Laboratoř geneticky modifikovaných rostlin

Laboratoř geneticky modifikovaných rostlin

Základní výzkum je zaměřen na fyziologii a anatomii rostlin, ekofyziologii, biochemii a biofyziku fotosyntézy. Cíle aplikovaného výzkumu jsou studium fyziologie teplotního stresu rostlin a fotosyntetických mikroorganizmů, vývoj termotolerantních kmenů pro biotechnologické využití a výzkum kutikuly listu jako transportní bariéry pro agrochemikálie.

Charakteristika

Nabídka služeb

1/ pěstování geneticky modifikovaných mikroorganizmů v suspenzi o obsahu jednotlivých vsádek do 10 L a rostlin v hydroponické kultuře do 14 m2 pěstební plochy při kontrolovaných podmínkách (spektrální složení světla, teplota, složení atmosféry).

2/ gravimetrická kvantifikace výtěžku biomasy a stanovení fotosyntetické aktivity geneticky modifikovaných rostlin na základě měření výměny plynů (O2, CO2)

3/ testování propustnosti povrchu listů rostlin (kutikuly) pro vodu (účinky smáčedel) a agrochemikálie

Budoucnost (s důrazem na aplikovaný výzkum)

Naše kompetence ve výzkumu rostlinné fyziologie a technické zázemí pro nakládání s geneticky modifikovanými organizmy vytváří ucelenou platformu pro spolupráci s komerční sférou v oblasti rostlinných biotechnologií.

Kontaktní údaje

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Fakulta: Katedra experimentální biologie rostlin
adresa:

Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

IČ:
Tel.: +420605430008
Fax:
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.