Veronika Trajerová

Monday, 02 October 2023 09:32

ENIHEI Konference 2023

Tento první říjnový týden se koná třetí společné setkání v rámci evropského konsorcia ENIHEI - European Network of Innovative Higher Education Institutions. Konference ENIHEI se koná ve dench 5. - 6. října 2023 a místem setkání je pro tento rok Technická univerzita Gabrovo v Bulharsku.

Jihočeská univerzita je členem tohoto konsorcia a bude mít své zastoupení na tomto setkání. 

Oficiální tisková zpráva ke shlédnutí zde.

ENIHEI     EUCommission

Tuesday, 26 September 2023 14:47

Infolist KTT JU č. 24

Kancelář transferu technologií vydává 24. číslo svého Infolistu. Opět je v něm zachyceno aktuální dění v oblasti transferu technologií a znalostí a to nejen v rámci České republiky.

Infolist KTT JU č. 24 ke stažení zde, nebo pak kdykoliv v sekci Ke stažení.

 

Pozvanka konference transferu

Kanceláři transferu technologií v úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou se podařilo uzavřít exkluzivní licenci na vytvořený a v praxi ověřený zbrusu nový produkt, a sice „Výukové pomůcky pro distanční výuku předškolních dětí“, pro něž jsme registrovali ochrannou známku ŠKOLKOTELKA. Tento produktu je určen pro široké využití učiteli nebo rodiči, který vyvinuly a vyladily odbornice v oboru z Pedagogické fakulty JU pod vedením paní doc. Vítečkové a paní Mgr. Svobodové. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádný produkt, který na trhu dosud neexistuje, tak není divu, že se nám jej podařilo tržně uplatnit velmi rychle po svém dokončení. Výhradní licenci k tomuto produktu zakoupilo nakladatelství INFRA s.r.o. Nakladatelství zároveň bylo vážným zájemcem o výhradní licenci od okamžiku ukončení prací na předmětných výukových materiálech.

Samotný produkt Školkotelka se skládá z obsáhlé Metodické příručky, Pracovního sešitu pro děti, několika nezbytných pomůcek a celkem 42 výukových videí. Výukové materiály jsou tematicky rozděleny a chronologicky kopírují školní rok. Vývoj tohoto úspěšného produktu byl financován skrze projekt Rozvoj aktivit PoC na Jihočeské univerzitě, Technologickou agenturou ČR, v programu GAMA 2, který získala Kancelář transferu technologií.

Zároveň byla již vytvořena samostatná webová stránka pro tento produkt www.skolkotelka.cz, na které jsou produkty představeny a zároveň je možné díky přesměrování jedním klikem na stránky nakladatelství INFRA zakoupit.

Ukázkové video ke shlédnutí pod odkazem zde.

SKOLKOTELKA barevne 3

V rámci cyklu akcí, pořádaných Českým svazem vynálezců a zlepšovatelů, zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví se uskuteční seminář na téma Potenciál transferu technologií ke zhodnocení výsledků vědy a výzkumu.

Místo konání: Kongresový sál Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze

Čas konání: středa, 20.9.2023, od 10.00 hodin

Přednášející: RNDr. et. Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA; Vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Členka výboru EPO_PATLIB

Pozvánka s uvedeným programem ke shlédnutí zde.

csvz

Thursday, 27 July 2023 09:07

Peer-learning 2023 - Norsko

Poslední ze série čtyř Peer-learning aktivit v rámci projektu EHP-CZ-ICP-3-010 Rozvoj třetí role univerzity; Transfer technologií pro podporu inovací se uskutečnila ve dnech 19. - 23.6.2023 v místě Norského partnera, v Oslu. 

Program této Peer-learning aktivity byl plný zajímavých exkurzí, diskuzí a vzájemné výměny zkušeností a dovedností. Delegace Jihočeské univerzity se podívala také mimo Oslo a sice do Inovačního centra Ard ve městě Ås a téže univerzity. 

Dále byla na programu návštěva vědecko-technického parku Univerzity Oslo, kde nám byla představena jejich komplexní činnost a úspěšný a vytížený inkubátor zaměřený na inovace v medicíně. 

Diskutována byla celá řada témat z oblasti transferu znalostí a technologií. Získané informace zásadně napomohou k naplnění výstupů tohoto projektu.

Ard Innovation 3 Ard Innovation 5 SciencePark 2 Inkubator 1        EEA grants4x

 

Thursday, 15 June 2023 13:43

Infolist č. 23

Infolist Kanceláře transferu technologií s pořadovým číslem 23 obsahuje novinky a informace z oblasti transferu znalostí a technologií zhruba za uplynulé tři měsíce. Dále pak pozvánky na blížící se zajímavé akce a události.

Infolist č. 23 je ke stažení zde, nebo pak v sekci Ke stažení.

jcttju pozitiv

Wednesday, 14 June 2023 08:58

ČB - Evropské hlavní město kultury

Kancelář transferu technologií JU podporuje kandidaturu města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury, "EHMK" a další rozvoj znalostního transferu a inovací v oblasti kultury.

podpora EHMK

Wednesday, 31 May 2023 08:49

build.well.being 2023

Hlavním tématem 7. ročníku této networkinové akce, pořádané Vysokou školou aplikovaných věd St. Pölten, je „Data Driven Healthcare“.

Komunikačním jazykem akce je angličtina. Forma akce je hybridní, buďto tedy přímo na půdě Vysoké školy v St. Pöltenu nebo prostřednictvím YouTube.

Termín konání akce: 16. 6. 2023, čas: 13:00 - 16:00.

Více informací pod odkazem zde: Na datech založená zdravotní péče na build.well.being 2023 | evropskyregion.cz

Europaregion logo

Monday, 15 May 2023 12:43

Spin off - sharing experiences

Projekt s názvem "Spin off - sharing experiences", EHP-BFNU-OVNKM-4-091-2022, je realizován za podpory Ministerstav financí ČR v rámci fondů pro podporu bilaterální spolupráce. Jedná se o tzv. Norské fondy, tedy partnerství lze navázat s institucemi z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.

Zahraničním partnerem tohoto projektu je agentura Apenhet z norského Osla.

Předmětem projektu je společné zpracování osnov pro studenty zaměřené na podporu a vytváření spin-off společností - od prvních kroků a všech následných kroků, včetně možných scénářů případného rozvoje. Materiál nabídne náměty a příklady z kulturního i teritoriálního prostředí, tedy z Norska a České republiky. Tento materiál bude významným příspěvkem z hlediska podpory a poradenství univerzit v době, kdy je velmi zdůrazňována třetí role vysokých škol, zejména v České republice, a téma start-upů a spin-off firem je tématem, která je velmi zdůrazňován v celé oblasti transferu znalostí a technologií. 

 

EEA and Norway grants

 

  

Page 1 of 23