Všechny novinky - JCTT

Zemědělská fakulta slavnostně otvírá výukový minipivovar

V úterý 21.6.2016 bude na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích slavnostně otevřena nová budova pro praktickou výuku studentů.

Ochrana duševního vlastnictví ve výuce

Studenti Jihočeské univerzity měli v právě končícím letním semestru letošního akademického roku poprvé možnost přihlásit se na zcela nový předmět Ochrana duševního vlastnictví. Nový předmět byl nabízen jako volitelný a rozšířil nabídku Zemědělské fakulty, k tomuto rozšíření došlo zejména z iniciativy vedoucí Kanceláře transferu technologií, dr. Štemberkové, a děkana této fakulty, prof. Šocha.
Předmět byl určen pro začátečníky v tomto oboru a poskytl studentům přehled o právních platných úpravách v celé paletě duševního vlastnictví především pak v oblasti autorského práva a právní ochrany průmyslového vlastnictví, zejména vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek u nás i ve světě. Důraz byl dále kladen na pochopení tzv. třetí role univerzit – spolupráci s průmyslem a aplikační sférou reprezentovanou aktivitami označovanými jako ´transfer technologií a znalostí´, neboli přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe.
„Mluvila jsem o tom se studenty. Je to pro ně nové a lákavé téma. Nabídku nového předmětu přivítali a zcela určitě jim rozšířila povědomí o důležité oblasti, “ konstatovala dr. Štemberková, která výuku zajišťuje.
První možnost absolvování nového předmětu využilo 13 studentů oboru Agropodnikání, všichni jej úspěšně zakončili zkouškou s celkovým průměrem 1,8.

startup photos s

Personální změna v týmu KTT

ZSF SYMBOL RGB POSITIVEPočátkem července proběhne v týmu Kanceláře transferu technologií (KTT) změna na pozici technologického skauta Zdravotně sociální fakulty. Novým členem týmu se stane RNDr. Karel Roháček, CSc., který nahradí RNDr. Slavomíra Rakouského, CSc., jenž v létě odchází do důchodu.
Dr. Roháček je zkušeným odborníkem nejen v oblasti ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií. Působil po několik měsíců v Kanceláři transferu technologií Biologického Centra AV ČR, v.v.i (BC AV)., mimo jiné zde absolvoval vzdělávací kurzy „Technology Transfer Manager“, od stupně ‚Junior‘po stupeň ‚Expert‘. V průběhu svého působení v BC AV pracoval v oblasti biofyziky fotosyntézy a pro svůj výzkum vyvinul se spolupracovníky novou metodu, založenou na principu interference koherentního záření HeNe laseru. Funkční prototyp interferometrické aparatury, jakož i vyvinutá metoda, se staly předmětem českého (CZ 301826) a následně i amerického (US 8520215) patentu.
Od r. 2015 působí na Zdravotně sociální fakultě jako odborný asistent Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví.


Přejeme dr. Roháčkovi v nové funkci mnoho zdaru, zejména úspěšné navázání na dlouholetou spolupráci jeho fakulty s aplikační sférou a její další rozvoj.

Zároveň děkujeme dr. Rakouskému za práci v týmu KTT a přejeme mu pevné zdraví a mnoho tělesných i duševních sil v jeho další životní etapě. 

 

Technologický skaut FROV JU na Seafood Expo Global

Ve dnech 25.-28.4.  se v Bruselu konal veletrh Seafood Expo Global, kterého se zúčastnil i zástupce Kanceláře transferu technologiií,  technologický skaut Fakulty rybářství a ohrany vod. Tato akce patří mezi největší v oblasti ochodu s mořkými plody, své aktivity zde představilo více než 1 700 firem ze 75 zemí světa. Na veletrhu mimo jiné proběhlo jednání se zástupci skupiny Metro o dodávkách chlazených filet a opracovaných trupů z fakultní zpracovny ryb.

 

Seminář na téma dotačních možností z PRV

 

17. března 2016 proběhl v Klubu Akademické knihovny Jihočeské univerzity další ze série pravidelných seminářů pořádaných Kanceláří transferu technologií.  

Aktuálně z Kanceláře transferu technologií JU

15. 3. 2016 - Přinášíme vám stručný přehled událostí za poslední období  

Třeboňské setkání řasových biotechnologů

30.11.2015 proběhlo v Centru ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni první setkání řasových biotechnologů České republiky. Zastoupeno zde bylo 5 výzkumných pracovišť Akademie věd České republiky, 3 univerzitní pracoviště a 5 privátních firem, svou práci představili nejvýznamnější čeští odborníci na řasovou biotechnologii. 

News 3

České Budějovice, 20. května 2015 – Dne 30. 4. 2015 byla na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) a Biologickém centru AV ČR (BC) ukončena realizace projektu Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková výše dotace činila více než 56, 4 milionu korun.

News 2

Výzkum a vývoj pro firmy z oblasti potravinářství, v tomto duchu se neslo setkání zástupců Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity s podnikateli, které se uskutečnilo na půdě Jihočeské hospodářské komory v úterý 19. 5.  O tom, že se jedná o aktuální téma, svědčil velký zájem ze strany účastníků, kterých se sešlo téměř pět desítek. Záměrem setkání bylo představit nové technologie vyvíjené akademickou sférou, které přinášejí nové možnosti ve výrobě či zpracování produktů

News 1

Zástupci Kanceláře transferu technologií  Jihočeské univerzity (KTT JU) se po návštěvě Číny vrátili s novými kontakty, tématy pro potenciální spolupráci a především zkušenostmi z oboru transferu technologií.

«StartPrev27282930313233343536NextEnd»
Page 36 of 36