Publikace "Od výzkumu po využívání v praxi"

Vedoucí kanceláře transferu technologií RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D. je spoluatorkou publikace s názvem "Od výkumu po využívání v praxi".

Publikace je výstupem projektu TAČR realizovaného Univerzitou Hradec Králové.

Obsah pojednává o

- ochraně duševního vlastnictví,

- úloze transferu technologií a znalostí v  kontextu s duševním vlastnictvím,

- nástrojích, které jsou v této oblasti k dispozici pro efektivní proces transferu 

a mnoho dalšího.

K dispozici na odkazu zde: Dokumenty ke stažení - JCTT