Super User

neděle, 04 leden 2015 13:48

Příklady úspěšných projektů

Interview se zajímavou osobností

Příklady úspěšných projektů

Reporty projektu B4I (zatím nevytvářet podstránku)

Reportáž

JAIP rozhovor 1 (zatím nevytvářet podstránku)

JAIP rozhovor 2 (zatím nevytvářet podstránku)

České Budějovice, 20. května 2015 – Dne 30. 4. 2015 byla na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) a Biologickém centru AV ČR (BC) ukončena realizace projektu Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková výše dotace činila více než 56, 4 milionu korun.

Výzkum a vývoj pro firmy z oblasti potravinářství, v tomto duchu se neslo setkání zástupců Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity s podnikateli, které se uskutečnilo na půdě Jihočeské hospodářské komory v úterý 19. 5.  O tom, že se jedná o aktuální téma, svědčil velký zájem ze strany účastníků, kterých se sešlo téměř pět desítek. Záměrem setkání bylo představit nové technologie vyvíjené akademickou sférou, které přinášejí nové možnosti ve výrobě či zpracování produktů

Zástupci Kanceláře transferu technologií  Jihočeské univerzity (KTT JU) se po návštěvě Číny vrátili s novými kontakty, tématy pro potenciální spolupráci a především zkušenostmi z oboru transferu technologií.

pondělí, 26 leden 2015 20:19

Úvod - JCTT

 JCTT - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kancelář transferu technologií JU -  PROFESIONÁLNÍ PODPORA  pro spolupráci akademické a komerční sféry

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity slouží všem fakultám a samostatným pracovištím univerzity. Jejím posláním je pomoci překlenout mezeru mezi vědeckými laboratořemi a komerční sférou.

Kancelář je také kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s univerzitou. Navazujeme spolupráci mezi firmami a vědeckými týmy jednotlivých fakult Jihočeské univerzity.

Pomáháme komerčním i nekomerčním subjektům.

Přenášíme znalosti a vynálezy z výzkumu do praxe

Hledáte:

 • Inovativní řešení pro své podnikání?
 • Partnera pro společný výzkum?
 • Servis pro ochranu duševního vlastnictví Vašeho vynálezu?

Získáte

 • Vyřešení technologických problémů
 • Konkurenční výhodu
 • Inovativní produkty, řešení bez nutnosti investic do vlastního vývoje
 • Spojení s vědeckými kapacitami Jihočeské univerzity

 

pondělí, 26 leden 2015 07:35

Organizační struktura KTT BC

Organizační struktura KTT BC:

prof. RNDr. František Sehnal, CSc.

Mentor KTT BC

T/ +420 387 775 056

E/  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Michal Schmoranz

Vedoucí KTT BC

T/ +420 387 775 060

M/ +420 777 468 683

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Petr Maršík

Manažer komercializace

T/ +420 387 775 060

M/ +420 777 468 681

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Irena Oravská

Manažer ochrany IP

T/ +420 387 775 055

M/ +420 777 468 682

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Irena Polívková

Projektová manažerka

T/ +420 387 775 504

M/ +420 734 315 300

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Michaela Bínová

Finanční manažerka

T/ +420 387 775 018

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technologičtí skauti:

RNDr. Jiří Peterka, Ph.D.

Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7 (nová budova, 2.p.č.dv.325) pracovní doba: 8.30-17.00

T/ +420 387 775 854

M/ +420 732 209 506

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.

Entomologický ústav Branišovská 31

T/ +420 387 775 245

M/ +420 728 049 491

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jiří Petrásek

Ústav půdní biologie Na Sádkách 7

T/ +420 387 775 762, +420 387 775 776

M/ +420 777 468 684

E/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pondělí, 22 prosinec 2014 09:00

O projektech

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kdo jsme?

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu, která byla zřízena již v roce 1991. V podmínkách ČR v oblasti vysokoškolského vzdělávání zaujímá specifické postavení. Specifikem jak výukové, tak výzkumné činnosti JU je symbiotické soužití v rámci jednoho kampusu s ústavy Biologického centra AV ČR, v. v. i. (BC AV ČR) – v současnosti největší mimopražské instituce AV ČR. Lze říci, že z hlediska studijního profilu je JU školou, která zahrnuje širokou škálu studijních oborů ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských. V současné době je ustálena a zpřehledněna struktura součástí JU a nově uskupené fakulty jsou na prahu nového rozvoje především kvalitativní povahy. S téměř 13 tisíci studenty je JU univerzitou střední velikosti v rámci ČR, avšak v podmínkách Jihočeského kraje jedinou takového významu s přirozeným spádovým centrem Jihočeského, Středočeského, Plzeňského kraje a kraje Vysočina, se silnými vazbami na Horní Rakousko a Dolní Bavorsko. JU je výzkumně orientovanou vysokou školou, kdy téměř čtvrtinu rozpočtu tvoří prostředky na výzkum a vývoj, přičemž za poslední období došlo ke zřetelnému nárůstu tohoto typu financování právě vysoce aktivní a efektivní činností výzkumných týmů.

Co děláme a pro koho?

Vzdělávání

Zajišťujeme terciární vzdělání (v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech) a dále další vzdělávání např. „Univerzita třetího věku“. Jsme otevřeni všem uchazečům o studium bez rozdílu pohlaví, rasového a etnického původu, věku, náboženství nebo sexuální orientace apod. Vytváříme podpůrné mechanismy, a to např. stipendia, zprostředkování ubytování a stravování apod.

Věda a výzkum

Realizujeme vědecko-výzkumnou činnost v ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských oblastech sledující současné a budoucí požadavky společnosti.

Spolupráce s praxí

Vychováváme odborníky pro trh práce s odpovídajícími znalostmi a kompetencemi, v rámci celoživotního vzdělávání nabízíme studium orientované na výkon povolání a zájmovou činnost. Poskytujeme služby s vysokou přidanou hodnotou při řešení přírodovědných, technických a humanitních problémů pro aplikační sféru (např. firmy, municipality, státní organizace apod.).

Kam směřujeme?

JU se chce stát vysoce konkurenceschopnou univerzitou 21. století, která si upevnění své významné postavení v žebříčku českých vysokých škol a bude zajišťovat a realizovat vzdělávání, vědu a spolupráci s praxí v nejvyšší kvalitě a s vysokou přidanou hodnotou.

Prioritní okruhy

 • rozvoj kvality i rozsahu pedagogické činnosti a doplňkových funkcí
 • rozvoj excelence a relevance v oblasti tvůrčí činnosti
 • rozvoj a optimalizace systému řízení
 • rozvoj a řízení lidských a materiálně-technických zdrojů

Dlouhodobé cíle

 • zvyšování kvality a excelence akademických činností s ohledem na profilaci jednotlivých součástí
 • zvyšování relevance aplikovaného výzkumu
 • inovace systému komercializace včetně forem spolupráce se subjekty hospodářské praxe v oblasti transferu technologií
 • prohlubování internacionalizace pedagogické činnosti a tvůrčích aktivit
 • posilování prvků profesionalizace v řízení včetně pokračování centralizace odborných obslužných funkcí
 • rozvoj dalšího a celoživotního vzdělávání

Kontaktní údaje

Adresa

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakuta
Studentská 13
370 05 České Budějovice

IČ: 60076658
Tel.: 389 032 022
Fax: 387 772 033
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.jcu.cz

Kde nás najdete?

Zobrazit mapu