Firmy

Kancelář transferu technologií aktivně vyhledává partnery pro budoucí spolupráci.

Proč spolupracovat?

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost zprostředkování využití přístrojů a know-how Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Umožníme Vám inovovat produkt nebo vyřešit problémy se kterými se při vývoji potýkáte, a to pomocí:

  • špičkových přístrojů, které pro Vás mohou být cenově nedostupné, nebo jejich pořízení finančně neefektivní
  • odborníků, kteří Vašemu problému rozumí a poradí Vám s jeho řešením
  • nabídky služeb, které nejsou v běžném komerčním prostředí v tuzemsku dostupné

Co pro Vás a Vaší firmu spolupráce znamená?

  • získání konkurenční výhody
  • zvýšení prestiže u obchodních partnerů
  • budování nové image založené na inovacích

 

Hledáte konkrétní službu, přístroj, odborníka na konzultaci, partnera pro smluvní nebo společný výzkum?

  • Využijte internetový portál Bridge4Innovation.
  • Nebo nás kontaktujte. Domluvíme Vám schůzku, konzultaci nebo školení s našimi nejlepšími odborníky

 

Zajímá Vás, co konktrétně může Jihočeská univerzita nabídnout? Prohlédněte si Katalog vybraných pracovišť:

 

Ukončené projekty

Projekt podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem je ustanovení a zprovoznění Centra transferu technologií se dvěma vzájemně kooperujícími pracovišti na straně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na straně Biologického centra AV ČR v.v.i.

Bridge4Innovation je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Biologického centra Akademie věd České republiky v.v.i. financovaný z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Projekt GAMA TAČR

Projekt s názvem Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR. 

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska/ Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern

Projekt podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020.