Všechny novinky - JCTT

Jihočeské podnikatelské vouchery

Jihočeské podnikatelské vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci podniků z Jihočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli znalostí) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí.

 

OP PIK: Nová výzva v programu Inovační vouchery

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 5. 2016 výzvu k předkládání žádostí o podporu v programu Inovační vouchery. Cílem je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Zemědělská fakulta slavnostně otvírá výukový minipivovar

V úterý 21.6.2016 bude na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích slavnostně otevřena nová budova pro praktickou výuku studentů.

Ochrana duševního vlastnictví ve výuce

Studenti Jihočeské univerzity měli v právě končícím letním semestru letošního akademického roku poprvé možnost přihlásit se na zcela nový předmět Ochrana duševního vlastnictví. Nový předmět byl nabízen jako volitelný a rozšířil nabídku Zemědělské fakulty, k tomuto rozšíření došlo zejména z iniciativy vedoucí Kanceláře transferu technologií, dr. Štemberkové, a děkana této fakulty, prof. Šocha.
Předmět byl určen pro začátečníky v tomto oboru a poskytl studentům přehled o právních platných úpravách v celé paletě duševního vlastnictví především pak v oblasti autorského práva a právní ochrany průmyslového vlastnictví, zejména vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek u nás i ve světě. Důraz byl dále kladen na pochopení tzv. třetí role univerzit – spolupráci s průmyslem a aplikační sférou reprezentovanou aktivitami označovanými jako ´transfer technologií a znalostí´, neboli přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe.
„Mluvila jsem o tom se studenty. Je to pro ně nové a lákavé téma. Nabídku nového předmětu přivítali a zcela určitě jim rozšířila povědomí o důležité oblasti, “ konstatovala dr. Štemberková, která výuku zajišťuje.
První možnost absolvování nového předmětu využilo 13 studentů oboru Agropodnikání, všichni jej úspěšně zakončili zkouškou s celkovým průměrem 1,8.

startup photos s

Personální změna v týmu KTT

ZSF SYMBOL RGB POSITIVEPočátkem července proběhne v týmu Kanceláře transferu technologií (KTT) změna na pozici technologického skauta Zdravotně sociální fakulty. Novým členem týmu se stane RNDr. Karel Roháček, CSc., který nahradí RNDr. Slavomíra Rakouského, CSc., jenž v létě odchází do důchodu.
Dr. Roháček je zkušeným odborníkem nejen v oblasti ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií. Působil po několik měsíců v Kanceláři transferu technologií Biologického Centra AV ČR, v.v.i (BC AV)., mimo jiné zde absolvoval vzdělávací kurzy „Technology Transfer Manager“, od stupně ‚Junior‘po stupeň ‚Expert‘. V průběhu svého působení v BC AV pracoval v oblasti biofyziky fotosyntézy a pro svůj výzkum vyvinul se spolupracovníky novou metodu, založenou na principu interference koherentního záření HeNe laseru. Funkční prototyp interferometrické aparatury, jakož i vyvinutá metoda, se staly předmětem českého (CZ 301826) a následně i amerického (US 8520215) patentu.
Od r. 2015 působí na Zdravotně sociální fakultě jako odborný asistent Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví.


Přejeme dr. Roháčkovi v nové funkci mnoho zdaru, zejména úspěšné navázání na dlouholetou spolupráci jeho fakulty s aplikační sférou a její další rozvoj.

Zároveň děkujeme dr. Rakouskému za práci v týmu KTT a přejeme mu pevné zdraví a mnoho tělesných i duševních sil v jeho další životní etapě. 

 

Technologický skaut FROV JU na Seafood Expo Global

Ve dnech 25.-28.4.  se v Bruselu konal veletrh Seafood Expo Global, kterého se zúčastnil i zástupce Kanceláře transferu technologiií,  technologický skaut Fakulty rybářství a ohrany vod. Tato akce patří mezi největší v oblasti ochodu s mořkými plody, své aktivity zde představilo více než 1 700 firem ze 75 zemí světa. Na veletrhu mimo jiné proběhlo jednání se zástupci skupiny Metro o dodávkách chlazených filet a opracovaných trupů z fakultní zpracovny ryb.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.jctt.cz/en/vsechny-novinky?start=380#sigProId0afff9c4c6

Seminář na téma dotačních možností z PRV

 

17. března 2016 proběhl v Klubu Akademické knihovny Jihočeské univerzity další ze série pravidelných seminářů pořádaných Kanceláří transferu technologií.  

Aktuálně z Kanceláře transferu technologií JU

15. 3. 2016 - Přinášíme vám stručný přehled událostí za poslední období  

Třeboňské setkání řasových biotechnologů

30.11.2015 proběhlo v Centru ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni první setkání řasových biotechnologů České republiky. Zastoupeno zde bylo 5 výzkumných pracovišť Akademie věd České republiky, 3 univerzitní pracoviště a 5 privátních firem, svou práci představili nejvýznamnější čeští odborníci na řasovou biotechnologii. 

News 3

České Budějovice, 20. května 2015 – Dne 30. 4. 2015 byla na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) a Biologickém centru AV ČR (BC) ukončena realizace projektu Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková výše dotace činila více než 56, 4 milionu korun.