Podpora aktivit PoC na Jihočeské univerzitě

4. veřejná soutěž, program SIGMA Technologické agentury ČR

Projekt s registračním číslem: TQ11000016

Rozvoj spolupráce akademické a aplikační sféry. Podpořit a významně zefektivnit postup pro přenos výsledků VaV pomocí komplexního systému podpory komercializace prostřednictvím následujících dílčích cílů:

a) podchycení a dopracování významných technických řešení na pracovištích JU, realizace jejich průmyslově právní ochrany a zajištění navazujících procesů potřebných pro reálné uplatnění v procesu komercializace

b) podpora a zvýšení podílu výsledků VaV využitelných a aplikovatelných v praxi (podpora vědecko-výzkumné činnosti s cílem uplatnění výsledků)

c) zvýšení a posílení vzájemné spolupráce mezi JU a komerční sférou skrze proces komercializace (zejména malé a střední podniky) v regionu - Jihočeském kraji, na národní úrovni a v neposlední řadě i na evropské úrovni i s ohledem na některé výjimečné výsledky VaV rekrutovaných v úzkých profilových oborech

d) významné zefektivnění a posílení procesu transferu technologií interně na Jihočeské univerzitě a posílení spolupráce mezi vědeckými pracovníky a pracovníky Kanceláře transferu technologií v průběhu realizace tohoto projektu, etablování principů duševního vlastnictví, komercializace a transferu technologií mezi aktivní vědecké pracovníky v oblasti aplikovaného výzkumu

e) posílení Jihočeské univerzity jako výzkumné organizace na národní i mezinárodní úrovni, skrze prezentaci a propagaci výsledků VaV vzniklých na základě tohoto projektu, skrze zasíťování Kanceláře transferu technologií JU v networkingových sítích (místopředsednictví Transfera.cz, předsednictvo L.E.S.I., členství AIP ČR, ASTP Proton, ITTN, IPI Singapore, EPO PATLIB, EU ROADMAPPING, AUTM aj.)

f) skrze výše uvedené zasíťování zvýšení možností a posílení spolupráce se zahraničními SME a zvýšení tak povědomí o excelentních výsledcích VaV Jihočeské univerzity prostřednictvím Kanceláře transferu technologií a vytvoření užších vazeb.

složení Rady pro komercializaci:

doc. Ing. Luděk Berec, Dr., za výzkumnou organizaci

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., za výzkumnou organizaci 

Ing. Michal Hojdekr, MBA, za výzkumnou organizaci

Ing. Vladimír Jandík, za finanční sféru

Ing. Pavla Bláhová, za finanční sféru

PhDr. Ing. Vlastislav BřízaPh.D., za aplikační sféru

Ing. Pavel Buryanek, za aplikační sféru

Ing. Jiří Malý, Ph.D., za aplikační sféru

David Fiklík, za finanční sféru

Jakub Domitra, za aplikační sféru

Ing. Aleš Kopřiva, za aplikační sféru

Completed projects

The project supported from the Operational programme Research and Development for Innovations whose aim is the setting and opening the Centre of Transfer of Technologies with two mutually co-operating departments on the side of the University of South Bohemia in České Budějovice and on the side of the Biological Centre of The Czech Academy of Sciences.

Bridge4Innovation is a project of The University of South Bohemia in České Budějovice, the South Bohemian Agency for Support of the Innovative Business and the Biological Centre of The Czech Academy of Sciences financed from the European Social Fund of the European Union.