Návrh managementu lokality vhodný z hlediska ptáků

Návrh managementu lokality vhodný z hlediska ptáků

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

V naprosté většině případů je spojen i s monitoringem ptáků, ovšem lze domluvit pouhé zhodnocení kvality biotopů. Nádstavbou oproti klasickému mapování jsou návrhy managementů podporující cílové/vzácné druhy či celkově bohatost avicenózy.

Většina managementů bude reflektovat ochranu přírody, je však možné i provést tzv. farmplánové zhodnocení, tedy management zohledňující jak podporu biodiverzity, tak zemědělské hospodaření a zemědělskou politiku ČR.

Výstupem je návrh managementu lokality, v případě farmplánu prodiskutovaný s hospodářem, případně i  monitorovací zpráva se seznamem druhů ptáků s komentářem.

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka:

Podmínky

Monitoring ptáků může probíhat v hnízdní sezóně (polovina března – polovina  července), hodnocení biotopů pro ptáky například pro potřeby farmplánů může probíhat celoročně.

Cena je smluvní podle rozsahu a komplikovanosti práce, vzhledem k větší odbornosti je vyšší než u klasického monitoringu.

Návrh managementu lokality vhodný z hlediska ochrany přírody

Návrh managementu lokality vhodný z hlediska ochrany přírody

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420605430008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

V naprosté většině případů je spojen i s monitoringem ptáků, ovšem lze domluvit pouhé zhodnocení kvality biotopů. Management je cílen na vzácné druhy ptáků a druhovou bohatost jak ptáků, tak hmyzu a rostlin. Ve výstupu však nebude monitorovací zpráva druhového složení entomofauny a flóry.

Výstupem je návrh managementu lokality, případně i  monitorovací zpráva se seznamem druhů  ptáků s komentářem.

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka:

Podmínky

Monitoring ptáků může probíhat v hnízdní sezóně (polovina března – polovina  července), hodnocení biotopů může  probíhat celoročně. Doporučená doba pro tento výzkum je květen – červenec.

Cena je smluvní podle rozsahu a komplikovanosti práce, vzhledem k větší odbornosti je vyšší než u klasického monitoringu.

Vedení ornitologických exkurzí

Vedení ornitologických exkurzí

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420605430008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Exkurzi je možné zorganizovat přímo na místě, které chce zákazník, nebo ornitolog může doporučit lokalitu v okolí místa, které zákazník preferuje. Může být půldenní – několikadenní.

V rámci exkurze je možné učit se ptáky podle hlasů i vzhledu, případně i odchyt ptáků do sítí s ukázkou kroužkování. Rovněž budou ukazovány jiné přírodniny a bude diskutována jak ekologie ptáků a krajiny, tak ochrana přírody v ČR.

Tato služba je vhodná především pro školy, přírodovědné kroužky a ekocentra, dá se ale využít jak pro například kluby českých turistů či zemědělské podniky.

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka:

Podmínky

Cena se odvíjí od délky exkurze. Zvlášť se platí cestovné.

Na jednoho ornitologa by měla připadnou skupina maximálně 15 lidí.

Přednášky o ptácích a ochraně přírody v ČR

Přednášky o ptácích a ochraně přírody v ČR

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Přednášku je možné zorganizovat přímo na místě, které chce zákazník. Časový rozsah a přesná náplň je na domluvě se zákazníkem. Dá se spojit i s exkurzí.

Přednáška se může soustředit na české/světové ptáky a jejich ekologii a chování. Ochrana přírody může být diskutována z hlediska 1) obecných principů, 2) příkladů dobré a špatné praxe v ČR, 3) podnikání, především působícího v krajině (zemědělství, turismus).

Tato služba je vhodná především pro školy, přírodovědné kroužky a ekocentra, dá se ale využít jak pro například kluby českých turistů či zemědělské podniky.

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka:

Podmínky

Cena se odvíjí od délky přednášky. Zvlášť se platí cestovné.

Počet lidí na přednášce není omezen.

Vedení exkurzí za motýly

Vedení exkurzí za motýly

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Vedení exkurzí za motýly
Místo konání exkurze může být v místě, které určí zájemce nebo je případně možno doporučit zajímavou lokalitu v okolí místa zájemce. V rámci celé ČR poskytujeme i doporučení na lokality s pestrou faunou motýlů. Exkurze jsou vhodné pro zájmové kroužky, ekocentra, turistické kluby, základní a střední školy.

Ukázka:

Podmínky

Doby konání exkurzí jsou limitovány dobou letu motýlů (od května do poloviny září).

Přednášky o ekologii motýlů a ochraně přírody

Přednášky o ekologii motýlů a ochraně přírody

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Přednášky o ekologii motýlů a ochraně přírody
Přednášky o ekologii a biologii motýlů, o ochraně motýlů a jejich biotopů – managementy stanovišť, opatření zvyšující biodiverzitu, motýli v městské krajině. Místo konání dle domluvy. Vhodné pro zájmové kroužky, ekocentra, turistické kluby, základní a střední školy.

Ukázka:

Podmínky

Dle individuální domluvy.

Konzultace k determinaci denních motýlů

Konzultace k determinaci denních motýlů

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Konzultace k determinaci denních motýlů
Poradenství s určením denních druhů motýlů na základě fotografie.

Ukázka:

Podmínky

Dle individuální domluvy.

Návrhy opatření k realizaci ekologických zahrad

Návrhy opatření k realizaci ekologických zahrad

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Návrhy opatření k realizaci ekologických zahrad
Doporučení druhů rostlin poskytujících zdroje nektaru pro dospělce a živné rostliny pro larvy, návrhy kompozic – vhodné např. pro školní zahrady, okolí průmyslových parků.

Ukázka:

Podmínky

Dle individuální domluvy.

Návrhy projektů zaměřených na studium ekologie a diverzity motýlů

Návrhy projektů zaměřených na studium ekologie a diverzity motýlů

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Návrhy projektů zaměřených na studium ekologie a diverzity motýlů
Doporučení míst vhodných pro sledování motýlů v lokalitě zájemce, navržení metodiky výzkumu se zřetelem na možnosti a cíle zájemců – vhodné pro zájemce ze základních či středních škol, přírodovědné kroužky, kluby přírodovědců či turistů. Možnost zapojení se do celostátního mapování motýlů (www.lepidoptera.cz)

Ukázka:

Podmínky

Dle individuální domluvy.

Biologické průzkumy industriálních stanovišť

Biologické průzkumy industriálních stanovišť

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice:
Město:

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Podle zjištění naší skupiny mohou průmyslem a těžbou surovin ovlivněné lokality hostit překvapivě bohatá společenstva hmyzu včetně řady ohrožených druhů ze skupin jako jsou motýli, brouci, vážky, žahadloví blanokřídlí aj. Protože průmysl a těžba představují jedny z nejrazantnějších zásahů člověka do přírody, měla by rekultivace po ukončení těchto činností v co největší míře přispět k ochraně biologické rozmanitosti. Naše skupina poskytuje expertní služby zájemcům z řad těžebního a energetického průmyslu zahrnující nejen inventarizaci biologických hodnot jejich území, ale i varianty praktických pokynů, jak při asanaci či rekultivaci lokalit nesnížit jejich biologickou hodnotu.

Ukázka:

Podmínky

Hloubkové průzkumy vyžadují celou vegetační sezónu – sjednat s půlročním předstihem. Jednorázové průzkumné akce kdykoli během května – září. Cena dle rozsahu objednávky.

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 4 of 10