Přednášky o ekologii obnovy

Přednášky o ekologii obnovy

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra botaniky
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Přednášku je možné zorganizovat přímo na místě, které chce zákazník. Časový rozsah a přesná náplň je na domluvě se zákazníkem. Dá se spojit i s exkurzí.

Přednáška se může tématicky zaměřit  na jednotlivá výše uvedená  stanoviště (opuštěná pole, degradované louky, místa narušená těžbou či jinou průmyslovou činností, narušené říční systémy, degradované lesy, krajina ) nebo shrnout celou problematiku do jedné přednášky.

Tato služba je vhodná především pro společnosti zodpovědné za poškození krajiny a/nebo za následné rekultivace (těžařské společnosti, zemědělská odvětví,…). Lze ale přednášet také pro školy, přírodovědné kroužky a ekocentra.

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka: http://ziva.avcr.cz/data/pdf/2010-05-17-16-09-50-9d82fc568961a365723f319bdeace266.pdf

Podmínky

Cena se odvíjí od délky přednášky. Zvlášť se platí cestovné.

Počet lidí na přednášce je omezen jen kapacitou místnosti.

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie

V rámci této laboratoře se provádějí analýzy poměru izotopů ve vzorcích.

Charakteristika

Kontaktní údaje

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra experimentální biologie rostlin
adresa:

IČ: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web:

IRMS hmotnostní spektrometr

Zpracování mapových podkladů s pomocí nástrojů GIS

Zpracování mapových podkladů s pomocí nástrojů GIS

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Katedra: Katedra biologie ekosystémů
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

 1. Prostorově vztahové analýzy na jednotkách využití půdy (kategorie dle zadání a dostupnosti dat),

 2. výběr zájmových ploch dle požadovaných kritérií

  1. na základě geografických parametrů – sklonitosti, expozice, vzdálenosti od určitého bodu, místa rozhledu, směry toku vody

  2. na základě ostatních parametrů – katastry, sídla

 3. změna prostorových parametrů krajiny v čase (porovnání krajinných prvků na základě historických podkladů)

 4. tvorba mapových výstupů z dat o vybraném území

 5. atlasová tvorba

 6. grafické podklady pro tvorbu územních plánů

 7. tvorba generelů, paspartů za vybrané území

uspořádání a archivace dat, kategorizace metadat

Ukázka:

Podmínky

 1. Požadujeme zajištění a dodání veškerých podkladových materiálů (mapových i datových)

 2. cena dle rozsahu požadavku (250 Kč/hod)

Identifikace patogenů v klíšťatech

Identifikace patogenů v klíšťatech

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra parazitologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Identifikace různých patogenů v klíšťatech (poř. v jiných vzorcích) molekulárně biologickými metodami.

Ukázka:

Podmínky

Dle počtu vzorků, druhu a počtu identifikovaných patogenů.

Určení kmenů B. burgdorferi ve vzorku

Určení kmenů B. burgdorferi ve vzorku

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra parazitologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Určení kmenů Borrelia burgdorferi, které jsou přítomny ve vzorku molekulárně biologickými metodami s přesností větší v porovnání s jednoduchou PCR a realt-time PCR identifikací.

Ukázka:

Podmínky

Dle počtu vzorků

Zjištění glykomického profilu organizmu/vzorku

Zjištění glykomického profilu organizmu/vzorku

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra parazitologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Identifikace glykanů, přítomných ve vzorku pomocí hmotností spektrometrie a doplňkových metod.

Ukázka:

Podmínky

Dle počtu vzorků, druhu vzorků, jejich objemu.

Identifikace diferenciálně exprimovaných genů za různých podmínek

Identifikace diferenciálně exprimovaných genů za různých podmínek

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra parazitologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Klonování cDNA knihoven z organismů/vzorků vzniklých za různých podmínek a následná identifikace diferenciálně exprimovaných genů pomocí PCR.

Ukázka:

Podmínky

Dle druhu a počtu vzorků

Příprava a purifikace rekombinantních proteinů

Příprava a purifikace rekombinantních proteinů

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra parazitologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Namnožení DNA požadovaného proteinu, klonování do plasmidů (dle tagů, potřebných pro purifikaci výsledného proteinu a požadavků na jejich přítomnost), exprese a následná purifikace rekombinatních proteinů.

Ukázka:

Podmínky

Dle druhu a počtu proteinů, použitých tagů.

Monitoring ptáků

Monitoring ptáků

Charakteristika

Kontaktní údaje

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
adresa:

PřF Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

IČ: 60076658
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://zoo.prf.jcu.cz

Biologický monitoring - ptáci

Návrh managementu lokality vhodný z hlediska ptáků

Návrh managementu lokality vhodný z hlediska ochrany přírody

Vedení ornitologických exkurzí

Přednášky o ptácích a ochraně přírody v ČR

 

Biologický monitoring - ptáci

Biologický monitoring - ptáci

Místo

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra zoologie
Ulice: Branišovská 31
Město: České Budějovice

Garant

Jméno a příjmení: František Adamec, technologický skaut
Tel.: +420 38777 6262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specifikace

Provedení monitoringu avicenózy pro potřeby soukromé i ochrany přírody, tedy například odborné studie pro dotační a grantové tituly, farmplány, inventarizační průzkumy, atd.

Dle domluvy s klientem je provedeno 3 – 6 návštěv lokality, během nichž je prováděno sčítání. Ptáci jsou mapováni klasickými metodami.

Výstupem je monitorovací zpráva se seznamem druhů s komentářem (odborný posudek, inventarizační posudek, atd.)

Práci je možno proplatit jako OON nebo službu (živnostenský list).

Ukázka:

Podmínky

Monitoring ptáků může probíhat v hnízdní sezóně (polovina března – polovina  července).

Cena je smluvní podle rozsahu a komplikovanosti práce.

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 3 of 10