavuje nové metody rybářského managementu podporujícího biodiverzitu a ekologickou stabilitu vodního prostředí.

Ukázka:  

Podmínky

Individuálně dohodnuté předem.

 

pondělí, 03 listopad 2014 09:01

Technologie

Fakulta rybářství a ochrany vod 

Sekvenování mitochondriálních a nukleárních genů

Zemědělská fakulta

Biotechnologie