Malý kulatý stůl - Kreativní příhraničí

V rámci aktuálně řešeného projektu zaměřeného na znalostní transfer nazvaném Kreativní příhraničí byl dne 16.6.2022 zorganizován Jihočeským vědeckotechnickým parkem, Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity a odborem kultury a památkové péče KU JK malý kulatý stůl s kreativci Jihočeského kraje.

Všichni zúčastnění byli rozděleni do pěti základních pracovních skupin (hudba, scénické umění; knihy, tisk; výtvarné umění, design, architektura; film, vysílání, SW a herní průmysl; aktéři a instituce v JČK). V rámci skupin následně pracovali a diskutovali témata, kterými byla Komunikace, Zdroje financování a Bariéry v realizaci svých aktivit a jejich odstraňování. Diskuze byla velmi živelná. Všichni zúčastnění se na závěr shodli na potřebě se pravidelně scházet a vyměňovat si vzájemné informace a impulzy k dalšímu rozvoji.

 

DSCF9503 mensi DSCF9509 mensi

final logo 02

Národní průmyslový summit 2022

Dne 10.6.2022 se konal Národní průmyslový summit. Hlavním tématem byla oblast energetiky a aktuálních nepříznivých trendů v této oblasti. Akce se konala po covidové pauze a byla přislíbena účast předních představitelů vlády a předních českých zástupců průmyslu.

Zastoupení vlády nakonec nebylo tak silné a zastoupení přední linie vzala do rukou paní ministryně Helena Langšádlová. Z odborníků k diskutovaným tématům se summitu zúčastnili náměstci ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu.

Program byl pojat formou moderovaných panelových diskuzí. Probíraná témata byla aktuálně velmi aktuální a ožehavá, na úvod zaznělo od moderátora akce pana Jakuba Železného pesimistické konstatování o tristním stavu českého průmyslu, které bylo doprovozeno tvrdými daty při prezentaci paní Aleny Burešové, senior manažerkou pro průmysl z Národní centra průmyslu 4.0.

Následné debaty upozornily na slabá místa, na nedostatečnou koncepci, nepřipravenost a nelibost situaci urychleně řešit.

 

286135195 734168181335544 4106524705005133815 n 286537249 587568409407491 5281414064825239039 n

Lisabon 2022 - twinning a konference ASTP

Ve dnech 18. – 20.5.2022 proběhla konference ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professional). Po dvou letech výhradně on-line setkání šlo o první osobní setkání členů transferové komunity z celého světa. Téma konference znělo: „The Many Faces of Knowledge Transfer“. Zaměření přednášek, workshopů a panelových diskuzí bylo tedy více směrem ke znalostnímu transferu. Témata jednotlivých sekcí byla velmi zajímavá a aktuální. K navázání nových kontaktů přispěli networkingové akce a hromadné společenské události, jako byl welcome drink na úvod konference a večeře ve druhém dni, po hlavním celodenním programu.

KTT JU se spolu s KTT Západočeské univerzity zúčastnila před začátkem konference ještě twinningu na University of Lisboa. Zástupkyně místního transferového centra nás seznámili s ekosystémem transferu znalostí a technologií v Portugalsku. Součástí lisabonské univerzity je veliký firemní inkubátor, který je neustále vytížený. Podmínky pro zasídlení firem jsou pro zaměstnance a studenty univerzity velmi příznivé a dostává se jim podpory ve formě poradenství v jakékoliv fázi jejich podnikání. Zaměření a podpora start-up firem je zde zřejmá.

Účast na twinningu a konferenci ASTP byla realizována za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně v rámci projektu Rozvoj JU - Kapacity pro VaV II, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014638 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 52096186033 df4e87eca7 o285333419 722493755833861 2529223201470908158 n285823675 1005916126754712 4779991983704002936 n285565433 561377378718541 5052509987552830517 n285428581 462785725655903 8174976752733629939 n

JU navštívila velvyslankyně státu Izrael

Dne 01.06.2022 přijal rektor Jihočeské univerzity pan prof. Bohumil Jiroušek společně s panem prorektorem doc. Luďkem Berecem a paní prorektorkou doc. Radkou Závodskou paní velvyslankyni státu Izrael.

V rámci tohoto prvního setkání s paní velvyslankyní Anna Azari byla představena Jihočeská univerzita a její dosavadní spolupráce s univerzitami ve státě Izrael a dále činnosti v oblasti transferu technologií a transferu znalostí s konkrétními příklady úspěšné komercializace.

Paní velvyslankyně se zajímala o spolupráci s investorskými skupinami a obchodními činnostmi kanceláře. Dále také o spolupráci s Krajským úřadem i o mechanismus inovačních voucherů a jejich naplňování.

 

284633554 537737851192768 4793697939150425203 n 284786956 542020644174523 3736840827865596450 n 284726492 543858447319214 3428842946921120120 n 284598013 725562475530737 3186195990027165271 n

Monitorovací výbor Interreg ČR-Bavorsko 21-27

Dne 12. 5. 2022 proběhlo první zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg Bavorsko – Česko 2021 – 2027, které se uskutečnilo v Českých Budějovicích.

V rámci tohoto monitorovacího výboru poprvé v roli člena výboru usedl zástupce národní platformy Transfera.cz na základě dlouhodobé spolupráce v oblasti přeshraniční územní spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Národní spolek Trasnfera.cz je zastoupen místopředsedkyní spolku RNDr. et Mgr. Růženou Štemberkovu, Ph.D., MPA a v případě její nepřítomnosti předsedkyní spolku RNDr. Evou Janouškovcovou Ph.D., LLM.

V rámci prvního zasedání byl schválen:

- Jednací řád

- Pravidla způsobilosti výdajů

- Způsob hodnocení projektů

- Rámcové podmínky Fondu malých projektů.

V závěru byl představen komplexní monitorovací systém.

 

20220512 092208 20220512 092214 20220512 104712 20220512 151215

 

 

Mapathon v Deggendorfu

V pátek 6. 5. 2022 se delegace z Jihočeské univerzity, Jihočeského vědeckotechnického parku a zástupců kulturního a kreativního průmyslu z Jihočeského kraje zúčastnila akce zvané Mapathon. Akce byla pořádána Technickou univerzitou Deggendorf na místní fakultě informačních technologií. 

Věcnou náplní akce bylo zmapovat a zadat do speciální aplikace kulturní akce, projekty, místa nebo instituce. Vyústěním mapathonu bude výstup v podobě zmapované příhraniční oblasti Jihočeského kraje a Bavorska v oblasti kulturně kreativního průmyslu. 

Mapathon byl jednou z hlavních akcí pořádanou Technickou univerzitou Deggendorf jako partnera projektu Kreativní příhraničí / Grenzland Kreativ. Projekt realizuje KTT JU v pozici hlavního partnera.

Fotografie z akce na FB KTT.

final logo 01  logo ETZ EU

Europa-Gipfel 2022, Fürstenstein

Dne 8. 5. 2022 se po dvou letech opětovně uskutečnila akce s názvem EUROPA-GIPFEL.

Organizátorem byl bývalý poslanec bavorské zemské vlády a dnešní honorární konzul Chorvatska Konrad Kobler. Této akce se zúčastnili čelní představitelé a zástupci německého parlamentu i bavorské zemské vlády v čele s ministryní pro zahraniční záležitosti Melanií Huml. Tato akce měla výrazný přeshraniční přesah, neboť se jí účastnili zástupci z Čech, Maďarska, Německa, Rakouska, Malty i Chorvatska.

Jihočeská univerzita byla zastoupena prostřednictvím vedoucí Kanceláře transferu technologií, která měla tu čest přednést příspěvek na téma Inovace a Evropa.

Velmi diskutovaným tématem byla však i otázka společné bezpečnosti v rámci Evropy a podpora Ukrajiny.

 

279803975 747177916474358 2236997455593736490 n 279808256 3136198606596840 1575604004370219792 n 279896820 290746919802876 7706498216006199755 n 279868958 427761925829866 8294515159705411642 n

Inovace JU v kytarové hudbě ve slovenském časopisu transferu technologií

Rozsáhlý článek o technologii, která zajistí změnu hraného zvuku kytary, byl uveřejněn ve slovenském časopise transferu technologií. Technologické řešení zvané LongHand, protože jde pomyslně o prodlouženou ruku hudebníka, je inovací z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Autory jsou pan dr. Ladislav Ptáček a pan dr. Milan Novák. 

Technologie na počátku letošního roku získala průmyslově právní ochranu Evropského patentu.

Odkaz na celý časopis zde, článek začíná na straně 60.

 

 

Speciální číslo časopisu AULA

Aktuální číslo vysokoškolského časopisu AULA má podobu speciálního dvojčísla se zaměřením na transfer technologií. 

V tomto vydání se dočtete o aspektech transferu znalostí a technologií z různých úhlů pohledu. 

Vydání tohoto tématického čísla bylo iniciováno národním spolkem Transfera.cz.

 Odkaz na celé číslo časopisu zde.

 

web logo csvs

Schůzka se zástupci Ministerstva zahraničních věcí

Dne 22.04.2022 se na půdě Jihočeského vědeckotechnického parku uskutečnil Kulatý stůl se zástupci Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo zahraničních věcí zastupoval  náměstek ministra  Mgr. Jiří Kozák a ředitel odboru ekonomické diplomacie PhDr. Marek Svoboda. Jihočeská univerzita byla zastoupena panem prorektorem pro vědu a výzkum doc. Ing. Luďkem Berecem, Dr., vedoucí Kanceláře transferu technologií RNDr. et Mgr. Růženou Štemberkovou, Ph.D., MPA, děkanem Zemědělské a technologické fakulty JU doc. Ing. Petrem Bartošem, Ph.D a tajemníkem fakulty Mgr. Michalem Marušákem.

Celou akci organizovala Jihočeská hospodářská komora  a jejím garantem byla Ing. Dana Feferlová. Hlavním tématem Kulatého stolu byla diskuze  nad nástroji a službami ekonomické diplomacie pro podporu exportu a podpora internacionalizace vědy a výzkumu tedy vědecké diplomacie.

MZV

«StartPrev3456789101112NextEnd»
Page 8 of 52