Nové publikace v oblasti transferu znalostí a technologií

Kancelář transferu technologií vydala zcela novou sérii publikací na téma transfer znalostí a technologií ve výzkumných organizacích.

Jedná se o výukové materiály jak pro studenty: "Přehled problematiky znalostního transferu ve výzkumných organizacích",

tak pro profesionály v této oblasti: "Specifika znalostního transferu ve výzkumných organizacích".

Doplňující materiál je srovnávací studie ekosystému v oblasti transferu znalostí a technologií v České republice a v Norsku: Transfer znalostí v České republice a Norsku.

Materiály jsou k dispozici také v anglickém jazyce.

Skripta pro studenty v anglickém jazyce: Overview of Knowledge transfer in Research Organizations.

Skripta pro profesionály v aglickém jazyce: Knowledge Transfer Specifics in Research Organizationss.

Srovnávací studie: Knowledge Transfer in Czech Republic and Norway

Zahájena byla mimo jiné distribuce skript skrze Evropský patentový úřad, který o publikace projevil značný zájem. Konkrétním distribučním kanálem bude síť poradenských center Patlib.

Uvedené publikace jsou výstupy projektu získaného z Fondů EHP 2019-2021, programu Vzdělávání s názvem "Rozvoj třetí role univerzit; Transfer technologií pro podporu inovací", registrační číslo: EHP-CZ-ICP-3-010.

EEA grants4x