Všechny novinky - JCTT

Pozvánka na seminář ´ Představení aktuálních univerzitních projektů v oblasti výzkumu a inovací v EUREGIO´

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si Vás, ve jménu euroregionu Bavorský les – Šumava, pozvat k přeshraniční odborné konferenci s názvem „ Aktuální schválené vysokoškolské projekty v oblasti výzkumu a inovací v euroregionu“.
Potěšilo by nás, kdybychom Vás mohli přivítat


dne 24. listopadu 2016
v 10:00 – 15:30 hodin
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v aule budovy Bobík
na adrese Branišovská 1645/31A, 370 05 České Budějovice


Bude představeno 6 přeshraničních velkých projektů, které byly podpořeny z programů přeshraniční spolupráce v česko-bavorsko-rakouském příhraničním území. Cílem je představit tyto projekty veřejnosti a v lepším případě navázat výměnou zkušeností mezi univerzitní výzkumnou oblastí a komunální sférou.
Program připravily všechny tři sekce Euregia ve spolupráci se znalostní platformou pro vysoké školy Evropského regionu Dunaj-Vltava.
Pozvány jsou kromě členů Euroregionu a dalších zainteresovaných obcí z příhraničí také vysoké školy, regionální politici, úřady přeshraničních programů a další zapojené instituce.
Trilaterální symposium bude simultáně tlumočeno. Občerstvení je zajištěno.

Z organizačních důvodů Vás prosíme o Vaše přihlášení nejpozději do 2. listopadu 2016 u jedné z tří následujících kanceláří


Bavorsko: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Horní Rakousko: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Česká republika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:


1) Uvítání doc. Tomášem Machulou, Ph.D., Th.D., rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


2) Uvítání Ing. Liborem Pickou, předsedou euroregionu Šumava – Jihozápadní Čechy


3) Vstupní přednáška prof. RNDr. Tomáše Polívky, Ph.D., prorektora pro vědu a výzkum z Jihočeské univerzity

4) Prezentace projektů s následným prostorem pro otázky a diskuzi


Budování vědeckého a technologického transferu v příhraniční oblasti jižní Čechy/Dolní Bavorsko
Cílem programu ETZ Bavorsko - Česká republika
Projektový partner: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita v Passově
RNDr. Růžena Štemberková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

MatemaTech – skrze matematiku k technice
Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Projektový partner: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Johanna Keplera v Linzi, Jihočeská hospodářská komora, Vysoká škola pedagogická – Horní Rakousko, Soukromá vysoká škola pedagogická diecéze Linz
Univ. Prof. DI Mag. Dr. Dr.h.c. Markus Hohenwarter, Univerzity Johanna Keplera v Linzi

CompStor – kompetenční centrum pro akumulaci energie
Program INTERREG V A Rakousko – Bavorsko
Projektový partner: Technologické centrum Energie (TZE) vysoké školy pro aplikovanou vědu Landshut, FH Oberösterreich Forschungs und Entwicklungs s.r.o., Wels
Dipl. Ing Martina Thurnreiter, Technologické centrum Energie v Ruhstorf a.d. Rott

(20 minutová pauza)

BDZOS – Internationales Big Data Zentrum východní Bavorsko – jižní Čechy
Cíl programu ETZ Bavorsko – Česká republika
Projektový partner: Vysoká škola technická Deggendorf – TC Grafenau, Technologické centrum Písek, Jihočeská hospodářská komora
Dr. habil. Robert Hable, Technologický kampus Grafenau

Přeshraniční spolupráce v oblasti energetiky
Cíl programu ETZ Bavorsko – Česká republika
Projektový partner: Východobavorská vysoká škola technická Amberg-Weiden, Západočeská univerzita v Plzni (a dalších 6 projektových partnerů z Bavorska a České republiky)
Ing. Roman Gášpár, Západočeská univerzita v Plzni


Industrial Service Excellence Monitor – Produkty dodané z podniku pro průmyslové, znalostní služby
Program INTERREG V-A Rakousko – Bavorsko
Projektový partner: FH Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs s.r.o., Univerzita v Pasově
Mag. David Tempelmayr, FH Oberösterreich

5) Shrnutí a závěrečné slovo: Kaspar Sammer, jednatel Euregionu Bavorský les - Šumava-Unterer Inn

6) Závěr a diskuse

 

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

logo Euroregio

Seminář o zkušenostech s transferem technologií a o správě duševního vlastnictví je součástí projektu IMPRESS

V rámci 3. pracovního workshopu realizovaného z projektu IMPRESS (Improved production strategies for endangered freshwater species) proběhnou i přednášky zaměřené na zkušenosti s transferem technologií, komercializací výsledků výzkumu a vývoje a s průmyslově-právní ochranou těchto výsledků. Garantem této sekce je vedoucí Kanceláře transferu technologií, RNDr. Růžena Štemberková. Přednášky se konají na Fakultě rybářství a ochrany vod ve Vodňanech a jsou přístupné i veřejnosti.

Katalog výzkumných pracovišť JU nyní také online

Kancelář transferu technologií před nedávnem vydala kalalog ´Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Váš partner pro spolupráci v oblasti vědy a výzkumu´, který představuje vybraná výzkumná pracoviště zabývající se aplikovaným výzkumem. Publikace by měla pomoci firmám udělat si přehled, na jaké oblasti vědy a výzkumu se vědečtí pracovníci zaměřují a v kterých také nabízejí spolupráci aplikační sféře. 

Katalog je nyní dostupný také online zde nebo v sekci určené firmám: http://www.jctt.cz/cz/firmy 

 

V případě Vašeho zájmu o publikaci v listinné podobě, neváhejte kontaktovat pracovníky Kanceláře transferu technologií. 

Technologie vzniklé na FROV JU byly představeny v Polsku

V druhé polovině září se v polském městě Olsztyn konala konference, která je zaměřena na tradiční i nové potravinářské produkty nabízené na evropském trhu. Této akce se účastnil i zástupce Kanceláře transferu technologií, technologický skaut z Fakulty rybářství a ochrany vod. Přednesl příspěvek shrnující obecné informace o současné situaci české akvakultury a následně se zaměřil na představení nových produktů z ryb, které byly vyvinuty na fakultě.

Zástupci firem se setkali s výzkumníky FROV JU

Výzkum a vývoj pro firmy z oblasti rybářství, aquakultury a ochrany vod, v tomto duchu se neslo další z pravidelných setkání zástupců Jihočeské univerzity s podnikateli. Výsledky svého výzkumu i možnosti spolupráce prezentovali výzkumníci z Fakulty rybářství a ochrany vod. Setkání se , již tradičně, uskutečnilo na půdě Jihočeské hospodářské komory a to ve čtvrtek 22.9. 

Kancelář transferu technologií JU vyhlašuje k 15. 9. 2016 první výzvu na podávání dílčích projektů proof-of-concept

Tato výzva je vyhlašována v návaznosti na získaný projekt Jihočeské univerzity prostřednictvím Kanceláře transferu technologií s názvem ´ Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě´ , který je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury České republiky.

4. národní konference transferu technologií

Zástupci Kanceláře transferu technologií (KTT) JU se ve dnech 7. a 8. září účastnili již 4. národní konference transferu technologií. Tentokrát se konala v Ostravě pod záštitou Vysoké škola báňské - Technické univerzity Ostrava a sdružení Transfera.cz.

Kancelář transferu technologií domlouvá spolupráci JU s Izraelem

Vedoucí Kanceláře transferu technologií, dr. Štemberková, navázala spolupráci se zástupcem Izraele, který dříve působil jako dlouholetý velvyslanec Izraele v zahraničí a poradce premiéra o možné spolupráci mezi akademickou sférou a vybranými izraelskými firmami. 

V těchto dnech mu budou představena výzkumná pracoviště Fakulty rybářství a ochrany vod. „Firma má zájem o výsledky z oboru rybářství, zejména o unikátní technologii produkce kaviáru a o technologii chovu ryb se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin“, potvrzuje dr. Štemberková.

Zástupce firmy, p. Jacob Fass, navštíví dne 23. 8. 2016 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický a Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) ve Vodňanech, kde, kromě plánované exkurze po výzkumných pracovištích, proběhne další kolo jednání o možnosti spolupráce a využití výsledků vzniklých na fakultě.
Zároveň byla předběžně představena činnost Zemědělské fakulty – neboť Izrael velmi podporuje zemědělské technologie. Další jednání budou probíhat v představení technologií právě i z této fakulty.

vlajka Izrael

Jihočeská univerzita na Země Živitelce

V dnech 25. - 30. srpna probíhal v Českých Budějovicích již 3. ročník výstavy Země Živitelka. Návštěvníci z řad veřejnosti i odborníci měli možnost se sezmánit s výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje vzniklými na Fakultě rybářství a ochrany vod (FROV JU) a na Zemědělské fakultě (ZF JU).

Na podzim odstartuje projekt na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje

Kancelář transferu technologií uspěla se svým návrhem projektu na podporu aktivit proof-of-concept v rámci soutěže vyhlášené Technologickou agenturou ČR. Projekt s názvem ´ Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě´ bude podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA a jeho realizace začne na podzim letošního roku. Celková výše poskytnuté dotace je cca. 11 miliónů Kč.