Výzkum a vývoj v oblasti zemědělské, dopravní a manipulační techniky

Vývoj zařízení a technologických postupů používaných v zemědělství a dopravě

 • tvorba výkresové dokumentace, možnost 3D vizualizace
 • optimalizace technologických postupů pomocí počítače
 • analýza a zpracování dat 

3D vizualizace 02

Ověřování environmentálních dopadů činnosti zemědělské techniky na životní prostředí

Ošetření povrchů plazmovým výbojem 

 • anorganické materiály  - modifikace povrchových vlastností, sterilizace
 • organické materiály - např. ošetření před hmyzem a houbami
 • vývoj zařízení pro ošetření semen pomocí plazmového výboje za účelem ochrany semen a zvýšení výnosu

Centrum nejlepších dostupných technik - BAT centrum JU

BAT centrum JU je špičkově vybavené pracoviště, které svou činnost zaměřuje na návrh a ověřování nejlepších dostupných technik v zemědělství (tzv. BAT technik - Best Available Technique).

horiba

 

Cílem činnosti BAT centra JU je posoudit dopady technologií použitých v zemědělské výrobě na životní prostředí a získané informace poskytnout orgánům státní správy jako podklad pro další rozhodování. V praxi by tak měly být v budoucnu používány jen takové technologie, jejichž negativní vliv na životní prostředí je minimální, a to při zachování ekonomické únosnosti a splnění přísných kritérií kladených na welfare zvířat.

Navržené technologie jsou cíleně ověřovány v poloprovozních a provozních podmínkách přímo na farmách.

BAT centrum sestává z několika specializovaných laboratoří vybavených špičkovou měřicí technikou:

 • laboratoř pro stanovení emisí a imisí zátěžových a skleníkových plynů
 • laboratoř měření hluku a koncentrace prachových částic
 • laboratoř pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
 • laboratoř etologie hospodářských zvířat
 • laboratoř pro měření zápachu

Měření:

 • emisí a imisí plynů
 • koncentrace prachu
 • hlukové zátěže
 • koncentrace pachových látek

 

RNDr. Růžena Štemberková

Mobil: +420 702 027 182

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.