Schůzka na MŠMT u paní náměstkyně pro VŠ a VaV

Místopředsedkyně spolku Trasnfera.cz RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA s Ing. Veronikou Trajerovou představily transferovou komunitu Transfera.cz a její činnosti paní náměstkyni pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu prof. PaedDr. Radce Wildové, Csc.

V rámci společného setkání byly diskutovány otázky transferu technologií a transferu znalostí zejména z pohledu zvyšování informovanosti v této oblasti, popularizaci výsledků vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vedoucí k rozvoji potenciálu vysokých škol. Stejně tak sdílení dobré praxe v oblasti týkající se transferu znalostí a posílení společenské relevance vysokých škol, spočívající především v zapojení do společenské diskuze v otázkách transferu znalostí či propojení akademické a aplikační sféry i ve zvýšení počtu firem spolupracujících s vysokými školami a dosažení vyšších výsledků v oblasti komercializace.

Tato témata byla diskutována zejména v provazbě na strategický záměr MŠMT a to konkrétně:

-        Podpora rozvoje III. role univerzit (SZ2021+ „rozvoj země“).

-        Posílení rozvoje tvůrčí a vzdělávací činnosti ve spolupráci s komerčním i občanským sektorem s cílem poskytovat výstupy relevantní pro potřeby společnosti (SZ2021+ „role vysokých škol jsou propojené“, „výstupy relevantní pro potřeby společnosti“).

-        Vzdělávací aktivity pro studenty i akademické a neakademické pracovníky pracovníky (SZ2021+ „kompetence pro pracovní, osobní i občanský život“)

-        Inovační praxe (SZ2021+ „výstupy relevantní pro potřeby společnosti“).

foto all

 

Vedoucí KTT JU členkou Monitorovacího výboru Interreg Bavorsko-Česko

Zástupkyně spolku Transfera.cz byla jmenována v souladu s články 28, 29 a 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1059 ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropské územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti a pravidly programu Interreg Bavorsko – Česko 2021 – 2027 členkou RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA (zástupkyně členky výboru RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LLM.) a s hlasovacím právem v české části Monitorovacího výboru programu Interreg Bavorsko – Česko 2021-2027 za vysoké školy a výzkumné instituce.

Hlavní činností v česko-bavorském monitorovacím výboru je podpora výběru nejlepších z předložených projektů, věcné a objektivní ověřování účinnosti a efektivity vynakládaných finančních prostředků i navrhování případných úprav uvedeného programu.

  logo ETZ EU

Reportáž z uzavření smlouvy ZSF JU a Volary na TVPrachaticko

Reportáž ze slavnostního uzavření smlouvy mezi městem Volary a Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity ke shlédnutí na odkazu zde.

tvprachaticko

Návštěva projektových partnerů z Norska

V posledním březnovém týdnu je organizována návštěva Kanceláře transferu technologií ze strany projektových partnerů z Norska. V programu EHP, tzv. EEA Grants CZ-Education, obecně nazývané Norské fondy, je realizován společný projekt. Partnerem KTT JU je norská agentura Apenhet, jejíž zástupci navštívili Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. Jde o naplnění projektové Peer-learning aktivity, workshopu na téma Ochrana duševního vlastnictví, .

Na programu byla na úvod návštěva Ekonomické fakulty, kde byli uvítáni vedením fakulty v čele s paní děkankou, Dagmar Škodovou Parmovou. Následně jim byla představena učebna Virtuální reality. Více informací k návštěvě na Ekonomické fakultě pod odkazem zde.

Následně KTT a Apenhet uvedli své prezentace, ve kterých představili základní fungování transferu technologií a znalostí v ČR a Norsku. Prezentace provázeli rozsáhlé diskuze, protože téma bylo zásadní a poznatky velmi přínosné pro obě strany.

Pro zpestření byla vedoucí KTT, dr. Štemberkovou, zorganizována exkurze v Národním parku Šumava.

Týdenní program workhsopu je velmi nabitý a poznatky z něj získané značným dílem přispějí k dosažení výsledků společného projektu. 

277406532 694680978330286 2657308646118944167 n 277346669 957578378227211 4092717279381624590 n 277358265 2828177664151798 557788829114859185 n 277452858 777161116583067 8907809249172035810 n 1

EEA grants4x

Projekt Kreativní příhraničí má své logo

Česko-bavorský přeshraniční projekt Kreativní příhraničí / Grenzland Kreativ má své nové logo. Projekt realizovaný Kanceláří transferu technologií ve spolupráci s Ekonomickou fakultou JU, Jihočeským vědecko-technickým parkem, Odborem kultury a památkové péče, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Magistrátem města ČB na české straně a Technickou univerzitou Deggendorf a Niederbayern Forum E.V. na bavorské straně, je zaměřen na propojování hlavních aktérů v oblasti kulturního a kreativního průmyslu.

A právě nové logo, které je velmi moderní a nadčasové bude projekt prezentovat a napomáhat hlavním aktérům v komunikaci a interakci se širokou veřejností. Stane se jeho nedilnou součástí, tedy tzv. vizuální identitou projektu. Logo je zpracováno pro využití ve více barevných variantách. Bylo pamatováno na potřebu přeshraničního využití, je tedy buďto s názvem v obou jazycích, češtině i němčině, nebo pouze v jednom z nich. Lze jej tedy využít vhodně pro každou příležitost, ve vhodném formátu.

 

final logo 01final logo 04final logo 07

 

 

Infolist KTT JU č. 18

Infolist s pořadovým číslem 18. obsahuje aktuální informace týkající se transferu technologií a znalostí na Jihočeské univerzitě. Jsou jimi mimojiné informace o grantové podpoře Kanceláře transferu technologií, informace z konaných akcí a pozvánky na zajímavé tuzemské i zahraniční  akce.

18. číslo Infolistu KTT JU ke shlédnutí zde. Dále je vložen na záložce Ke stažení.

Další úspěch KTT JU v síti PATLIB

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity dosáhla dalšího zásadního úspěchu v síti Patlib. Patlib je síť odborných pracovišť, které poskytují expertní poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Jde o uskupení spadající pod Evropský patentový úřad.

KTT JU byla na základě vyhodnocení každoročního reportu posunuta na vyšší stupeň z hlediska rozsahu poskytovaných služeb. Dosud byla na druhém stupni, nyní je na nejvyšším, třetím stupni.

 

 epo logo 160b     patlib    jcttju pozitiv

Slavnostní uzavření spolupráce mezi JU a městem Volary

Dne 24.2.2022 byla při slavnostním podpisu smlouvy zpečetěna spolupráce mezi městem Volary a Jihočeskou univerzitou. Spolupráce se týká zdravotně sociální oblasti, konkrétně moderních trendů v péči o seniory. Zdravotně sociální fakulta stojí za vývojem metody, která zajistí péči o seniory a osoby se specifickými potřebami, které odpovídají aktuálním trendům a je pro koncové klienty výrazným zjednodušením životní situace. A právě tuto metodu převezme město Volary, respektive určená městská pracoviště.

Přidá se tím k ostatním jihočeským městům, které na vývoji metody částečně spolupracovali. Jsou jimi Tábor a Třeboň.

Spolupráce byla iniciována vedoucí Kanceláře transferu technologií JU, dr. Růženou Štemberkovou.

Slavnostnímu podpisu byli přítomni zástupci vedení univerzity, pan rektor prof. Bohumil Jiroušek, pan prorektor doc. Luděk Berec, za Zdravotně sociální fakultu paní děkanka dr. Ivana Chloubová a vůdčí osoba celého projektu paní doc. Adéla Mojžíšová. Moderování měla v rukou paní dr. Štemberková.

Slavnostní událost podepsání smlouvy o spolupráci byla kulturně obohacena výtvarným uměním pana starosty města Volary, Víta Pavlíka.

Ohlasy o akci v médiích:

Víc informací, kontakt s rodinou i komunitou a dobrá péče. Na to klade důraz model péče o seniory Jihočeské univerzity | České Budějovice (rozhlas.cz)

Reportáž v Jihočeské televizi – ve zprávách 27. 2. 2022

prachatickoNEWS.CZ

Volary využijí v péči o seniory výsledky výzkumu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity | Jižní Čechy Teď! (jcted.cz)

Deník

DJ5A5700 IG DJ5A5723 IGDJ5A5776 IG DJ5A5686 IG DJ5A5743 IG DJ5A5749 IG

Česko - německé dny zaměřeny na uhlíkově neutrální ekonomiku

Jako součást každoroční akce s názvem Hydrogen Days se letos koná jednodenní akce se zaměřením na spolupráci Česka a Německa v otázce uhlíkové neutrality. Akce se koná 23.3.2022 v Černínském pláci v Praze. Program navazuje zejména na nedávno vydané "vodíkové" strategie ze strany Česka a Německa.

Akce bude probíhat v anglickém jazyce.

Program akce bude nabitý přednáškami předních odborníků v dané oblasti. Úvodní slova budou přednesena vysokými státními úředníky obou zemí a zástupcem společnosti České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

Další informace a podrobný program ke shlédnutí zde.

banner hd2022 r01 1 300x300

 

Kancelář transferu technologií aktualizuje své směrnice

Kancelář transferu technologií vydává aktualizované směrnice týkající se hlavních činností kanceláře.

První směrnice byly zpracovány v návaznost na založení útvaru, tedy v letech 2013 a 2014. Nová směrnice resp. Opatření rektora o nakládání s duševním vlastnictvím a o ochraně důvěrných informací na JU (R 493), vydaná 13.1.2022,  byla potřebná s ohledem na vývoj oborové legislativy a také z důvodu již získaných zkušeností v průběhu let fungování naší kanceláře v rámci Jihočeské univerzity, zakomponování nových částí jako je protivlivový zákon, rozvedení částí týkající se autorskoprávní ochrany a zakládání společností start up a spin off.

15.12.2021 bylo vydáno inovované Opatření rektora o zřízení a činnosti Rady komercializace na JU (R 483), kde došlo k rozšíření kompetencí členů Rady pro komercializaci a rozšíření kompetencí i s ohledem k zakládání společností.

26.1.2022 bylo vydáno Optaření rektora, kterým se vydávají Pravidla pro zakládání spin-off společností na JU (R 494). V tomto případě jde o zcela novou směrnici, která vznikla na základě potřeby míti tuto problematiku ošetřenou.

JU RGB POSITIVE      jctttext pozitiv

«StartPrev45678910111213NextEnd»
Page 9 of 52