Infolist č.22 - zásadní novinkou je založení BioCanim a.s.

Kancelář transferu technologií JU vydává další Infolist, již s pořadovým číslem 22.

Hlavní "breaking news" je založení první spin-off společnosti Jihočeské univerzity. Akciová společnost BioCanim byla založena podpisy ustavujících dokumentů dne 9.3.2023. Více k tomuto v úvodu Infolistu.

Dalšími novinkami v tomto vydání Infolistu jsou informace o hlavních výstupech ukončených projektů, o nově uzavřených licenčních smlouvách, pozvánky na zajímavé akce a tak dále. 

Ke stažení zde: Infolist č. 22 a také na záložce Ke stažení.

Kreativní příhraničí - hlavní výstupy projektu

Projekt Kreativní příhraničí, který byl realizován v rámci přeshraniční spolupráce v programu Interreg ČR - Bavorsko, přinesl mnoho zásadních podnětů v oblasti spolupráce v kulturním a kreativním průmyslu. Zároveň splnil očekávané cíle a byly zpracovány a vydány dokumenty, které napomohou dalšímu rozvoji a spolupráci.

Hlavními výstupy projektu jsou:

Katalog opatření pro kulturní a kreativní odvětví v Jihočeské regionu a Dolním Bavorsku

Katalog opatření vzešlých z projektu Kreativní příhraničí je určen obcím, městům, institucím i samotným kulturním a kreativním aktérům, kteří se zajímají o současný stav kulturních a kreativních odvětví v Jihočeském kraji. Závěry lze využít k podpoře kulturních a kreativních odvětví formou strategických dokumentů, nástrojů a podpůrných programů a k podněcování vzniku skupin a sítí spolupráce.

Čj verze

Aj verze

Metodika mapování kulturního a kreativního průmyslu

Čj verze

Aj verze

 

Metodika pro tvorbu sítě a její aktivity

Čj verze

Aj verze 

 logo ETZ EU

Schůzky ke kůrovcové sondě

V rámci pokročilého jednání s investorem výroby a distribuce sondy na monitoring kůrovcem napadaných stromů se uskutečnila jednání přímo s potenciálními koncovými uživateli. Konkrétně se tentokrát jednalo o Správu Národního parku Šumava a o Správu Lesů ČR, konkrétně na Lesním závodě Boubín.

Schůzek se účastnili zástupci společnosti NeraAgro, autoři předmětné sondy z Přírodovědecké fakulty a dále KTT JU.

Pro správu Národního parku Šumava šlo o naprostou novinku, se kterou ještě neměli dosud příležitost se seznámit. V návaznosti byly poskytnuty podpůrné materiály pro bližší představení kůrovcové sondy.

Na Lesní správě Boubín již měli představitelé příležitost si zařízení vyzkoušet v rámci průběžného testování v průběhu řešení dílčího projektu a jednání tedy představovalo spíše diskusi pro další možná vylepšení a využití.

Zástupci kanceláře transferu technologií JU následně rozvinula jednání se zástupci investora NeraAgro a v tuto chvíli se jako pravděpodobná a chtěná forma další komercializace tohoto unikátního řešení jeví založení spin-off firmy.

328099832 856374852095227 431907055693700418 n 328774365 601608968065687 6698373014108470678 n

Zasedání Rady komercializace JU

Dne 15.2.2023 se konalo zasedání Rady komercializace Jihočeské univerzity.

Při té příležitosti proběhla prezentace dílčích projektů z programu Technologické agentury GAMA 2. Hlavní řešitelé prezentovali dosažené výsledky svých projektů.

Výstup jednoho dílčího projekty, Přepravní palety z papírové lepenky, byl vybrán do finále soutěže Transfera Technology Day 2022, kde hlavní původce, pan Ing. Radek Toušek, Ph.D., nemohl být přítomen a bylo mu tedy při této příležitosti předáno získané ocenění.

Dále byly na programu prezentace technologií přihlášených do soutěže JU INnovation. Jedná se o tři technologie: 

Návrh a vývoj kamerové sondy pro monitoring kůrovce ve vyšších patrech lesních porostů - řešitelé: Ing. Milan Novák, Ph.D., RNDr. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D., Mgr. jakub Geyer

  • - Obohacený jogurt se zvýšeným obsahem proteinů a s rostlinnými antioxidanty -  řešitelé: Ing. Hedvika Bártová, doc. Ing. Eva Samková, Ph.D., doc. Ing. Eva Dadáková, Ph.D. a kol.

- Přelivový žlab pro skápění biofiltru a skrápěcí biofiltr s tímto přelivovým žlabem - řešitel: Ing. Ján Regenda, Ph.D.

Rada komercializace následně rozhodne o vítězi této soutěže, který získá odměnu ve výši 10 000,- Kč.

327313733 1843339386011580 557278785318579670 n 327139217 762303715100696 672128060463343398 n 329382573 545010781029708 2220182786429514512 n 327562018 709195014278390 5901980972469000250 n 328166509 1507796299711080 485400830637780975 n

DATI - německá agentura pro transfer technologií

Zhodnocení ambiciózního kroku německé vlády v oblasti transferu technologií poskytla vedoucí KTT JU dr. Růžena Štemberková. 

"Velmi zajímavým krokem vlády v Německu je podpora transferu technologií v podobě velkorysého gesta a sice vybudováním federální agentury pro transfer technologií, jejímž cílem bude podpora přenosu výsledků z univerzit a výzkumných ústavů.

Tzv. Zukunftsstrategie zahrnuje ve svém řešení restrukturalizaci oblasti inovace a transferu ve světle 21.století, což bude zcela jistě i významný podnět pro etablování nově vznikající agentury. Její hlavní agendou by mělo být především financování místních služeb přenosu technologií, poskytování vzdělávacích kurzů, přilákání místního a vnitrostátního rizikového kapitálu pro začínající podniky a rozvoj regionálních sítí mezi výzkumem a podniky, a to za podmínky dodržování pravidel veřejných výdajů. DATI plánuje realizovat decentralizované inovační "regiony" po celém Německu, z nichž každý bude veden regionálními kouči."

Celý článek je zveřejněn na portálu vedavyzkum.cz, na Portálu transferu Akademie věd ČR a na Transfeře.cz.

 

 

Novinka z Evropského regionu Dunaj-Vltava: Cross Border Company Trips

Nová řada akcí zaměřená na prohlídky firem v rámci společného příhraničí bude brzy spuštěná první prohlídkou. Akce je určena pro manažery českých a bavorských firem. 

První akce se bude konat dne 15.3.2023 ve firmě Knaus Tabbert AG, která je zaměřena na výrobu motodomů a karavanů.

Organizátorem této řady akcí je Evropský region Dunaj-Vltava a region Freyung-Grafenau.

Pozvánka Cross Border Company Trips Knaus Tabbert AG 15.03.2023

Artificial Intelligence - kulatý stůl - ČR + Rakousko + Německo

Akce s názvem Trinational Round Table: Artificial Inteligence se bude konat dne 20. 4. 2023 v Pasově.

Akce má za cíl propojit experty na umělou inteligenci z českých, německých a rakouských vysokých škol.

Prezentovány budou aktuální výsledky výzkumu v oblasti strojového účení a souvisejících technologií.

Více informací o celé akci zde.

Europaregion logo

Nové delikatesy ze sladkovodních ryb na Jihočeské univerzitě

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se mimo jiné specializuje na výrobu potravin ze sladkovodních ryb, a to zejména z rybích druhů chovaných v jihočeských rybnících nebo vhodných pro chov v sádkách v ČR. V nabídce má již řadu produktů jako jsou např. polévky a studené saláty.

Novinkou v sortimentu jsou trvanlivé výrobky z čisté svaloviny těchto ryb: kapra, pstruha, tilápie, amura a tolstolobika. V nabídce je šest různých druhů, které jsou zakonzervované ve skle. Navíc jsou obohacené o příchuť, která byla pro daný druh vyhodnocena jako nejvhodnější. Jakou příchuť k danému rybímu druhu zvolit předcházela řada senzorických testování, aby nakonec byly zvoleny ty nejlepší kombinace.

Hlavní ověřovací proces ideálního postupu, tedy takového, aby čerstvá a uzená rybí svalovina vykazovala po termosterilizačním procesu požadované senzorické vlastnosti bylo předmětem projektu podpořeného z programu technologické agentury GAMA 2. Na tento dílčí projekt byl schválen Radou komercializace JU cca 1 mil Kč z projektu, který zajistila a administrovala Kancelář transferu technologií JU.

Proces výběru rybích druhů vhodných pro tento typ výroby byl vskutku komplexní. Na počátku bylo ve hře dvanáct rybích druhů, ze kterých nakonec vyšlo s očekávanými výsledky zmíněných pět. Stejně tak výběr příchutí byl rozsáhlý a zároveň zaměřen na vysokou kvalitu přidaného koření. Dbalo se na to, aby bylo jednodruhové, tedy čisté linie, nikoliv v příměsích.

Po zpracování prvních finálních výrobků byla zorganizována veřejná ochutnávková akce v rámci akce „Vodňanské rybářské dny“, ze které se pečlivě vedly záznamy a bylo provedeno statistické vyhodnocení. Stejně tak byla ochutnávka zajištěna na veletrzích a výstavách, kterých se pracovníci FROV JU účastnili, regionálně nejvýznamnější byla Země Živitelka, kde byly výrobky veřejností velmi kladně hodnoceny. Stejně tak ze strany zaměstnanců Technologické agentury, kde byla zajištěna ochutnávka v rámci vánoční akce (foto ze sídla TA ČR v Praze).

Konkrétně jsou aktuálně v nabídce fakulty tyto nové výrobky: Kapr s příchutí česneku, Tilápie s příchutí chilli, Amur s příchutí levandule, Pstruh na dva způsoby, a to s příchutí tymiánu a uzený a Tolstolobik uzený.

318160159 440207188323087 1505617644103607556 n 318636759 526061565909237 7955399635056872653 n

 

logo TACR zakl

 

Inovativní vzdělávací metodiky na PF JU

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v ČB vytvořila ve spolupráci se společností ENKI o.p.s. Třeboň inovativní vzdělávácí metodiky k velmi aktuálnímu tématu: Role vegetace v koloběhu vody a distribuce sluneční energie v krajině.

O významu a důležitosti vegetace v krajině a městech bude vzdělávání pomocí inovativních vzdělávacích metodik poutavé, atraktivní a prakticky zaměřené.

Více o publikacích určených pro odbornou ale i širokou veřejnost v článku zde. 

PF RGB POSITIVE         enki

Předmět Ochrana duševního vlastnictví - letní semestr 2023

Studijní předmět garantovaný Kanceláří transferu technologií proběhne i v letním semestru tohoto akademického roku.

Předmět je určen pro studenty všech fakult Jihočeské univerzity, bakalářského a magisterského studia. Plakát s hlavními informacemi k předmětu ke shlédnutí zde.

Vzhledem k uskutečňovaným legislativním a dalším relevantním změnám dějící se v oblasti průmyslově právní ochrany a měnícím se podmínkám a trendům je náplň předmětu neustále inovována a aktualizována. Asi jedním z těch zásadních trendů z posledních let je zakládání společností vzniknuvších díky výsledkům vědy a výzkumu na jejichž podstatě je firma postavena. Firmy s univerzitním duševním vlastnictvím se nazývají spin-off firmy. A právě i tato oblast je předmětem zásadních aktualizací náplně předmětu. A díky projektu financovaného z programu Evropské hospodářské pomoci (EHP fondy), který KTT JU realizuje s norskou inovační agenturou Apenhet sídlící v Oslu, může být sylabus obohacen o zkušenosti ze zahraničí. Právě Norsko je jednou ze zemí, kde je k zakládání spin-off firem přistupováno běžně, jako ke komercializaci duševního vlastnictví univerzit.

EEA grants4x

 

 

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 5 of 52