RM Roadmap - vedoucí KTT JU součástí tematické skupiny

Research Management Road Map, častěji uváděná ve zkratce RM Roadmap je iniciativa EU v rámci projektu Horizon Europe. Po bezmála roce fungování byly zavedeny tematické skupiny pro efektivní řešení více konkrétních témat.

Ambasadorkou, neboli zástupkyní za ČR byla od samého počátku zvolena vedoucí KTT JU, dr. Růžena Štemberková. A nyní je navíc jmenována ambasadorkou tematické skupiny Research Knowledge & Technology Transfer. Do své funkce bude uvedena na konce ledna 2024. Bude tak mít dosah k relevantním novinkám a informacím z oblasti transferu znalostí a technologií a zároveň bude v centru dění při řešení této problematiky na evropské úrovni.

 

RMRoadmaplogohorizontal    EU logo

Nové publikace v oblasti transferu znalostí a technologií

Kancelář transferu technologií vydala zcela novou sérii publikací na téma transfer znalostí a technologií ve výzkumných organizacích.

Jedná se o výukové materiály jak pro studenty: "Přehled problematiky znalostního transferu ve výzkumných organizacích",

tak pro profesionály v této oblasti: "Specifika znalostního transferu ve výzkumných organizacích".

Doplňující materiál je srovnávací studie ekosystému v oblasti transferu znalostí a technologií v České republice a v Norsku: Transfer znalostí v České republice a Norsku.

Materiály jsou k dispozici také v anglickém jazyce.

Skripta pro studenty v anglickém jazyce: Overview of Knowledge transfer in Research Organizations.

Skripta pro profesionály v aglickém jazyce: Knowledge Transfer Specifics in Research Organizationss.

Srovnávací studie: Knowledge Transfer in Czech Republic and Norway

Zahájena byla mimo jiné distribuce skript skrze Evropský patentový úřad, který o publikace projevil značný zájem. Konkrétním distribučním kanálem bude síť poradenských center Patlib.

Uvedené publikace jsou výstupy projektu získaného z Fondů EHP 2019-2021, programu Vzdělávání s názvem "Rozvoj třetí role univerzit; Transfer technologií pro podporu inovací", registrační číslo: EHP-CZ-ICP-3-010.

EEA grants4x

Spolupráce se společností Agro-La

Inovovaná receptura k jogurtu s originální ovocnou složkou zFakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vznikla ve spolupráci se společností Agro-La, spol. s r.o. Receptura je chráněna Užitným vzorem č. 35737. Projekt vývoje tohoto nového produktu byl Kanceláří transferu technologií zalistován do inkubačního programu společnosti Faba Incube. Ta po prvotním představení zaměstnanci Kanceláře transferu technologií projevila zájem o tento inovativní produkt a chce se stát investorem pro uvedení tohoto produktu na trh.

Receptura je inovativní zcela novou ovocnou složkou (plody černého bezu + černý rybíz) a prodlouženou dobou minimální trvanlivosti bez jakýchkoliv přidatných látek.  Ta byla úspěšně otestována na dvojnásobnou délku než je aktuálně garantována u dnes běžně prodávaných jogurtů, tedy na 42 dnů.

V sídle společnosti Agro-La v Jindřichově Hradci proběhla dne 5.1.2024 první osobní schůzka celého zainteresovaného týmu. Na základě připravené ochutnávky byl zároveň vybrán konkrétní typ jogurtu, který bude vyráběn a dále testován na ještě delší možnou dobu trvanlivosti. Dále byla diskutováno rozšíření o  další novou ovocnou složka, kterou připraví na Fakultě zemědělské a technologické. Vybrána byla kombinace plodů černého bezu a maliny.

Navazovat budou nyní administrativní záležitosti vkladu duševního vlastnictví (Užitného vzoru) do nově založené firmy LLONG.

 

404105612 387177113891681 6587960026294577758 n 404960091 7976257029056821 8543854170262415403 n

Antivirové nanomateriály - výstup TAČR GAMA 2 - publikovány v prestižním americkém časopise

Výsledek dílčího projektu realizovaného v rámci centrálního projektu spolufinancovaného za pomoci programu GAMA 2 Technologické agentury ČR dosahuje úspěchů na vědeckém poli. Článek pojednávající o technologii byl publikován v prestižním americkém časopise ACS Applied Nano Materials.

Kancelář tranferu technologií JU tento projekt administrovala a technologii vede ke komercializaci.

Celý článek byl zveřejněn na webových stránkách přírodovědecké fakulty.

černá

 

Cena Inovace roku 2023 - Černý česnek z FZT JU

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně již od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku pod záštitou prezidenta republiky. Za uplynulých 27 ročníků soutěže bylo uskutečněno 7.555 konzultací, bylo předloženo 400 přihlášek a hodnoceno 324 inovačních produktů (výrobků, postupů, služeb). Počet oceněných inovačních produktů bylo 302, z toho bylo uděleno 51 ocenění Cena Inovace roku.

Cílem soutěže je ohodnotit a ocenit nejlepší inovační produkty v ČR, ve všech oborech. Přihlášky mohou podávat malé, střední i velké firmy se sídlem v ČR. Podmínky soutěže jsou následující:  

- do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba);

- přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi).

V letošním roce se ucházelo o toto prestižní ocenění celkem 134 inovativních technologií.

Do této soutěže se nám za Kancelář transferu technologií v letošním roce podařilo přihlásit technologii z Fakulty zemědělské a technologické a sice: „Způsob přípravy černého česneku s antioxidační aktivitou a černý česnek připravený tímto způsobem“. Naše technologie byla vyhodnocena jako TOP 10 v rámci CENA INOVACE ROKU 2023, což je mimořádný úspěch. Za kolektiv původců technologie na slavnostním večeru představil a ocenění převzal dr. Jan Bedrníček spolu s vedoucí kanceláře transferu technologií.

404688182 1084426569234739 5802924637549442951 n 404697849 556728053325114 2057639115352937371 n 404973822 1395889547978632 5056692798744522778 n

 

 

Technology, Art, Humanities Creative and Innovation Center

Slavnostní představení TAH — Technology, Art, Humanities Creative and Innovation Center & Manifestu za spojení sil nových technologií, umění, společenskovědních a humanitních oborů se uskuteční dne 14.12.2023 od 16:00 hod v Technologickém centru UMPRUM.

Vytvořit kreativní a inovační centrum TAH je společným záměrem českých výzkumných organizací, které spatřují potenciál v propojování světů kulturních a kreativních odvětví, technologií a  humanitních a společenskovědních oborů. Zapojené organizace vnímají potřebu zvýšit mezioborovou spolupráci v oblasti celospolečenských výzev současných i  budoucích, jejichž řešení leží mimo dosah jednotlivých disciplín. Společnou vizí je vytvoření prostoru pro interdisciplinární kooperaci v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací, s cílem přinášet reálný pozitivní dopad na společnost a prostředí pro život. Budeme se na Vás těšit 14. prosince 2023 v 16 hodin v Technologickém centru UMPRUM (Mikulandská 134/5, Praha 1).

Prosíme o potvrzení vaší účasti do 7. prosince pod odkazem zde.

Pozvánka se všemi informacemi ke stažení zde.

Kompletní znění manifestu ke stažení zde.

Senior Care Fest

Festival Senior Care Fest se skládá z odborné konference, workshopů a výstav se změřením na péči o seniory. Akci pořádá ČVUT a Czech VR Agency. 

V rámci programu bude představen společný produkt, Sada virtuálních zážitků pro seniory s názvem VIREAS, který vznikl za spolupráce Teologické fakulty Jihočeské univerzity v ČB, ČVUT a společnosti AVRAR, která je mezi partnery akce.

Datum konání je 9.11.2023.

Místo konání: ČVUT, CIIRC, Praha.

Podrobný program akce je na webových stránkách akce nebo ke stažení zde: 1.strana, 2. strana

 

Workshop EHP: Úvod do transferu znalostí a technologií pro budoucí specialisty

Workshop v rámci projektu EHP-CZ-ICP-3-010 Rozvoj třetí odpovědnosti univerzit; Přenos technologií na podporu inovací se konal ke konci jeho realizace a mohly být představeny veškeré hlavní výstupy, kterých bylo v projektu dosaženo.

Kdy: 26. září 2023 od 15 hodin

Kde: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích                                

         Studentská 13, České Budějovice, I. patro, č. dveří 117

Program:

  • Představení fondů EHP, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v evropském hospodářském prostoru a k posilování        spolupráce s 15 evropskými státy
  • Informace o realizovaném projektu EHP-CZ-ICP-3-010 s názvem „Rozvoj třetí odpovědnosti univerzit; Přenos technologií na podporu inovací“ uskutečněného ve vzájemné spolupráci s norským partnerem
  • Stručné seznámení s aktivitami Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Ochrana duševního vlastnictví – základní pojmy, autorská a průmyslová práva, komercializace výsledků
  • Prezentace nového studijního materiálu tematicky zaměřeného na ODV a transfer znalostí jak pro studenty, tak pro profesionály

DSCF3657 m DSCF3653 m DSCF3669 m  EEA grants4x

3. ENIHEI Konference

Technická univerzita, Gabrovo, Bulharsko

5. – 6.10.2023

Uskupení ENIHEI (European Network of Innovative Higher Education Institutions) sestává z 38 univerzit napříč evropskou unií. Bylo založeno v minulém roce na žádost tehdejší evropské komisařky Mariy Gabriel, která požádala o existenci poradního orgánu pro oblast inovací ve vysokém školství. První setkání členů skupiny ENIHEI se uskutečnilo v září 2022 ve Španělské Salamance.

Za Českou republiku je zde jediný zástupce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zástupcem pro letošní setkání byla určena Kancelář transferu technologií JU.

Hlavním předmětem setkání a jednání bylo nastavení strategie komunikace a další směřování pracovních skupin, které jsou v ENIHEI zřízeny. V rámci tohoto setkání byly představeny tři pracovní skupiny:

-          Podpora žen ve vedoucích pozicích v „deeptech“

-          Učitelé jako nositelé inovací

-          Living labs

Dále bylo představeno nové logo ENIHEI, které vytvořil vybraný tým spolu s grafickým návrhem nejčastěji používaných materiálů jako jsou hlavičkové papíry, ppt. prezentace, roll-upy apod.

Diskuze nad nadnesenými tématy byla velmi plodná a aktivní. Nejvíce se diskutovalo o představení ENIHEI nové komisařce, pod kterou uskupení spadá. Protože byla jmenována v září letošního roku, a ještě nebyla příležitost s ní komunikovat. Rektor univerzity v Salamance byl pověřen tímto úkolem. Pro tuto příležitost bude sepsán dopis s popisy hlavních aktivit.

Na úplný závěr setkání byla naplánována exkurze v Technologické parku TU Gabrovo. Jedná se o novou budovu, která sestává z laboratoří vybavených nejnovějšími přístroji pro celou řadu oborů, zejména pro strojírenství, optiku a energetiku.

Příští setkání je naplánováno na 14. 12.2023. Universita Aveiro, Portugalsko.

Z pozice zástupce KTT byla témata diskuzí velmi zajímavá a tematicky přesná. Získali jsme pohled na tvorbu rozhodnutí, která mohou ovlivnit další podporu existence center transferu technologií napříč EU. Dáni tím, že bylo takováto skupina založena je zde silná podpora inovací a podnikavosti nejen vědeckých pracovníků univerzit, ale také studentů. Důraz je kladen na znalost průmyslově právní ochrany, na podporu výuky podnikání a v neposlední řadě na podporu vědeckých pracovníků, aby inovace nezůstávali skryté a šli s nimi do aplikační sféry. Z výčtu je patrné, že se z velké většiny jedná o rozsah činností center transferu technologií.

 

 DSC 0181 mensi DSC 0064 mensi IMG 20231006 153205 mensi

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 2 of 52