Ochrana obyvatelstva, havarijní a krizové řízení

 Na základě znalosti procesů krizového a havarijního řízení poskytujeme ucelenou sadu nástrojů a postupů pro podporu tvorby havarijní a krizové dokumentace.

Centrum fyzioterapie

Registrované nestátní zdravotnické zařízení poskytující služby v oblasti fyzioterapie a rehabilitačního lékařství