Super User

čtvrtek, 30 říjen 2014 08:11

Užitečné odkazy

Programy spravované Technologickou agenturou ČR:

Program ALFA: http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-alfa.html

Program GAMA: http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-gama.html  

Programy spravované Evropskou komisí:

Program Horizon2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020  

Programy spravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/neprehlednete-planujete-predkladat-svuj-projekt-do-noveho?highlightWords=vvv

čtvrtek, 30 říjen 2014 08:10

Manažerská knihovna

Podmínky zapůjčení

V případě zájmu o zapůjčení publikace nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Podmínkou zapůjčení je být studentem nebo zaměstnancem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nebo Biologického centra AV ČR v.v.i. a současně mít platnou čipovou kartu pro zapůjčení knih z Akademické knihovny JU. Management projektu si vyhrazuje právo odmítnout zapůjčení knihy bez udání důvodu.

Seznam knih manažerské knihovny

Pořadí Název Autor Rok ISBN
1. Aktuální   vzorové smlouvy pro obchodní styk: vzory smluv a právních podání pro   každodenní podnikatelskou praxi odpovídající harmonizaci práva ČR a EU Knoblochová   Vladimíra 2010  
2. Efektivní   systém řízení strategie: nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření   konkurenční výhody Kaplan Robert S. 2010 978-80-7261-203-1
3. Ekonomický   slovník Hindls Richard 2003 80-7179-819-3
4. Facilitace: jak vést skupinová setkání? : postupy pro vedení pracovních skupin,   skupinových diskusí, skupinové plánování a řešení problémů Bednařík Aleš 2007  978-80-904071-0-7
5. Inovace v   malém a středním podnikání Jáč Ivan 2005  80-251-0853-8
6. Intenzivní   kurz vedení lidí: 150 praktických cvičení a technik rozvíjejících manažerské   schopnosti Clegg Brian 2004 80-251-0356-0
7. Jak   prodávat, když nikdo nekupuje: a jak prodávat ještě více, až lidé a firmy   kupovat začnou Lakhani Dave 2010 978-80-247-3309-8 
8.  Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět Plamínek Jiří 2008 978-80-247-2706-6
9.  Management Donnelly James H. 1997 80-7169-422-3
10.  Management: [co je management, proces řízení, obsah řízení, manažerské dovednosti] Bělohlávek František 2006 80-251-0396-X
11.  Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita Veber Jaromír 2009 978-80-7261-200-0
12.  Management a organizační chování Cejthamr Václav 2010 978-80-247-3348-7
13.  Management ve zdravotnictví Gladkij Ivan 2003 80-7226-996-8
14. Manažerská ekonomika Synek Miloslav 2007 978-80-247-1992-4
15.  Marketing management  Kotler Philip  2007 978-80-247-1359-5 
16.  Marketing služeb:efektivně a moderně Vaštíková   Miroslava  2008 978-80-247-2721-9
17. Moderní marketing Kotler Philip 2007  978-80-247-1545-2
18. Otevřená inovace: přístup překračující známé meze Muška Milan 2009 978-80-89364-08-4
19. Právo a reklama v praxi Winter Filip 2007  978-80-7201-654-9
20. Projektový management: systémový přístup k řízení projektů, plán a rozpočet projektu, řízení projektových týmů, kontrola postupu projektu, řízení projektových rizik, osobnost manažera Svozilová Alena  2006 80-247-1501-5
21.  Projektový management podle IPMA : znalostní kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3, mezinárodní certifikace projektových manažerů… Doležal Jan 2009 978-80-247-2848-3
22.  Retail marketing Bárta Vladimír 2009 978-80-7261-207-9
23.  Rétorika a prezentace: 7., aktualizované vydání Hierhold Emil 2008 978-80-247-2423-2
24. Rozvíjejte své vůdčí schopnosti Maxwell John C. 2001 80-7205-829-0
25. Rozvoj a vzdělávání manažerů Folwarczná Ivana 2010 978-80-247-3067-7
26. Řízení inovací: zavádění technologických, tržních a organizačních změn Tidd Joseph 2007 978-80-251-1466-7
27. Speed lead: jak zrychlit a zjednodušit vedení lidí, projektů a týmů Hall Kevan 2008 978-80-7261-182-9
28. Strategická analýza Sedláčková Helena 2006 80-7179-367-1
29. Strategické řízení: teorie pro praxi Keřkovský   Miloslav 2006 80-7179-453-8
30. Strategie firemní komunikace Stejskalová Dita 2008 978-80-7261-178-2 
31. Strategie modrého oceánu: umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry Kim W. Chan  2005 80-7261-128-3
32. Systémy médií v postmoderním světě : tři modely médií a politiky Hallin Daniel C. 2008 978-80-7367-377-2
33. Teambuilding: 50 krátkých aktivit Miller Brian Cole 2007 978-80-251-1618-0
34. Teambuilding workshop : trénink týmových dovedností Payne Vivette 2007 978-80-251-1588-6
35. Techniky public relations, aneb, Jak pracovat s médii Bajčan Roman  2003 80-7261-096-1
36. Time management : efektivní hospodaření s časem - klíčová součást beneopedie Gruber David 2009 978-80-7261-211-6
37. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku Drucker Peter Ferdinand 2007 978-80-7261-066-2
38. Velká kniha   manažerských dovedností Jay Ros 2006 80-247-1279-2
39. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů Srpová Jitka 2010 978-80-247-3339-5
40. Stavební kniha 2009 - Připravujeme stavbu rodinného domu Marie Báčová a spol. 2009 978-80-87093-84-9
         

 

 

čtvrtek, 30 říjen 2014 08:09

Dokumenty ke stažení

Opatření rektora o zřízení a činnosti Rady pro komercializaci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

Opatření rektora o nakládání s nehmotnými statky (R274_2014)

Oznámení původce/spolupůvodce

(Příloha č.1 Opatření R274 o nakládání s nehmotnými statky)

Uplatnění výsledku vůči původci/spolupůvodci (Příloha č. 2 Opatření R274 o nakládání s nehmotnými statky)

Schéma zajištění ochrany předmětů průmyslových práv na JU (Příloha č. 3 Opatření R274 o nakládání s nehmotnými statky)

List popisu dílčího projektu/záměru (Příloha č. 4 Opatření R274 o nakládání s nehmotnými statky)

Průběžná zpráva o řešení dílčího projektu (Příloha č. 5 Opatření R274 o nakládání s nehmotnými statky)

Závěrečná zpráva o řešení dílčího projektu (Příloha č. 6 Opatření R274 o nakládání s nehmotnými statky)

Schéma komercializace poznatků na JU (Příloha č. 7 Opatření R274 o nakládání s nehmotnými statky)

čtvrtek, 30 říjen 2014 08:08

Duševní vlastnictví na JU

Od 28. 2. 2014 platí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) nové opatření rektora o nakládání s nehmotnými statky (R 274_2014). Na vzniku tohoto opatření se významnou měrou podílela Kancelář transferu technologií JU (KTT JU), jeho cílem  je zajištění účinné ochrany vědeckých výsledků vytvořených v rámci JU a efektivní využívání a šíření těchto výsledků formou výuky, publikací a transferu technologií.

Přílohu č. 1 k tomuto opatření tvoří formulář ´Oznámení původce´. Tento formulář je povinen vyplnit každý původce, který vytvoří výsledek způsobilý průmyslově-právní ochrany a odevzdat ho svému přímému nadřízenému a KTT JU.   KTT JU nabízí pomoc a asistenci při jeho vyplňování.   Výše zmíněný formulář, kompletní znění nového opatření i všechny ostatní přílohy naleznete ZDE.

čtvrtek, 30 říjen 2014 08:06

Firmy

Kancelář transferu technologií aktivně vyhledává partnery pro budoucí spolupráci.

Proč spolupracovat?

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost zprostředkování využití přístrojů a know-how Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Umožníme Vám inovovat produkt nebo vyřešit problémy se kterými se při vývoji potýkáte, a to pomocí:

  • špičkových přístrojů, které pro Vás mohou být cenově nedostupné, nebo jejich pořízení finančně neefektivní
  • odborníků, kteří Vašemu problému rozumí a poradí Vám s jeho řešením
  • nabídky služeb, které nejsou v běžném komerčním prostředí v tuzemsku dostupné

Co pro Vás a Vaší firmu spolupráce znamená?

  • získání konkurenční výhody
  • zvýšení prestiže u obchodních partnerů
  • budování nové image založené na inovacích

 

Hledáte konkrétní službu, přístroj, odborníka na konzultaci, partnera pro smluvní nebo společný výzkum?

  • Využijte internetový portál Bridge4Innovation.
  • Nebo nás kontaktujte. Domluvíme Vám schůzku, konzultaci nebo školení s našimi nejlepšími odborníky

 

Zajímá Vás, co konktrétně může Jihočeská univerzita nabídnout? Prohlédněte si Katalog vybraných pracovišť:

 

čtvrtek, 30 říjen 2014 07:56

Výzkumníci

 

Nakládání s duševním vlastnictvím na JU

Od 28. 2. 2014 platí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích opatření rektora o nakládání s nehmotnými statky (R 274_2014). Jeho cílem je zajištění účinné ochrany vědeckých výsledků vytvořených v rámci JU a efektivní využívání a šíření těchto výsledků formou výuky, publikací a transferu technologií.

Opatření rektora č. R 274 ke stažení.

 

Přílohu č. 1 k tomuto opatření tvoří formulář ´Oznámení původce´. Tento formulář je povinen vyplnit každý původce, který vytvoří výsledek způsobilý průmyslově-právní ochrany a odevzdat ho svému přímému nadřízenému a zároveň pracovníkovi Kanceláře transferu technologií.  

Kancelář transferu technologií nabízí pomoc a asistenci při jeho vyplňování.

 

Formulář ´Oznámení původce´ ke stažení

(Příloha č.1 Opatření R274 o nakládání s nehmotnými statky)

Schéma zajištění ochrany předmětů průmyslových práv na JU 

(Příloha č. 3 Opatření R274 o nakládání s nehmotnými statky)

Schéma komercializace poznatků na JU 

(Příloha č. 7 Opatření R274 o nakládání s nehmotnými statky)

 

Podrobnější informace lze nalézt v ´Průvodci pro akademické pracovníky´, který vznikl za účelem poskytnutí základní orientace v procesu ochrany duševního vlastnictví a v nakládání s nehmotnými statky v rámci univerzity.

čtvrtek, 30 říjen 2014 07:52

Kontakty


kontakt jctt

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kancelář transferu technologií
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice

60076658
DIČ
CZ60076658
Tel.
+420 389 032 191
Fax.
+420 387 772 033
E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky
vu8j9dvNáš tým 

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA

Vedoucí Kanceláře transferu technologií

Telefon: +420 389 036 040

Mobil: +420 702 027 182

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ing. Veronika Štěpánová

Manažerka komercializace IP

Telefon: +420 389 032 025

Mobil: +420 734 269 057

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Radka Pešková

Finanční a administrativní manažer projektu Interreg

Telefon: +420 389 036 041

Mobil: +420 702 027 180

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Edita Hronková

Finanční a administrativní manažer projektů TAČR

Telefon: +420 389 036 043

Mobil: +420 702 027 181

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Technologičtí skauti

EF

Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D., MBA

Telefon: +420 389 032 472

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

 

FF RGB POSITIVE

Ing. Ivana Vejskrabová

telefon: + 420 389 034 818

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

FROV

Ing. Václav Nebeský, Ph.D.

Telefon: +420 387 776 262

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PF RGB POSITIVE

Mgr. Dana Skálová

telefon: + 420 389 033 130

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PrF

RNDr. František Adamec, CSc.

Telefon: +420 387 776 262

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TF RGB POSITIVE

Mgr. Leona Šťastná

telefon: + 420 389 033 530

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

ZF logo CZ EN fakultni kratka verze

Mgr. Aleš Lang

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

ZSF RGB POSITIVE

RNDr. Karel Roháček, CSc.

Telefon: +420 389 037 613

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.