Prezentace FROV JU na veletrzích

Zástupce Fakulty rybářství a ochrany vod a zároveň technologický skaut Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity, dr. Václav Nebeský, se v posledních týdnech účastnil několika zajímavých akcí v oboru rybářství.

Ve dnech 14. – 17. února 2019 se zúčastnil tradiční výstavy For Fishing. Jedná se o největší výstavu v oboru Rybářství v České republice a toto byl již 10. ročník. Fakulta rybářství a ochrany vod se této akce účastní od samého počátku a rovněž jí propůjčuje odbornou garanci.

Dne 23. února 2019 poté navštívil jeden z největších veletrhů se zaměřením na myslivost a rybářství ve střední Evropě – Die Hohe Jagd & Fischerei v Salcburku. Cílem této návštěvy bylo především navázat kontakt s možnými odběrateli fakultních produktů a také zjištění zahraničních novinek v oblasti rybářství.

Posledním navštíveným veletrhem v tomto období, byl veletrh Fishing show ve slovenském Trenčíně, který se konal ve dnech 1. – 3. března 2019. Účast na tomto veletrhu měla za cíl zvýšit povědomí o fakultě v tomto zajímavém regionu, případně nalákat nové studenty ke studiu rybářství či ochrany vod, v neposlední řadě poté opět navázání kontaktů pro případnou další spolupráci.

Účast na těchto akcích byla částečně podpořena z aktuálně řešeného projektu „Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000628.

Autoři: Ing. Václav Nebeský, Ph.D.; Ing. Ivana Paďourková